Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo quy định:

Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014

Nghị định 146/2018/NĐ-CP

1. Mức hưởng bảo hiểm y tế

Người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh trong các trường hợp sau:

Đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã, huyện hoặc tương đương

Chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Cấp cứu, khám lại theo yêu cầu điều trị

Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại đảo khi đi khám chữa bệnh không đúng tuyến.

>> Xem thêm:  Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 là bao nhiêu tiền ?

Sẽ được bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh như sau:

100% chi phí khám chữa bệnh đối với các đối tượng và các trường hợp sau:

- Người có công với cách mạng;

- Cựu chiến binh gồm: cựu chiến binh tham gia kháng chiếu trước và sau ngày 30/4/1975; quân nhân, công nhân viên quốc phòng; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu, chuyển sang làm việc tại tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; dân quân tự vệ;

- Người cao tuổi, khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;

- Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

- Thân nhân của người có công với cách mạng (cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ); người có công nuôi dưỡng liệt sĩ;

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

- Khám chữa bệnh tại tuyến xã hoặc khám chữa bệnh ban đầu tại tuyễn xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh.

- Kkhám chữa bệnh cho trường hợp chi phí khám chữa bệnh một lần thấp hơn 15% lương cơ sở

>> Xem thêm:  Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới năm 2022 ?

- Khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, vật tư y tế, hóa chất, dịch vụ kỹ thuật đối với những đối tượng sau:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy gi m khả năng lao động từ 81 % trở lên;

- Trẻ em dưới 6 tuổi.

95% chi phí khám chữa bệnh đối với các đối tượng sau:

>> Xem thêm:  Thủ tục báo tăng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

- Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

- Thân nhân người có công với cách mạng như: cha, mẹ, vợ, chồng, cong từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuôi trở lên nếu tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của các đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

- Con đẻ từ đủ 6 tuổi trở lên của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học không tự lực được trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt được hưởng trợ cấp hàng tháng;

-Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo;

-Người thuộc hộ nghèo đa chiều;

80% với các đối tượng còn lại: người lao độn.g, học sinh sinh viên…

Trong trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hưởng cao nhất

2. Thủ tục khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế

Để được bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh thì người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế, có ảnh

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi đi khám chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế; nếu chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì xuất trình bản sao khai sinh hoặc chứng sinh

>> Xem thêm:  Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất là bao nhiêu ?

Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp đổi, cấp lại thẻ khi di khám chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp đổi, cấp lại thẻ của cơ quan bảo hiễm xã hội

Người tham gia bảo hiểm y tế chuyển tuyến khám chữa bệnh phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám chữa bệnh và giấy chuyển tuyến

Người đi khám lại theo yêu cầu điều trị, phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám chữa bệnh đã điều trị.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về Mức hưởng bảo hiểm y tế năm 2019, trường hợp khách hàng còn có những vướng mắc liên quan đến bảo hiểm y tế mời liên hệ đến tổng đài 1900.6162 để được tư vấn.

Trân trọng cảm ơn!

Trần Nguyệt- Bộ phận hỗ trợ khách hàng công ty Luật Minh Khuê