Trả lời:

Chào bạn , cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến công ty luật Minh Khuê , câu hỏi của bạn đx dược chúng tôi nghiên cứu và trả lời như sau :

1 Cơ sở pháp luật : 

Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014.

2. Nội dung tư vấn : 

Chào luật sư! Tôi có vấn đề nhờ luật sư tư vấn. Trường hợp người lao động là người nước ngoài, chỉ tham gia BHYT khi bị ốm đau (có xác nhận của bệnh viên) thì có được BH chi trả chế độ ốm đau hay không? trân trọng cảm ơn!

Với trường hợp của bạn , Luật BHXH 2014 quy định :

Điều 2. Đối tượng áp dụng

2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Điều 124. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

>> Xem thêm:  Người đang hưởng lương hưu mất thì thân nhân có được trợ cấp không ?

Vậy căn cứ vào quy định nêu trên thì người lao động là công dân nước ngoài có thể được hưởng chế độ ốm đau kể từ ngày 01/01/2018 .

Thưa luật sư , Em làm việc cho 1 công ty thì trong thời gian làm tại công ty em có tham gia đống BHYT cứ 06 tháng lại đổi thẻ 1 lần, nay đã là lần đổi thẻ BHYT thứ 3 nhưng đến nay đa quá hạn đổi thẻ BHYT 03 tháng rồi mà em chưa được cấp thẻ BHYT mới , vậy em đi khám bệnh mà không cần thẻ thì có thể được chi trả tiền BHXH không ạ ? Em xin chân thành cám ơn ! 

 Luật BHYT năm 2008 sửa dôi bổ sung năm 2014 quy định : 

Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế

1. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này.

2. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế.

3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

a) Đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 50 của Luật này đóng bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi hoặc người tham gia bảo hiểm y tế quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

“Điều 17. Cấp thẻ bảo hiểm y tế

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Vậy trong trường hợp này bạn có thể yêu cầu công ty bạn đang làm việc kiểm tra và hoàn tất thủ tục yêu cầu cấp thẻ BHYT cho bạn . thời hạn thẻ BHYT có hiệu lực là tính từ thời điểm bạn đống BHYT chứ không tín từ thời điểm bạn được cấp thẻ, vì vậy việc khám chữa bệnh của bạn trong thời gian chưa được cấp thẻ vẫn sẽ được cơ quan bảo hiểm y tế xem xét và chi tra ci phí khám chữa bệnh .

Thưa luật sư , em đang đóng BHXH va BHYT tại công ty. Em đang có bầu. Em tính nghỉ trước sinh 2 tháng. Em muốn hỏi trong thời gian em nghỉ trước sinh đó em có phải tiếp tục đóng BHYT không, nếu không tới khi sinh con em có được BHYT chi trả tiền viện phí không. Em xin chân thành cám ơn ! 

"Điều 21. Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:

>> Xem thêm:  Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, đất đai, Bảo hiểm y tế ?

a) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;..."

Và mức hưởng bảo hiểm y tế khi sinh con được quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016....”

Như vậy, bạn chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện , trong thời gian bạn sinh con , thẻ BHYT của bạn vần còn thời hạn sử dụng thì bạn sẽ vẫn được miễn giảm chi phí khám thai và sinh đẻ đúng tuyến và cả trường hợp không đúng tuyến theo quy định tại khoản 3 Điều 22 trích dẫn ở trên. Mặt khác theo quy định của Bộ luật lao động 2012 thì trong thời gian bạn nghỉ hưởng chế độ thai sản thì bạn vẫn được công ty nơi bạn làm việc đóng BHXH . 

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Người về hưu có phải mua thẻ bảo hiểm y tế nữa hay không ?