1. Thế nào là tài sản cố định và sổ tài sản cố định?

Tài sản cố định là những tài sản có giá trị lớn và được sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản cố định có thể được phân loại thành nhiều loại khác nhau, bao gồm: nhà cửa, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải,...

Mẫu sổ tài sản cố định là 1 biểu mẫu được sử dụng để ghi chép, theo dõi các thông tin về tài sản cố định của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được quy định bởi Bộ Tài chính và được áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mẫu sổ tài sản cố định có vai trò quan trọng trong việc đăng ký, theo dõi và quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp. Sổ giúp doanh nghiệp theo dõi được tình trạng, giá trị của tài sản cố định, từ đó có kế hoạch quản lý, sử dụng và bảo quản tài sản cố định 1 cách hiệu quả.

Hiện nay đang có 3 hình thức sổ tài sản cố định phổ biến:

- Sổ dạng cuốn: Sổ dạng cuốn là hình thức sổ truyền thông, được sử dụng phổ biến tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sổ dạng cuốn có ưu điểm là dễ sử dụng, giá thành rẻ. Tuy nhiên, sổ dạng cuốn có nhược điểm là chiếm nhiều diện tích lưu trữ, khó theo dõi khi tài sản cố định nhiều.

- Sổ dạng thẻ: Sổ dạng thẻ là hình thức sổ được sử dụng phổ biến tại các doanh nghiệp lớn. Sổ dạng thẻ có ưu điểm là gọn nhẹ, dễ theo dõi, thuận tiện cho việc tra cứu. Tuy nhiên. sổ dạng thẻ có nhược điểm là khó sử dụng, giá thành cao hơn thẻ dạng cuốn.

- Sổ dạng điện tử: Sổ dạng điện tử là hình thức sổ hiện đại, được sử dụng phổ biến tại các doanh nghiệp lớn. Sổ dạng điện tử có ưu điểm là dễ sử dụng, thuận tiện cho việc tra cứu, quản lý. Tuy nhiên, sổ dạng điện tử có nhược điểm là yêu cầu đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, có thể bị gián đoạn khi mất.

 

2. Mẫu sổ tài sản cố định áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mẫu sổ tài sản cố định áp dụng cho cả doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được hướng dẫn thông qua Mẫu số S11-DNN, ban hành theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Tải ngay: Mẫu sổ tài sản cố định áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đơn vị: Công ty cổ phần thiết bị giáo dục

Mẫu số S09-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà HHP, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Năm: 2023

Loại tài sản: Máy móc, thiết bị

Số TT Ghi tăng TSCĐ Khấu hao TSCĐ Ghi giảm TSCĐ
Số hiệu Ngày, tháng Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Nước sản xuất Tháng, năm đưa vào sử dụng Số hiệu TSCĐ Nguyên giá TSCĐ Khấu hao Khấu hao đã tính đến khi ghi giảm TSCĐ Chứng từ Lý do giảm TSCĐ
    Tỷ lệ (%) khấu hao Mức khấu hao Số hiệu Ngày, tháng, năm
A B C D E G H 1 2 3 4 I K L
1   01/01/2023 Máy tính Dell Latitude 7429 Việt Nam 01/2023 1234567890 300.000.000 23,75 80.000.000 156.000.000      
2   02/02/2023 Xe ô tô Toyota Vios Nhật Bản 02/2023 123.456.789 420.000.000 8,33 50.420.168 54.600.000      
3   03/03/2023 Máy photocopy Ricoh MP 2010 Nhật Bản 03/2023 1234567891 24.000.000 5,00 4.800.000 500.000      
4   04/04/2023 Bàn làm việc Việt Nam 04/2023 1234567892 15.000.000 5,00 3.000.000 750.000      
      Cộng       759.000.000   138.220.168 211.850.000      

- Sổ này có 02 trang, đánh số từ trang 01 đến 02

- Ngày mở sổ: 13/12/2023

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ngày 13 tháng 12 năm 2023

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lưu ý:

   + Mẫu sổ tài sản cố định phải được lập đẩy đủ, chính xác, kịp thời.

   + Mẫu sổ tài sản cố định phải được lưu trữ an toàn, tránh thất lạc.

   + Mẫu sổ tài sản cố định phải được sử dụng làm căn cứ để quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản cố định của doanh nghiệp.

