Luật doanh nghiệp 2014 quy định công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có 01 (một) hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Đây là quy định mới so với Luật doanh nghiệp 2005.

Có rất nhiều doanh nghiệp băn khoăn về vấn đề người đại diện theo pháp luật chỉ có một người, nên việc tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của họ bị hạn chế nếu công ty có nhiều hoạt động hoặc lạm quyền.

Do đó, quy định này đã giúp các doanh nghiệp khắc phục được vấn đề khó khăn trên, tuy nhiên điều lệ công ty phải quy định rõ về chức danh và vai trò của từng người đại diện theo pháp luật. Một số lưu ý khi doanh nghiệp của bạn có nhu cầu có nhiều đại diện theo pháp luật:

1. Chức danh của người đại diện theo pháp luật:

 Để không gây nhầm lẫn, mỗi người đại diện theo pháp luật cần có chức danh khác nhau. Ví dụ: Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:

 Quy định này đòi hỏi công ty phải thể hiện trong điều lệ công ty quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Điều này nhằm phân quyền cụ thể, trán chồng chéo quyền của người đại diện theo pháp luật, từ đó xác định vai trò của họ trong từng vấn đề. Bởi người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại của mình gây ra cho doanh nghiệp theo Điều 14 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 14. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.”

Tóm lại, công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp thành lập mới hay thay đổi bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở chính. Mọi thắc mắc về thủ tục liên hệ tổng đài 1900.6162 để được tư vấn chi tiết.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Chấm dứt tư cách người đại diện của đương sự khi nào ?

>> Xem thêm:  Quyền và nghĩa vụ của người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự ?