1. Nâng mức hưởng bảo hiểm y tế của thanh niên xung phong lên 100% từ ngày 19/10/2023

Theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2023, có những điều chỉnh quan trọng liên quan đến việc hưởng Bảo hiểm y tế (BHYT) và thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại các điểm quy định trong Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, cụ thể là tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Theo quy định mới, mức hưởng Bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 của Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế sẽ được thay đổi. Cụ thể, người tham gia BHYT khi đi khám bệnh và chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật Bảo hiểm y tế, và khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế, sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh và chữa bệnh trong phạm vi được quy định.

Mức hưởng BHYT 100% chi phí khám bệnh và chữa bệnh áp dụng đối với các đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 5, 8, 9, 11, 17 và 20 của Điều 3 Nghị định 75/2023/NĐ-CP. Quy định này đã bổ sung thêm tượng tại khoản 5 và khoản 20 của Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP vào danh sách các đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh qua Bảo hiểm y tế.

Trước đây, theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, thanh niên xung phong thuộc nhóm "đối tượng khác" được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh qua BHYT. Tuy nhiên, theo quy định mới trong Nghị định 75/2023/NĐ-CP, mức hưởng chi phí khám chữa bệnh qua BHYT đối với đối tượng này đã được nâng lên 100%. Điều này đồng nghĩa rằng thanh niên xung phong thuộc nhóm "đối tượng khác" sẽ không cần phải tự trả chi phí khám bệnh và chữa bệnh trong phạm vi được quy định theo BHYT, mà toàn bộ chi phí sẽ được BHYT thanh toán.

 

2. Những đối tượng được hưởng 100%chi phí khám chữa bệnh từ Bảo hiểm y tế

Theo quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP, Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi và bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP cùng với điểm d khoản 1 Điều 183 Nghị định 131/2021/NĐ-CP, các đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh qua Bảo hiểm y tế bao gồm những nhóm sau đây:

Nhóm 01 là một nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám bệnh và chữa bệnh theo quy định của chính phủ Việt Nam

- Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Đây là những người đã đóng góp đặc biệt cho cuộc cách mạng và độc lập của Việt Nam

- Cựu chiến binh: Đây bao gồm những người từng tham gia trong các cuộc chiến tranh và xung đột liên quan đến Việt Nam.

- Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc: Những người đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống lại các thế lực xâm lược và bảo vệ đất nước Việt Nam.

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Đây là những người cao tuổi cần được bảo vệ và chăm sóc.

- Những người dân hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu và vùng an toàn khu cách mạng, nơi họ đã tham gia vào kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, được đưa vào nhóm 01 với quyền hưởng 100% chi phí khám bệnh và chữa bệnh. Để đảm bảo tính chính xác và cập nhật thông tin về họ, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được sử dụng.

- Người thuộc diện hưởng trợ cấp và trợ giúp xã hội hằng tháng. Đây là những người có hoàn cảnh khó khăn và cần được hỗ trợ từ nguồn tài chính công cộng.

- Người thuộc hộ gia đình nghèo: Những gia đình gặp khó khăn về kinh tế, có thu nhập thấp và được xem xét để nhận các khoản hỗ trợ cụ thể.

- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn: Những người dân tộc thiểu số đang ở trong các khu vực mà điều kiện kinh tế và xã hội khó khăn, họ cũng được ưu tiên hưởng các dịch vụ y tế miễn phí.

- Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Nơi mà tình hình kinh tế và xã hội đặc biệt khó khăn, các cư dân được hỗ trợ y tế theo quy định.

- Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác: Đây là những người sống tại các địa điểm có đặc thù về địa lý và điều kiện sống, và họ cũng được hưởng các quyền lợi y tế đặc biệt.

- Thân nhân của liệt sĩ: Bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, và người có công nuôi liệt sĩ. Những người này được xem xét để đảm bảo rằng họ sẽ nhận được sự hỗ trợ y tế cần thiết.

Nhóm 2 là một nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám bệnh và chữa bệnh, và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán cho thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945: Những người đã tham gia vào các hoạt động cách mạng trước ngày độc lập của Việt Nam.

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Đây là những người đã tham gia vào cách mạng từ năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, đóng góp cho cuộc đấu tranh cho độc lập và tự do của Việt Nam.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Những người phụ nữ có con hy sinh trong kháng chiến và cách mạng, được vinh danh với danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" do đóng góp xuất sắc của họ trong việc bảo vệ Tổ quốc.

- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên: Đây là những người đã tham gia vào chiến đấu và bị tổn thương cơ thể nghiêm trọng, được công nhận là thương binh trước ngày 31 tháng 12 năm 1993 và có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

- Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên: Đối với những người bị tổn thương cơ thể nghiêm trọng với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, họ được miễn phí trong việc khám và điều trị bệnh.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên: Các người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên được hưởng quyền miễn phí khám và chữa bệnh.

- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát: Những thương binh, bao gồm thương binh loại B đã được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, và những người bệnh binh khi điều trị vết thương hoặc bệnh tật tái phát, sẽ được hưởng quyền lợi y tế miễn phí.

- Trẻ em dưới 6 tuổi: Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí trong việc khám và điều trị bệnh để đảm bảo sức khỏe và sự phát triển của họ.

Nhóm 03 đề cập đến trường hợp nội dung được miễn phí khám chữa bệnh không áp dụng khi người bệnh tự đi khám bệnh hoặc chữa bệnh không đúng tuyến trong trường hợp sau:

Trường hợp người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế trong ít nhất 05 năm liên tục, quyền hưởng các chính sách bảo hiểm y tế có thể bị hạn chế khi họ tự đi khám bệnh hoặc chữa bệnh không đúng tuyến. Đồng thời, người bệnh đã chi trả một số tiền lớn cho việc khám bệnh và chữa bệnh trong năm, mà số tiền này vượt quá 06 tháng lương cơ sở (là một ngưỡng xác định), thì họ có thể không được miễn phí hoặc hưởng chính sách bảo hiểm y tế đầy đủ khi tự đi khám hoặc chữa bệnh ngoài tuyến. Nhóm 03 thể hiện rằng trong những tình huống này, người bệnh có thể phải tự chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí khám bệnh hoặc chữa bệnh, và không được miễn phí theo chính sách bảo hiểm y tế.

 

3. Khi nào được áp dụng các đối tượng mới được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh

Nghị định 75/2023/NĐ-CP về hiệu lực thi hành chia thành các điểm quan trọng sau:

- Ngày có hiệu lực thi hành: Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 12 năm 2023. Điều này có nghĩa là tất cả các quy định và điều khoản của nghị định này sẽ bắt đầu áp dụng vào từ ngày này.

- Ngày áp dụng cho các quy định cụ thể: Một số quy định cụ thể được áp dụng từ ngày 19 tháng 10 năm 2023, bao gồm quy định tại khoản 1, các điểm a và b khoản 2, cũng như các khoản 3, 4, 5 và 6 của Điều 1 Nghị định này. Điều này có nghĩa rằng một phần của nghị định sẽ được thực hiện trước ngày hiệu lực chính thức của nghị định.

- Thời gian hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: Đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 của Nghị định này sẽ được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong thời gian 36 tháng, tính từ ngày 01 tháng 11 năm 2023.

- Ngày áp dụng cho một số quy định cụ thể: Quy định tại khoản 8 Điều 1 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này sẽ được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Điều này áp dụng cho việc thanh toán và quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Quy định này sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 và khoản 2 Điều 32 Luật Bảo hiểm y tế và quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định này.

Tóm lại, Nghị định 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/12/2023, nhưng một số quy định cụ thể sẽ áp dụng từ ngày 19/10/2023 và từ ngày 01/01/2019 tùy theo trường hợp cụ thể.

Xem thêm các bài viết khác liên quan đến mức hướng bảo hiểm y tế:

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn