Tôi xin hỏi nếu mình đã kí ủy quyền cho họ làm thì họ có tự ý bán tiếp cho một người khác được hay không? Khi kí về tôi có xin bản photo giấy ủy quyền nhưng bên bán nói ko cần thiết.Mong được hồi âm? Xin cảm ơn!

Người gửi: X.H.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Điều 144, Bộ luật Dân sự năm 2005 (thay thế bởi: Bộ luật dân sự năm 2015) có quy định như sau:

"Điều 144. Phạm vi đại diện 

1. Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Phạm vi đại diện theo uỷ quyền được xác lập theo sự uỷ quyền.

3. Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.

4. Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi đại diện của mình.

5. Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác."

Do vậy việc bạn ký vào giấy ủy quyền mà bên bán lập để ủy quyền cho người khác thực hiện các thủ tục còn lại nghĩa là bạn đã được thông báo về phạm vi đại diện của người được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tự ý bán lại mảnh đất đó cho người khác mà chỉ có thể thực hiện việc được giao trong quyền hạn của mình tức là hoàn thành các thủ tục công chứng.

Điều 146 bộ luật Dân sự 2005 có quy định: 

Điều 146. Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện 

1. Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, trừ trường hợp người được đại diện đồng ý hoặc biết mà không phản đối; nếu không được sự đồng ý thì người đại diện phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình về phần giao dịch vượt quá phạm vi đại diện.

2. Người đã giao dịch với người đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc huỷ bỏ giao dịch dân sự đối với phần vượt quá phạm vi đại diện hoặc toàn bộ giao dịch dân sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch.

3. Trong trường hợp người đại diện và người giao dịch với người đại diện cố ý xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vượt quá phạm vi đại diện mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại.

Nếu có việc bán lại mảnh đất thì đó là hành vi vượt quá thẩm quyền của người đại diện do vậy việc bán lại mảnh đất đó sẽ không được chấp nhận. 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng chuẩn quy định mới nhất