1. Khi nào người lao động được ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng lao động?

Theo quy định tại Điều 18 Bộ luật Lao động 2019 thì thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động là một quy trình quan trọng, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quan hệ lao động.

- Trong hầu hết các trường hợp, việc giao kết hợp đồng lao động được thực hiện trực tiếp giữa người lao động và nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, có một số trường hợp cụ thể được quy định ngoại lệ.

- Đối với các công việc mùa vụ hoặc có thời hạn ngắn dưới 12 tháng, các nhóm lao động từ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một đại diện trong nhóm để thực hiện việc giao kết hợp đồng lao động. Trong trường hợp này, hợp đồng phải được lập bằng văn bản và có hiệu lực tương đương như việc giao kết với mỗi thành viên trong nhóm.

- Hợp đồng lao động được ký bởi đại diện ủy quyền cần đi kèm với danh sách chi tiết, ghi rõ thông tin cá nhân của từng thành viên trong nhóm, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú và chữ ký cá nhân của mỗi người lao động. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quan hệ lao động, bảo vệ quyền lợi của cả nhà tuyển dụng và người lao động.

Theo quy định hiện hành, nguyên tắc chung là người lao động cần tiến hành trực tiếp việc giao kết hợp đồng lao động. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt như công việc theo mùa vụ hoặc công việc có thời hạn ngắn dưới 12 tháng, chính sách cho phép sự linh hoạt hơn. Trong trường hợp này, các nhóm người lao động từ 18 tuổi trở lên có thể áp dụng quyền ủy quyền cho một thành viên trong nhóm để đại diện và giao kết hợp đồng lao động thay mặt cho cả nhóm.

Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc quản lý lao động đặc biệt và thúc đẩy sự linh hoạt trong quan hệ lao động, đồng thời bảo vệ quyền lợi của cả nhà tuyển dụng và người lao động. Lưu ý quan trọng là hợp đồng lao động trong trường hợp này phải được lập bằng văn bản và có giá trị pháp lý như việc giao kết hợp đồng với từng cá nhân lao động. Hợp đồng lao động được ký bởi người được ủy quyền phải đi kèm với một danh sách chi tiết, đầy đủ thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú và chữ ký cá nhân của từng người lao động. Điều này nhấn mạnh sự minh bạch và tính chính xác trong việc quản lý hợp đồng lao động, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên liên quan.

 

2. Ai là người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động?

Tại Điều 18 Bộ luật Lao động 2019 thì quy trình giao kết hợp đồng lao động đã được quy định rõ ràng và phản ánh sự linh hoạt trong việc xác định người giao kết từ phía người lao động. 

- Người từ đủ 18 tuổi trở lên: Trong trường hợp này, người lao động được coi là có đủ năng lực pháp lý để tự mình giao kết hợp đồng lao động. Điều này thể hiện sự độc lập và tự chủ trong quyết định nghề nghiệp và quan hệ lao động của họ.

- Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi: Mặc dù chưa đủ tuổi trưởng thành theo quy định pháp luật, nhưng người lao động trong độ tuổi này vẫn có thể giao kết hợp đồng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch, việc có sự đồng ý bằng văn bản từ phía người đại diện pháp luật là bắt buộc.

- Người chưa đủ 15 tuổi: Trong trường hợp này, người lao động vẫn có quyền giao kết hợp đồng, nhưng phải thông qua người đại diện pháp luật của mình. Điều này nhấn mạnh vai trò bảo vệ và quản lý của pháp luật đối với những người vị thành niên.

- Người lao động được ủy quyền bởi những người lao động trong nhóm: Cuối cùng, trong một số tình huống đặc biệt, người lao động có thể được ủy quyền bởi các đồng nghiệp trong nhóm để đại diện và giao kết hợp đồng lao động. Điều này thể hiện tinh thần đồng thuận và hợp tác trong cộng đồng lao động, đồng thời giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực và đồng thuận.

