>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Công ty chúng tôi, đối với câu hỏi của bạn tôi xin giải đáp như sau:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 605 Bộ luật Dân sự năm 2005, việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phải tuân theo nguyên tắc bồi thường toàn bộ và kịp thời, các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc bằng một công việc, phương thức bồi thường một hoặc nhiều lần.

Về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân được quy định tại Điều 606 Bộ luật Dân sự năm 2005, theo đó:

1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

2. Người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 621 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

Pháp luật quy định người từ đủ 18 tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường, nhưng trong trường hợp của bạn, người phạm tội đã đủ 18 tuổi và không có khả năng đền bù thiệt hại, đây là một tình huống xảy ra khá phổ biến trong những vụ về xác định trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng. Nếu Tòa án áp dụng một cách tuyệt đối và cứng nhắc những quy định của pháp luật thì sẽ phải hoãn việc thi hành án cho đến khi người phạm tội có thu nhập, tuy nhiên việc làm này lại trái với nguyên tắc bồi thường toàn bộ và kịp thời, không đảm bảo việc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc khắc phục thiệt hại một cách nhanh nhất. Trong trường hợp của bạn pháp luật không có quy định nào để cưỡng chế tài sản đối với gia đình người phạm tội để bồi thường thiệt hại do người phạm tội trưởng thành gây ra cho bạn, thay vào đó Tòa án có thể chủ động giải thích, khuyến khích cha mẹ người thanh niên đó tự nguyện bồi thường thiệt hại do người mới trưởng thành gây ra. Ngoài ra nếu người thanh niên đó có thu nhập và còn ở chung và chung kinh tế với cha mẹ thì họ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại bằng phần thu nhập thường xuyên của bản thân và phần tài sản chung với cha mẹ. Khi đó Tòa án sẽ triệu tập cha mẹ người thanh niên đó đến phiên tòa với tư cách là dự sự.

Dựa trên những quy định trên, hi vọng bạn sớm nhận được khoản bồi thường thiệt hại kịp thời. Cảm ơn bạn đã sử dung dịch vụ của công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê 

---------------------------------------- 

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN: