1. Khi nào phải đăng ký nội quy lao động?

Nội quy lao động vốn được xem là một công cụ giúp duy trì được trật tự trong doanh nghiệp, giúp người sử dụng lao động điều hành mọi hoạt động trong doanh nghiệp một cách hiệu quả. Theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Bộ luật Lao động năm 2019 thì người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động thì người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Như vậy, không phải mọi trường hợp người sử dụng lao động đều phải đăng ký nội quy lao động. Chỉ khi nào người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì mới phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh. Trường hợp sử dụng dưới 10 người lao động thì người sử dụng lao động không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Khi xây dựng nội quy lao động cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh.

- Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

- Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

+ Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

+ Trật tự tại nơi làm việc;

+ An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

+ Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

+ Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

 

2. Văn bản đăng ký nội quy lao động là gì?

Văn bản đăng ký nội quy lao động là biểu mẫu mà doanh nghiệp cần sử dụng khi thực hiện đăng ký nội quy lao động lên cơ quan có thẩm quyền về lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh nơi công ty đặt trụ sở. Nội quy lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành, gồm những quy tắc xử sự chung và riêng cho từng loại lao động, các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và biện pháp xử lý đối với những hành vi này. 

Hiện nay,  pháp luật chưa có ban hành Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động nhưng nhìn chung trong mẫu văn bản đề nghị đăng ký cần đảm bảo cả hình thức, lẫn nội dung theo các thông tin về:

- Tên đơn vị đăng ký, số hiệu, Văn bản đề nghị V/v Đăng ký nội quy lao động, Quốc hiệu tiêu ngữ;

- Ngày, tháng, năm thực hiện đăng ký với cơ quan có thẩm quyền;

- Kính gửi cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đặt trụ sở;

- Thông tin về tên công ty, thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số bao nhiêu do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố nào cấp ngày tháng năm cần ghi cụ thể theo đúng giấy đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tin về địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, người đại diện pháp luật, ...

- Thực hiện Bộ luật Lao động 2019 cùng Nghị định số 145/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

- Thông tin gửi kèm hồ sơ bao gồm những tài liệu như:

+ Quyết định ban hành Nội quy lao động.

+ Bản Nội quy lao động.

+ Biên bản góp ý của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

+ Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

- Người đại diện pháp luật cần ký và ghi rõ họ tên;

- Nơi nhận văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động. 

 

3. Mẫu đăng ký nội quy lao động

CÔNG TY CỔ PHẦN  ABC

Số: 01/

V/v đăng ký nội quy lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

Công ty Cổ phần ABC thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 12456xxx do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28 tháng 02 năm 2024

Địa chỉ: Số 113 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0234 567xxx Fax: …………………………………….

Mã số thuế: 123456xxxxx

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn A

Thực hiện Bộ luật Lao động 2019; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội xem xét và thông báo kết quả đăng ký Nội quy lao động, kèm theo hồ sơ gồm có:

1. Quyết định ban hành Nội quy lao động.

2. Bản Nội quy lao động.

3. Biên bản góp ý của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

4. Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;

-  Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (để theo dõi);

- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

A

Nguyễn Văn A

 

4. Trình tự đăng ký nội quy lao động

Doanh nghiệp thực hiện đăng ký nội quy lao động có thể tiến hành theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Hồ sơ theo quy định gồm có những tài liệu sau:

- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động theo mẫu quy định;

- Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

-  Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

-  Nội quy lao động.

Bước 2: Khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh xác nhận ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động của người sử dụng lao động.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo cho người sử dụng lao động biết và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

Lưu ý: Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trừ trường hợp quy định nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

Quý khách có thể tham khảo thêm vè bài viết: Mẫu nội quy công ty, nội quy lao động chi tiết nhất của Luật Minh Khuê.

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: Tư vấn pháp luật qua email để được giải đáp. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.