 

3. Hướng dẫn cách điền mẫu sổ tài sản cố định áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Số thứ tự của tài sản cố định trên sổ được ghi theo thứ tự tăng dần.

- Số hiệu, ngày, tháng của chứng từ tăng, giảm tài sản cố định được ghi theo thông tin trên chứng từ.

- Tên, đặc điểm, ký hiệu của tài sản cố định được ghi đầy đủ, rõ ràng để dễ dàng nhận biết.

- Tên nước sản xuất tài sản cố định được ghi theo thông tin trên chứng từ.

- Tháng, năm đưa tài sản cố định vào sử dụng được ghi theo thông tin trên chứng từ.

- Số hiệu của tài sản cố định được ghi theo thông tin trên chứng từ.

- Nguyên giá của tài sản cố định được ghi theo thông tin trên chứng từ.

- Tỷ lệ khấu hao 1 năm của tài sản cố định được xác định theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Số tiền khấu hao 1 năm của tài sản cố định được tính theo công thức: Số tiền khấu hao 1 năm = Nguyên giá TSCĐ * tỷ lệ khấu hao 1 năm.

- Số khấu hao TSCĐ tính đến thời điểm ghi giảm TSCĐ được tính theo công thức: Số khấu hao TSCĐ tính đến thời điểm ghi giảm TSCĐ = Số tiền khấu hao 1 năm * Số năm đã khấu hao.

- Số hiệu, ngày, tháng, năm của chứng từ ghi giảm tài sản cố định được ghi theo thông tin trên chứng từ.

- Lý do giảm tài sản cố định được ghi rõ ràng, cụ thể.

 

4. Mẫu sổ tài sản cố định áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ có bắt buộc áp dụng không?

Theo quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính, mẫu sổ tài sản cố định áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ là tham khảo. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp có thể sử dụng mẫu sổ này hoặc tự thiết kế mẫu sổ riêng cho doanh nghiệp mình.

Doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu sổ tài sản cố định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC để thiết kế mẫu sổ riêng cho doanh nghiệp mình. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia kế toán để được tư vấn về cách thiết kế mẫu sổ tài sản cố định phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Mẫu sổ tài sản cố định áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ là tham khảo, tuy nhiên doanh nghiệp cần lưu ý đảm bảo các nội dung bắt buộc.

 

5. Tự thiết kế mẫu sổ tài sản cố định?

Doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu sổ tài sản cố định riêng cho doanh nghiệp mình. Khi thiết kế mẫu sổ, doanh nghiệp cần lưu ý các nội dung sau:

- Nội dung của sổ phải đảm bảo đầy đủ các thông tin bắt buộc đã nêu.

- Ngoài các thông tin bắt buộc nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm các thông tin khác phù hợp với nhu cầu quản lý của doanh nghiệp (chẳng hạn như: đơn vị sử dụng TSCĐ, địa điểm sử dụng TSCĐ, hình thức sở hữu TSCĐ,...)

khi thiết kế mẫu sổ, doanh nghiệp cần lưu ý các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính và các quy định khác còn liên quan. Đồng thời, doanh nghiệp cần căn cứ vào nhu cầu quản lý của doanh nghiệp để thiết kế mẫu sổ phù hợp, đảm bảo thuận tiện cho việc sử dụng.

Để thiết kế mẫu sổ tài sản cố định, doanh nghiệp có thể thực hiện theo các bước sau:

- Xác định các thông tin cần ghi chép trên sổ: Doanh nghiệp cần xác định các thông tin cần ghi chép trên sổ tài sản cố định, bao gồm các thông tin bắt buộc và các thông tin bổ sung.

- Lựa chọn hình thức sổ: Doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức sổ theo dạng cuốn, dạng thẻ hoặc dạng điện tử.

- Thiết kế bố cục sổ: Doanh nghiệp cần thiết kế bố cục sổ sao cho khoa học, dễ dàng sử dụng.

- Lập mẫu sổ: Doanh nghiệp cần lập mẫu sổ theo bố cục đã thiết kế.

Xem thêm: Mẫu thẻ tài sản cố định áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trên đây là nội dung của bài viết của Luật Minh Khuê về mẫu sổ tài sản cố định áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng thông qua số hotline: 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi. Trân trọng./.