Trả lời:

Theo bạn trình bày, bạn nhờ công ty của người bạn (công ty B) đứng ra ký hợp đồng với bên C trước khi thực hiện hợp đồng. Như vậy, sau khi công ty bạn thành lập (công ty A) thì bạn phải ký lại hợp đồng trực tiếp với bên C hoặc bạn phải ký hợp đồng với bên B. Hợp đồng với bên B là hợp đồng chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự.

Điều 310 Bộ luật dân sự 2005 (thay thế bởi Bộ luật dân sự năm 2015) quy định: Hình thức chuyển giao quyền yêu cầu

1. Việc chuyển giao quyền yêu cầu được thể hiện bằng văn bản hoặc bằng lời nói.

2. Trong trường hợp pháp luật có quy định việc chuyển giao quyền yêu cầu phải được thể hiện bằng văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, đăng ký hoặc phải xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.

Điều 316 Bộ luật dân sự 2005: Hình thức chuyển giao nghĩa vụ dân sự

1. Việc chuyển giao nghĩa vụ dân sự được thể hiện bằng văn bản hoặc bằng lời nói.

2. Trong trường hợp pháp luật có quy định việc chuyển giao nghĩa vụ phải được thể hiện bằng văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, đăng ký hoặc phải xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.

Bạn cũng lưu ý, các hợp đồng chỉ có giá trị từ thời điểm công ty A của bạn thành lập hợp pháp. Hợp đồng công ty B ký với bên C không có mối quan hệ ràng buộc với công ty bạn nên bạn nên công ty B và bên C không buộc phải ký tiếp hợp đồng với công ty A.

 

Dear chị, Em là H – Công ty TNHH T, sáng em đã gọi điện trao đổi với chị, em gửi chị giấy đăng ký kinh doanh bên em. Em xin trình bày lại nhu cầu bên em hiện tại. chị vui lòng báo lại chi phí giúp em. 1. Gia hạn giấy phép đăng ký kinh doanh từ 10 năm lên 20 năm hoặc 30 năm 2. Công ty muốn mở rộng thêm chức năng xuất khập khẩu vật liệu xây dựng như đá nhân tạo, gạch, ngói

 Do nội dung chưa rõ, tôi xin tư vấn như sau:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh chỉ chấm dứt hiệu lực khi có quyết định giải thể hoặc phá sản.

- Thủ tục mở thêm chức năng xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng như đá nhân tạo, gạch, ngói

Điều 49 Nghị định 78/2015: Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

 

Thưa luật sư, Mình định lập công ty để tạo uy tín phân phối mặt hàng gia dụng,mình muốn lập công ty tnhh mà không biết vốn điều lệ là bao nhiêu mong luật sư tư vấn giúp.

>> Ngành nghề phân phối mặt hàng gia dụng không phải là ngành nghề yêu cầu vốn pháp định. Nên chị có thể đăng ký vốn điều lệ dựa trên khả năng góp vốn của chị.

 

Xin hỏi văn phòng luật Minh Khuê, tôi mới mở 1 cửa hàng quảng cáo nhưng do tính chất công việc tôi muốn chuyển đổi từ cửa hàng lên công ty TNHH thì cần nhưng thủ tục như thế nào? vấn đề nộp thuế ban đầu và vốn điều lệ bao nhiêu thì được? Tôi xin chân thành cảm ơn

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì hộ kinh doanh không được chuyển đổi lên loại hình doanh nghiệp. Như vậy, bạn phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh và làm thủ tục thành lập doanh nghiệp mới.

Điều 77 Nghị định 78/2015/NĐ-CP: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 20 đến Điều 24 Luật doanh nghiệp 2014 được quy định cụ thể như sau:

Điều 20. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Điều 21. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Điều 24. Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp.

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

3. Ngành, nghề kinh doanh.

4. Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

5. Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.

6. Thông tin đăng ký thuế.

7. Số lượng lao động.

8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh.

9. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

>> Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền ký thay cho giám đốc công ty mới nhất