Vừa rồi Tổng Công ty có giấy ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh thay mặt Tổng Giám đốc Tập đoàn ký Hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ Công nghệ thông tin, được sử dụng con dấu Tổng Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

Như vậy, là Giám đốc Chi nhánh được nhân danh (sử dụng tư cách pháp nhân Tổng Công ty để ký Hợp đồng, được đóng dấu Tổng Công ty trên chữ ký của mình trong Hợp đồng kinh tế. Vấn đề này là đã rõ.

Vấn đề ở đây tôi muốn hỏi là: Với nội dung ủy quyền nêu trên thì Giám đốc Chi nhánh có được nhân danh (sử dụng tư cách pháp nhân của Chi nhánh (mặc dù là tư cách pháp nhân không đầy đủ) và con dấu của Chi nhánh để ký Hợp đồng được không? Hay phải có một Giấy ủy quền khác của Tổng Giám đốc quy định rõ là cho phép Chi nhánh được ký Hợp đồng thì mới hợp lệ?

Rất mong được tư vấn sớm trong ngày mai. Xin trân trọng cảm ơn.

Người gửi: Son Nguyen

Trả lời

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục của chúng tôi. Câu hỏi của bạn được chúng tôi trả lời như sau:

Trên thực tế, các chi nhánh đều có người đứng đầu hay còn gọi làm giám đốc chi nhánh. Tuy nhiên chi nhánh này trực thuộc tập đoàn, do đó người đại diện theo pháp luật của công ty chỉ có một người duy nhất. Một công ty có thể có rất nhiều chi nhánh và giám đốc các chi nhánh.

Do đó, khi chi nhánh muốn ký kết hợp đồng thì phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của công ty. Nếu giám đốc chi nhánh của công ty ký kết các hợp đồng mà chưa được sự chấp thuận của người đại diện theo pháp luật của công ty thì pháp luật hợp đồng sẽ coi đấy là hợp đồng vô hiệu.

Người giám đốc đứng đầu chi nhánh không đương nhiên có quyền đại diện cho chi nhánh mà quyền này chỉ phát sinh khi có ủy quyền của người đại diện của công ty thông qua hợp đồng ủy quyền bằng văn bản.

Vì giám đốc công ty là người duy nhất có quyền đại diện cho công ty nên phạm vi ủy quyền rộng hay hẹp do giám đốc quyết định. Đồng thời bất cứ lúc nào cũng có quyền hủy việc ủy quyền cho giám đốc chi nhánh.

Quay lại trường hợp mà anh bạn đặt ra thì có thể thấy trường hợp thứ nhất Tổng Công ty có giấy ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh thay mặt Tổng Giám đốc Tập đoàn ký hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ Công nghệ thông tin, được sử dụng con dấu Tổng Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ ký Hợp đồng, được đóng dấu Tổng Công ty trên chữ ký của mình trong hợp đồng kinh tế là hoàn toàn phù hợp theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thứ hai bạn đặt ra với nội dung ủy quyền nêu trên thì Giám đốc Chi nhánh có được nhân danh (sử dụng tư cách pháp nhân của Chi nhánh (mặc dù là tư cách pháp nhân không đầy đủ) và con dấu của Chi nhánh để ký Hợp đồng hay không? Thì hoàn toàn phụ thuộc vào sự chấp thuận của người đại diện của tổng công ty theo các nội dung của hợp đồng ủy quyền cho giám đốc chi nhánh.

Do đó, nếu trong hợp đồng ủy quyền của tổng giám đốc cho phép chi nhánh được sử dụng con dấu và tư cách của chi nhánh để ký hợp đồng kinh tế thì giám đốc chi nhánh mới được thực hiện. Bởi vì chi nhánh thực hiện quyền của mình trong phạm vi được giao.

>> Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho phó giám đốc công ty mới