Vậy, xin hỏi luật sư: Nếu một người nước ngoài là thành viên góp vốn của một công ty trách nhiệm hữu hạn và đã được cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, người nước ngoài đó có được quyền giao kết một hợp đồng lao động với chính công ty trách nhiệm hữu hạn đó, xin giấy phép lao động và đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định không? Căn cứ quy định pháp lý nào để giải quyết trường hợp này ?

Cảm ơn luật sư và mong nhận được sự phản hồi ạ!

Người hỏi:  Nông Thùy Trang (Lạng Sơn)

 

Luật sư tư vấn:

Vấn đề Bạn quan tâm, Luật Minh Khuê xin trao đổi như sau:

Thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 03 tỷ đồng trở lên sẽ không thuộc diện phải có giấy phép lao động trước khi bắt đầu làm việc tại Việt Nam (Căn cứ theo điều 26 Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2020 và Điều 154 Bộ luật lao động năm 2019 và khoản 1, điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2020). Do đó, chỉ khi nào người nước ngoài với tư cách là thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn từ 03 tỷ đồng trở lên thì mới không cần giao kết hợp đồng lao động. Do trong câu hỏi này của Bạn không thể hiện rõ người nước ngoài đó sẽ ký hợp đồng lao động với chính công ty trách nhiệm hữu hạn do mình sở hữu để thực hiện công việc ở vị trí chức danh nào nên các vấn để pháp lý có liên quan đến hợp đồng lao động, giấy phép lao động và các loại bảo hiểm bắt buộc sẽ được phân tích theo hai trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Người nước ngoài đó ký hợp đồng lao động với chức danh là thành viên của Hội đồng thành viên/thành viên góp vốn.

Rõ ràng hợp đồng lao động như vậy là chưa phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam bởi vì các lý do cơ bản sau:

+ Thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn không cần xin cấp giấy phép lao động cũng như ký kết hợp đồng lao động; 

+ Thành viên của Hội đồng thành viên sẽ được bổ nhiệm để làm đại diện quản lý phần vốn góp và thực hiện quyền của nhà đầu tư.

Trong trường hợp này, nếu thành viên của Hội đồng thành viên cũng là thành viên góp vốn hoặc chủ đầu tư, thì người này phải xin giấy phép lao động theo dạng di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp (là nhà quản lý của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập sự hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục – Căn cứ Điều 55 và 80 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 1, điều 3 nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2020) và không phải ký hợp đồng lao động.

Trên thực tế, ở góc độ bảo hiểm xã hội, nếu doanh nghiệp Việt Nam ở đây là công ty trách nhiệm hữu hạn vẫn giao kết hợp đồng lao động với người nước ngoài với tư cách được nêu ở trên thì Cơ quan bảo hiểm có thẩm quyền vẫn có thể yêu câu người nước ngoài đó phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định vì các bên có giao kết hợp đồng lao động và có trả lương theo hợp đồng lao động.

 

Trường hợp 2: Người nước ngoài đó ký hợp đồng lao động để thực hiện một công việc cụ thể nào đó trong công ty trách nhiệm hữu hạn kia với một chức danh khác.

Ngược lại, giả sử nếu người nước ngoài đó ký hợp đồng lao động với công ty trách nhiệm hữu hạn kia để thực hiện một công việc cụ thể nào đó trong công ty với một chức danh khác (ví dụ như Giám đốc điều hành hay giám đốc tài chính chứ không phải là người đại diện theo pháp luật) thì đầy được xem như là một mối quan hệ lao động độc lập và người nước ngoài đó phải xin giấy phép lao động trước khi bắt đầu làm việc.

Pháp luật lao động không có quy định rõ ràng cho trường hợp một người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam vừa với tư cách là thành viên góp vốn lại vừa với vai trò là người lao động thực hiện hợp đồng lao động trong cùng một doanh nghiệp. Vì vậy, không có cơ sở pháp lý chắc chắn để cho rằng người nước ngoài đó có cần xin cấp thêm giấy phép lao động cho vị trí Giám đốc điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn nữa hay không nếu như người đó đã được cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động do cũng là thành viên góp vốn của công ty kia. Về vấn đề này, theo tham khảo ý kiến của chuyên viên Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thì được tư vấn rằng người nước ngoài đó vẫn phải xin cấp thêm giấy phép lao động đối với công việc thực hiện theo hợp đồng lao động trong trường hợp nêu trên. Bên cạnh đó, người nước ngoài đó còn phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với chức danh Giám đốc điều hành hay giám đốc tài chính vì người này đã hội đủ cả hai điều kiện đó là có:

+ Giấy phép lao động và

+ Có giao kết hợp đồng lao động.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý thêm rằng tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên của hội đồng quản trị của công ty cổ phần mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sẽ không được xem là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến lĩnh vực lao động - Quý khách cần ý kiến tư vấn của luật sư, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của Luật Minh KHuê luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp tận tình mọi câu hỏi của Quý khách hàng.