Ông A đã làm việc tại hai địa phương là Hà Nội và Bình Dương, ông cùng một lúc đóng hai sổ BHXH tại hai địa phương nói trên trong suốt khoảng thời gian 15 năm. Nay ông chưa được hưởng chế độ BHXH một lần từ sổ bảo hiểm nào, vậy ông có được thực hiện việc gộp hai sổ bảo hiểm, cụ thể là ông có thể gộp thời gian đóng bảo hiểm của hai sổ BHXH này để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội hay không?

>> Luật sư tư vấn luật bảo hiểm trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội

Để giải quyết thấu đáo trường hợp trên nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, cần xem xét các quy định pháp luật hướng dẫn chi tiết việc quản lí sổ BHXH của cơ quan có thẩm quyền cấp trung ương cũng như cấp địa phương.

Ngày 25 tháng 10 năm 2011 Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-BHXH “Về việc ban hành quy định quản lí thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lí sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế”. Tại Điều 63 Quyết định đã nêu rõ việc xử lí một số tồn tại trong công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, trong đó khoản 2 quy định:

“2. Một người có từ 02 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH trùng nhau thì cơ quan BHXH hướng dẫn người lao động lựa chọn 01 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Các sổ BHXH còn lại thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị, người lao động theo quy định tại Điểm 3.3, Khoản 3 Điều 48. Trường hợp sổ BHXH bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH đã giải thể thì thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người lao động. Khi thu hồi sổ BHXH, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có)”.

Đối chiếu với trường hợp của ông A, ông có hai sổ BHXH với thời gian đóng BHXH trùng nhau trong suốt 15 năm, như vậy cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ hướng dẫn ông lựa chọn một sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội hoặc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội. Sổ bảo hiểm còn lại sẽ bị thu hồi và thực hiện việc hoàn trả (thoái trả) cho đơn vị, người lao động. Theo tinh thần Quyết định số 1947/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc bảo hiểm xã hội Hà Nội “Về việc thực hiện nghiệp vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lí sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế”, việc hoàn trả bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

Nguyên tắc hoàn trả đối với người lao động (NLĐ) đóng bảo hiểm xã hội trùng thời gian: Trường hợp thời gian đóng trùng trước ngày 01/01/2012: Thực hiện thu tại đơn vị nơi NLĐ làm việc chính (đơn vị NLĐ hiện đang làm việc), thoái trả cho đơn vị còn lại (đơn vị cũ) thông qua cơ quan BHXH nơi đang quản lý đơn vị cũ. Trường hợp cá biệt nếu đơn vị cũ đã giải thể, phá sản hoặc ở tỉnh khác, hoặc thời gian thoái trả ngắn (từ 3 tháng trở xuống), có thể giải quyết thoái trả tại đơn vị NLĐ hiện đang làm việc.

Về tỷ lệ thoái trả BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): tính theo tỷ lệ đóng vào các quỹ BHXH dài hạn và BHTN nếu chưa xác nhận thời gian tham gia BHTN, trên cơ sở mức tiền lương tối thiểu từng thời điểm theo quy định. Trường hợp đã xác nhận thời gian tham gia BHTN chỉ được thoái thu quỹ hưu trí, tử tuất.

Về thẩm quyền giải quyết hoàn trả: Trong trường hợp thoái trả do NLĐ có thời gian đóng trùng, Giám đốc BHXH huyện hoặc Trưởng phòng Thu giải quyết đối với trường hợp đơn vị đề nghị đúng quy định khi thời gian đóng trùng trước ngày 01/01/2012. Trường hợp không đúng quy định trên báo cáo Giám đốc BHXH Thành phố xem xét, quyết định. Trường hợp cá biệt cả đơn vị cũ và đơn vị mới không đề nghị, hướng dẫn NLĐ có đề nghị bằng văn bản, BHXH nơi đang quản lý NLĐ thực hiện điều chỉnh giảm thời gian đóng trùng sau khi có ý kiến của Giám đốc BHXH Thành phố.
Trên đây là một trong những tồn tại điển hình trong công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, không chỉ có một trường hợp của ông A mà còn rất nhiều trường hợp tương tự ở các địa phương khác trên cả nước. Khi thiếu những quy định hướng dẫn chi tiết tại các địa phương về việc giải quyết những tồn tại này thì công tác giải quyết sẽ gặp không ít khó khăn, đồng thời quyền lợi của NLĐ còn có nguy cơ không được bảo đảm. Vì vậy các cơ quan có thẩm quyền cần thắt chặt hơn nữa việc kiểm tra, giám sát công tác thu BHXH, quản lí sổ BHXH để hạn chế tình trạng này, nhằm đảm bảo một cách tốt nhất những quyền lợi hợp pháp cho NLĐ.

>> Xem thêm:  Có giới hạn thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản không ?

Tham khảo văn bản pháp luật liên quan:

>> Tải Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT 

---------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

>> Xem thêm:  Người lao động tự làm hồ sơ nhận thai sản được không ?

5.Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?