Sự đa dạng trong các trường hợp này không chỉ thể hiện sự linh hoạt mà còn là sự bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên liên quan trong quan hệ lao động. Đồng thời, nó cũng thể hiện sự quan tâm của pháp luật đối với sự phát triển và bảo vệ của người lao động, từ những người trưởng thành đến những người vị thành niên. Xem thêm: Chỉ được ủy quyền khi ký hợp đồng lao động thời vụ đúng không?

 

3. Hình thức giao kết hợp đồng lao động theo quy định

Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định về hợp đồng lao động đề cập đến hai loại chính, mỗi loại phản ánh một cách tiếp cận khác nhau đối với thời hạn và điều kiện kết thúc hợp đồng:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Đây là dạng hợp đồng mà trong đó hai bên không cụ thể hóa thời hạn hoặc thời điểm kết thúc hiệu lực của hợp đồng. Sự linh hoạt trong việc không ràng buộc thời gian giúp tạo điều kiện cho một mối quan hệ lao động linh hoạt và có thể kéo dài trong thời gian dài, phù hợp với những nhu cầu thay đổi của cả hai bên.

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Loại hợp đồng này là khi hai bên đã cụ thể hóa thời gian và điều kiện kết thúc hiệu lực của hợp đồng. Thường thì thời hạn này không vượt quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Sự rõ ràng và cụ thể về thời hạn giúp cả hai bên có sự chuẩn bị và lập kế hoạch hợp lý cho tương lai, đồng thời đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quan hệ lao động.

Việc hiểu rõ về hai loại hợp đồng này giúp tạo ra sự linh hoạt và tính chính xác trong việc quản lý quan hệ lao động, đồng thời đảm bảo quyền lợi của cả nhà tuyển dụng và người lao động được bảo vệ một cách công bằng và đầy đủ

* Khi một hợp đồng lao động theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã hết hạn nhưng người lao động vẫn tiếp tục làm việc, quy trình tiếp theo được xác định như sau:

- Trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, cả hai bên sẽ tiến hành ký kết một hợp đồng lao động mới. Trong thời gian này, mặc dù chưa có hợp đồng mới được ký kết, nhưng quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên vẫn được thực hiện theo nội dung của hợp đồng cũ.

- Trong trường hợp không có hợp đồng mới được ký kết trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hợp đồng cũ theo quy định tại điểm b khoản 1 của Điều này sẽ tự động trở thành một hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Quy trình này nhấn mạnh vào sự quan trọng của việc duy trì sự liên tục và đảm bảo tính công bằng trong quan hệ lao động, đồng thời cung cấp sự linh hoạt trong việc chuyển đổi từ một hợp đồng có thời hạn sang một hợp đồng không xác định thời hạn.

Theo quy định hiện hành, quy trình giao kết hợp đồng lao động đã được quy định rõ ràng và phân loại thành hai hình thức chính, mỗi loại phản ánh một cách tiếp cận khác nhau đối với thời hạn của hợp đồng:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Đây là dạng hợp đồng mà trong đó hai bên không cụ thể hóa thời gian kết thúc hiệu lực của hợp đồng. Sự linh hoạt trong việc không ràng buộc thời gian giúp tạo điều kiện cho một mối quan hệ lao động linh hoạt và có thể kéo dài trong thời gian dài, phù hợp với những nhu cầu thay đổi của cả hai bên.

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Loại hợp đồng này là khi hai bên đã cụ thể hóa thời gian kết thúc hiệu lực của hợp đồng. Thường thì thời hạn này được xác định trước và có thể kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định. Sự rõ ràng và cụ thể về thời hạn giúp cả hai bên có sự chuẩn bị và lập kế hoạch hợp lý cho tương lai, đồng thời đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quan hệ lao động.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Mẫu giấy ủy quyền giao kết hợp đồng lao động cập nhật mới nhất. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.