1. Tổng quan về chế độ bảo hiểm y tế đối với công an nhân dân

Căn cứ vào khoản 3 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (đã được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014), chúng ta có các quy định sau đây về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Theo đó, nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng gồm:

- Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, và binh sỹ quân đội đang tại ngũ.

- Sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn và kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân.

- Học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, và chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân.

- Những người làm công tác cơ yếu và nhận lương như đối với quân nhân.

- Học viên cơ yếu được hưởng chế độ và chính sách theo quy định của các trường quân đội và công an.

Bên cạnh đó, căn cứ vào khoản 2 Điều 2 của Nghị định 70/2015/NĐ-CP, chúng ta có quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trong lực lượng công an nhân dân bao gồm:

- Sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, sỹ quan, và hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân.

- Hạ sỹ quan và chiến sỹ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân.

- Học viên công an nhân dân được hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước.

Tóm lại, theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi bởi Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014, công an nhân dân có quyền tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng phí.

Cụ thể, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trong lực lượng công an nhân dân gồm:

- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân. Đây là những cán bộ đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong công an nhân dân, có trách nhiệm chính trị, quản lý, điều tra và giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

- Hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân. Đây là những thành viên của công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự, an ninh và đảm bảo an toàn cho cộng đồng trong giai đoạn phục vụ.

- Học viên công an nhân dân được hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước. Đây là những người đang theo học và đào tạo tại các trường cao cấp, trung cấp của công an nhân dân, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn bị cho công tác trong lực lượng công an nhân dân trong tương lai.

Việc công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng phí giúp đảm bảo quyền lợi sức khỏe của các cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, cũng như học viên công an nhân dân. Việc đóng phí bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cũng là một biện pháp hỗ trợ từ chính phủ nhằm tăng cường chế độ bảo hiểm y tế cho lực lượng công an nhân dân, đồng thời đảm bảo sự công bằng và bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ y tế cho người lao động trong lực lượng này.

 

2. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với cán bộ, chiến sĩ công an

Theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 70/2015/NĐ-CP, công an nhân dân hiện nay được hưởng mức bảo hiểm y tế như sau:

- Công an nhân dân khi đi khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng, với mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với các trường hợp sau:

+ Khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định tại các Điều 26, 27 và 28 Luật Bảo hiểm y tế 2008 và Điều 15 Nghị định 70/2015/NĐ-CP.

+ Khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện, hoặc chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương đối với trường hợp đang công tác hoặc cư trú thường xuyên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hoặc công tác, cư trú tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

+ Từ ngày 01/01/2016, nếu đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện và tương đương khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện và tương đương trong phạm vi cả nước.

+ Điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh và tương đương từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước.

- Nếu công an nhân dân thuộc diện quản lý của Trung ương, hoặc của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, hoặc của tỉnh, thành phố thì ngoài quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, còn được thực hiện theo quy định của Trung ương, hoặc của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, hoặc của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Công an nhân dân tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng, với mức hưởng như sau:

+ 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Nghị định 70/2015/NĐ-CP.

+ 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh và tương đương từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2020, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Nghị định 70/2015/NĐ-CP.

+ 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện và tương đương từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2015, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Nghị định 70/2015/NĐ-CP.

+ Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú và phần còn lại của chi phí điều trị nội trú quy định tại các điểm a và b khoản 3 Điều 11 Nghị định 70/2015/NĐ-CP; phần còn lại của chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm c khoản 3 Điều 11 Nghị định 70/2015/NĐ-CP và chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 70/2015/NĐ-CP (nếu có) do người bệnh tự thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

+ Các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu hoặc sử dụng các dịch vụ kỹ thuật y tế xã hội hóa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này; phần chi phí còn lại do người bệnh tự thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu hoặc sử dụng các dịch vụ kỹ thuật y tế xã hội hóa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 Nghị định 70/2015/NĐ-CP; phần chi phí còn lại do người bệnh tự thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Chi phí vận chuyển:

+ Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thanh toán chi phí vận chuyển cho quân nhân tại ngũ khi cấp cứu hoặc đang Điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật trong trường hợp: Chuyển từ tuyến huyện và tương đương trở lên lên tuyến trên; chuyển ngang tuyến; chuyển từ tuyến trên xuống tuyến dưới đến tuyến huyện và tương đương theo chỉ định chuyên môn hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ;

+ Mức hưởng chi phí vận chuyển giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định;

+ Hồ sơ, thủ tục thanh toán chi phí vận chuyển:

Trường hợp sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có lệnh hoặc phiếu điều xe của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển đi, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận.

Trường hợp không sử dụng phương tiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển đi phải có phiếu chi tiền vận chuyển cho người bệnh và được lưu trong hồ sơ quyết toán.

 

3. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với thân nhân của cán bộ, chiến sĩ công an

Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với thân nhân của cán bộ, chiến sĩ công an được quy định theo các đối tượng sau đây: vợ, chồng; con dưới 18 tuổi; cha, mẹ đẻ, cha mẹ nuôi (không có khả năng lao động, không có người có nghĩa vụ cấp dưỡng).

Đối với những đối tượng này, mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ tương tự như mức hưởng của cán bộ, chiến sĩ công an. Tuy nhiên, để được hưởng quyền lợi này, thân nhân cần phải cung cấp giấy tờ chứng minh mối quan hệ với cán bộ, chiến sĩ công an. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác và xác thực trong việc xác định đối tượng hưởng bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, thân nhân cần tham gia bảo hiểm y tế theo quy định được đề ra. Điều này đảm bảo rằng thân nhân sẽ có quyền lợi bảo hiểm y tế như các cán bộ, chiến sĩ công an khác. Việc tham gia bảo hiểm y tế cũng giúp đảm bảo rằng thân nhân sẽ được hưởng các dịch vụ y tế, tiền thuốc và các khoản chi trả liên quan khác trong trường hợp cần thiết.

Thông qua việc đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế cho thân nhân của cán bộ, chiến sĩ công an, chính phủ mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho những người thân yêu của họ. Điều này đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm và đảm bảo sự an lành, phát triển của gia đình cán bộ, chiến sĩ công an.

 

Bài viết liên quan: Không có giấy chuyển viện có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với công an nhân như thế nào? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách!