Một số tiêu chí cơ bản phân biệt hình thức cho thuê lại lao động và hoạt động giới thiệu việc làm

Hiện nay, trên thực tế có nhiều cá nhân, tổ chức còn nhầm lẫn hình thức kinh doanh cho thuê lại lao động và hoạt động giới thiệu việc làm. Do vậy, có nhiều doanh nghiệp đã không thực hiện việc xin Giấy phép hoạt động đúng với hình thức kinh doanh của mình, dẫn đến việc bị xử lý vi phạm hành chính. Do vậy, để giúp cá nhân, tổ chức hiểu rõ hơn quy định của pháp luật về hai hình thức kinh doanh này, Luật Minh Khuê xin nêu ra một số tiêu chí phân biệt như sau:

STT

Tiêu chí

Cho thuê lại lao động

Hoạt động giới thiệu việc làm

1

Khái niệm

- Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà cung ứng người lao động của mình sang làm việc tạm thời cho người sử dụng lao động khác (sau đây viết tắt là doanh nghiệp cho thuê).

- Giới thiệu việc làm cho người lao động là Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm cho người sử dụng lao động cần tuyển lao động.

 

2

Cơ quan cấp Giấy phép hoạt động

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp, cấp lại, gia hạn hoặc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền (sau đây gọi chung là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm) cấp cho doanh nghiệp.

3

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động

- Đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng;

- Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động là 2.000.000.000 đồng.

- Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên.

- Người đứng đầu doanh nghiêp phải đáp ứng điều kiện:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;
  • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;
  • Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

- Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

- Bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.

- Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính (sau đây viết tắt là ngân hàng).

4

Thời hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

- Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn tối đa không quá 36 tháng. Trường hợp gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động thì thời hạn không quá 24 tháng; số lần gia hạn không quá 02 lần.

 

- Giấy phép có thời hạn tối đa 05 năm (60 tháng). Trong thời hạn 30 ngày trước ngày giấy phép hết hạn, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, mỗi lần gia hạn không quá 60 tháng.

 

Mọi vướng mắc pháp lý về hoạt động cho thuê lao động hoặc mở các trung tâm giới thiệu việc làm... Hãy gọi ngay: 1900.6162(nhấn máy lẻ phím 7) để được luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại.

Trân trọng./.

Luật sư: Tô Thị Hòa - Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê