Luật sư tư vấn về chủ đề "người phạm tội"

người phạm tội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề người phạm tội.

Các giai đoạn thực hiện tội phạm theo Bộ Luật Hình sự

Các giai đoạn thực hiện tội phạm theo Bộ Luật Hình sự
Cấu thành tội phạm là tổng thể các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội phạm cụ thể được quy định trong luật hình sự. Cấu thành tội phạm phải có đầy đủ 4 yếu tố, đó là: khách thể, chủ thể, mặt khách quan và mặt chủ quan của tội phạm.

Phạm tội nhiều lần là gì? Cách hiểu phạm tội nhiều lần trong lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam

Phạm tội nhiều lần là gì? Cách hiểu phạm tội nhiều lần trong lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam
Phạm tội nhiều lần là một trong những hình thức biểu hiện của chế định nhiều tội phạm. Cho đến nay cũng chưa có văn bản pháp lý nào có quy định cụ thể về khái niệm phạm tội nhiều lần mà chỉ đề cập đến trong các quy định liên quan. Cùng tìm hiểu về cách hiểu phạm tội nhiều lần trong bài viết dưới đây

Tình huống phạm tội là gì ? Vai trò của tình huống trong cơ chế hình thành hành vi phạm tội

Tình huống phạm tội là gì ? Vai trò của tình huống trong cơ chế hình thành hành vi phạm tội
Nghiên cứu tình huống phạm tội trong tội phạm học là một trong những nội dung cơ bản. Vậy, dưới góc nhìn của tội phạm học thì tình huống phạm tội được hiểu như thế nào ? Vai trò của nghiên cứu tình huống trong tội phạm học là gì ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được phân tích cụ thể:

Trạng thái tinh thần bị kích động là gì? Cách xác định một người phạm tội do trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo quy định Bộ luật Hình sự hiện hành?

Trạng thái tinh thần bị kích động là gì? Cách xác định một người phạm tội do trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo quy định Bộ luật Hình sự hiện hành?
Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại hoặc người khác gây ra là trường hợp trước khi có hành vi phạm tội, người phạm tội không còn nhận thức đầy đủ về hành vi của mình như lúc bình thường, nhưng chưa mất hẳn khả năng nhận thức do hành vi trái pháp luật của người người bị hại hoặc khác gây ra. Bài viết xoay quanh vấn đề về phạm tội khi trạng thái tinh thần bị kích động theo Bộ luật Hình sự hiện hành.

Bắt người phạm tội quả tang là gì? Quy định của pháp luật về bắt người phạm tội quả tang mới nhất?

Bắt người phạm tội quả tang là gì? Quy định của pháp luật về bắt người phạm tội quả tang mới nhất?
Quyền tự do về thân thể là một trong những quyền cơ bản của công dân, theo Hiến pháp và pháp luật hiện hành quyền này chỉ có thể bị hạn chế trong một số trường hợp nhất định, bắt người phạm tội quả tang là một trong số trường hợp đó. Bài viết xoay quanh vấn đề về bắt người phạm tội quả tang theo quy định của pháp luật hiện hành.