1. Quy định pháp luật về ngân hàng thương mại tự kinh doanh bảo hiểm

Dựa trên quy định tại Điều 111 của Luật Các Tổ chức tín dụng 2024 về việc góp vốn và mua cổ phần của ngân hàng thương mại, nội dung như sau:

- Ngân hàng thương mại chỉ được sử dụng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn và mua cổ phần theo các khoản 2, 3, 4 và 8 của Điều này.

- Ngân hàng thương mại phải thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết khi thực hiện các hoạt động kinh doanh sau: Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán, quản lý và phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu; Cho thuê tài chính; Bảo hiểm.

- Ngân hàng thương mại được phép thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong các lĩnh vực: quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán và thông tin tín dụng.

- Ngân hàng thương mại được góp vốn và mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán và thông tin tín dụng; Các lĩnh vực khác không quy định tại điểm a, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. Việc thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết theo các khoản 2 và 3 của Điều này phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục chấp thuận việc thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết, việc góp vốn và mua cổ phần của ngân hàng thương mại, điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại và hoạt động của công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản.

- Ngân hàng thương mại thành lập công ty con, công ty liên kết theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Ngân hàng thương mại và công ty con của ngân hàng thương mại được phép mua và nắm giữ cổ phần của tổ chức tín dụng khác theo điều kiện và giới hạn quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, theo quy định, khi ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm thì phải thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết và không được tự mình thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm này.

 

2. Lợi ích và hạn chế của ngân hàng thương mại tự kinh doanh bảo hiểm

Ngân hàng thương mại tự kinh doanh bảo hiểm có những lợi ích và hạn chế sau:

- Lợi ích:

+ Đa dạng hóa nguồn thu: Ngân hàng có thể tận dụng cơ sở khách hàng sẵn có để cung cấp các sản phẩm bảo hiểm, từ đó tăng thêm nguồn thu ngoài lãi vay và phí dịch vụ truyền thống.

+ Tối ưu hóa mối quan hệ khách hàng: Bằng việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm, ngân hàng có thể nâng cao mức độ hài lòng và gắn bó của khách hàng, cung cấp giải pháp tài chính toàn diện.

+ Tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh: Ngân hàng có thể tận dụng hạ tầng, nhân lực và công nghệ sẵn có để kinh doanh bảo hiểm, giảm thiểu chi phí hoạt động so với việc thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết.

+ Tăng cường uy tín và thương hiệu: Khi một ngân hàng cung cấp dịch vụ đa dạng và chất lượng, uy tín và thương hiệu của ngân hàng có thể được nâng cao trên thị trường.

- Hạn chế:

+ Rủi ro tài chính: Kinh doanh bảo hiểm đòi hỏi vốn đầu tư lớn và chịu rủi ro cao. Ngân hàng tự kinh doanh bảo hiểm có thể gặp phải rủi ro tài chính nếu không quản lý tốt.

+ Yêu cầu chuyên môn cao: Lĩnh vực bảo hiểm đòi hỏi chuyên môn và kinh nghiệm đặc thù. Ngân hàng có thể gặp khó khăn trong việc xây dựng đội ngũ chuyên gia và quản lý rủi ro bảo hiểm.

+ Xung đột lợi ích: Việc ngân hàng vừa cung cấp dịch vụ tài chính vừa kinh doanh bảo hiểm có thể dẫn đến xung đột lợi ích, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và uy tín của ngân hàng.

+ Khó khăn trong việc tuân thủ quy định pháp luật: Kinh doanh bảo hiểm được điều chỉnh bởi nhiều quy định pháp luật khác nhau. Ngân hàng tự kinh doanh bảo hiểm có thể gặp khó khăn trong việc tuân thủ các quy định này, đặc biệt khi quy định thay đổi hoặc phức tạp.

+ Ảnh hưởng đến hoạt động chính của ngân hàng: Việc mở rộng sang kinh doanh bảo hiểm có thể làm phân tán nguồn lực và ảnh hưởng đến hoạt động chính của ngân hàng, nếu không được quản lý và phân bổ nguồn lực hợp lý.

 

3. Giải pháp để ngân hàng thương mại tự kinh doanh bảo hiểm hoạt động hiệu quả

Để ngân hàng thương mại tự kinh doanh bảo hiểm hoạt động hiệu quả, có thể áp dụng các giải pháp sau:

- Phát triển đội ngũ chuyên gia và đào tạo chuyên sâu: Thu hút và tuyển dụng những chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm để đảm bảo việc quản lý và phát triển sản phẩm bảo hiểm được thực hiện bởi những người hiểu rõ ngành nghề. Đào tạo và nâng cao kiến thức về bảo hiểm cho nhân viên hiện có, đặc biệt là những người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, nhằm đảm bảo họ có thể tư vấn và cung cấp dịch vụ bảo hiểm một cách hiệu quả.

- Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả: Xây dựng các quy trình đánh giá và quản lý rủi ro chi tiết để nhận diện và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Thiết lập các quỹ dự phòng và chiến lược tài chính để ứng phó với các tình huống rủi ro bất ngờ có thể xảy ra.

- Tối ưu hóa công nghệ và hạ tầng: Sử dụng công nghệ số trong quản lý khách hàng, phân tích dữ liệu và phát triển sản phẩm bảo hiểm để tăng cường hiệu quả hoạt động và giảm thiểu chi phí. Cung cấp dịch vụ bảo hiểm trực tuyến để tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện, từ đó mở rộng thị trường và tăng doanh thu.

- Mở rộng và nâng cao dịch vụ khách hàng: Kết hợp các sản phẩm bảo hiểm với các dịch vụ tài chính khác của ngân hàng để tạo ra các gói sản phẩm toàn diện và hấp dẫn cho khách hàng. Phát triển các sản phẩm bảo hiểm tùy chỉnh dựa trên nhu cầu và hồ sơ rủi ro của từng khách hàng để tăng cường sự hài lòng và gắn bó của khách hàng.

- Tăng cường hợp tác và liên kết: Hợp tác với các công ty bảo hiểm đã có uy tín trên thị trường để tận dụng kinh nghiệm và chuyên môn của họ, đồng thời giảm bớt rủi ro và chi phí ban đầu. Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các ngành khác như y tế, ô tô, du lịch để phát triển các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực khác nhau.

- Tuân thủ và thích ứng với quy định pháp luật: Liên tục theo dõi và cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh bảo hiểm để đảm bảo hoạt động kinh doanh luôn tuân thủ đúng pháp luật. Xây dựng các quy trình nội bộ để đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh bảo hiểm của ngân hàng đều tuân thủ các quy định hiện hành.

- Đánh giá và cải tiến liên tục: Thường xuyên phân tích hiệu quả kinh doanh của các sản phẩm bảo hiểm để nhận diện điểm mạnh, điểm yếu và từ đó đưa ra các biện pháp cải tiến. Thu thập và phân tích phản hồi của khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của họ, từ đó cải tiến sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm một cách liên tục.

Những giải pháp trên sẽ giúp ngân hàng thương mại tự kinh doanh bảo hiểm hoạt động hiệu quả, đảm bảo phát triển bền vững và tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Điều kiện để ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu trực tiếp tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!