1. Khái quát về Luật Đấu thầu năm 2023

Vào ngày 17/7/2023, tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XV, đã diễn ra một sự kiện quan trọng và đáng chú ý khi Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - ông Phạm Thanh Hà đã chính thức công bố Lệnh của Chủ tịch nước liên quan đến việc thông qua 8 luật quan trọng, trong đó có Luật Đấu thầu 2023. Luật Đấu thầu 2023 được dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 và bao gồm tổng cộng 10 chương với 96 điều. Đây là một bước quan trọng để cải thiện quy trình đấu thầu trong nước, với mục tiêu tăng tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực quốc gia.

Nội dung của Luật Đấu thầu 2023 đã được điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung một cách tỉ mỉ, nhằm đảm bảo sự phù hợp với thực tế và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Các điểm mới được thêm vào sẽ giúp tăng cường giám sát và kiểm soát chặt chẽ quy trình đấu thầu, từ đó giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cũng như tạo điều kiện công bằng hơn cho các nhà thầu tham gia cuộc đua thầu.

Điều này hứa hẹn sẽ góp phần tăng cường sự cạnh tranh lành mạnh trong môi trường kinh doanh, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng các dự án và công trình cơ bản trên cả nước. Đồng thời, Luật Đấu thầu 2023 cũng đánh dấu sự cam kết của chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn FDI và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Qua sự kiện này, hy vọng rằng Luật Đấu thầu 2023 sẽ là cơ sở để xây dựng một hệ thống đấu thầu công bằng, hiệu quả và đáng tin cậy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của đất nước Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững.

 

2. Luật Đấu thầu năm 2023 có phạm vi điều chỉnh bao gồm những vấn đề nào?

Theo quy định tại Điều 1 Luật Đấu thầu năm 2023 có phạm vi điều chỉnh về việc quản lý của nhà nước đối với hoạt động đấu thầu. Nó tập trung vào việc xác định thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến quá trình đấu thầu. Hơn nữa, luật này cũng điều chỉnh hoạt động lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh.

Việc đưa ra quy định trong Luật Đấu thầu năm 2023 là để đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý hoạt động đấu thầu. Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm giám sát việc thực hiện đấu thầu theo quy trình, đảm bảo sự tham gia công bằng của tất cả các bên tham gia. Đồng thời, các tổ chức và cá nhân tham gia đấu thầu phải tuân thủ quy định và thực hiện các biện pháp để đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của quá trình này.

Luật Đấu thầu mới cũng tập trung vào hoạt động lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư, đảm bảo rằng quy trình chọn lựa được thực hiện một cách công bằng, đúng quy định và không bị ảnh hưởng bởi những lợi ích cá nhân hay các yếu tố phi đạo đức. Điều này sẽ giúp đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở khảo sát chất lượng và hiệu suất thực tế, đảm bảo sự hợp lý và bền vững trong quá trình đầu tư.

Qua đó, việc quản lý hoạt động đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư sẽ trở nên hiệu quả hơn, đáng tin cậy hơn và đảm bảo sự phát triển bền vững của các dự án đầu tư và công trình xây dựng. Các quy định sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

 

3. Đối tượng áp dụng của Luật Đấu thầu năm 2023

Theo quy định tại Điều 2 Luật Đấu thầu năm 2023 thì Luật Đấu thầu 2023 áp dụng rộng rãi đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu. Các hoạt động đấu thầu bao gồm:

- Hoạt động lựa chọn nhà thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Ngoài ra, áp dụng cho vốn từ các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật từ các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, để:

+ Hoạt động lựa chọn nhà thầu có sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, cũng như sử dụng vốn từ các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật từ các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Các hoạt động này bao gồm thực hiện dự án đầu tư và dự toán mua sắm cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác.

+ Các hoạt động khác bao gồm cung cấp sản phẩm và dịch vụ công, mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, mua hàng dự trữ quốc gia và thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia. Tuy nhiên, trừ các hoạt động mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia.

+ Ngoài ra, Luật Đấu thầu 2023 còn quy định về việc thực hiện các công việc khác, mà trong đó yêu cầu bắt buộc phải tổ chức đấu thầu theo quy định của các pháp luật có liên quan. Các công việc này có thể bao gồm các dự án đầu tư, các hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ hoặc xử lý các gói thầu có tính chất đặc thù, đòi hỏi tính minh bạch và công bằng cao trong việc lựa chọn nhà thầu

- Để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Luật Đấu thầu 2023 định rõ các hoạt động sau:

+ Lựa chọn nhà thầu để thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và áp dụng cho các doanh nghiệp do chính doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Những dự án này được thực hiện với mục tiêu phát triển kinh doanh và cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước.

+ Đối với gói thầu trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật, máy móc, thiết bị hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp nhà nước sẽ sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ để thực hiện. Việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp này cần tuân thủ các quy định và nguyên tắc minh bạch, công bằng, từ đó đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong việc trang bị các cơ sở vật chất - kỹ thuật, máy móc và thiết bị quan trọng hỗ trợ cho sự phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

- Hoạt động lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh bao gồm những yếu tố quan trọng sau đây:

- Trường hợp dự án đầu tư liên quan đến sử dụng đất, Luật Đấu thầu 2023 quy định rõ việc tổ chức đấu thầu, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đất đai. Việc này nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình chọn lựa nhà đầu tư cho các dự án liên quan đến sử dụng đất, đồng thời đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của đất đai và quyền lợi của các bên tham gia.

- Đối với các dự án đầu tư khác, Luật Đấu thầu 2023 đề cập đến trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực tương ứng. Quy định này giúp đảm bảo rằng quá trình lựa chọn nhà đầu tư diễn ra một cách công bằng, minh bạch và chính xác, từ đó đảm bảo sự đầu tư vào các dự án có lợi ích lâu dài cho cả doanh nghiệp và xã hội.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo luật đấu thầu mới? Quy định về chi phí trong đấu thầu. Còn vướng mắc, vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.