Luật sư tư vấn về chủ đề "người phạm tội"

người phạm tội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề người phạm tội.

Bắt người phạm tội quả tang là gì ? Quy định của pháp luật về bắt người phạm tội quả tang ?

Bắt người phạm tội quả tang là gì ? Quy định của pháp luật về bắt người phạm tội quả tang ?
Quyền tự do về thân thể là một trong những quyền cơ bản của công dân, theo Hiến pháp và pháp luật hiện hành quyền này chỉ có thể bị hạn chế trong một số trường hợp nhất định, bắt người phạm tội quả tang là một trong số trường hợp đó. Bài viết xoay quanh vấn đề về bắt người phạm tội quả tang theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bảo lãnh người phạm tội như thế nào theo quy định mới nhất? Những lưu ý khi đăng ký bảo lãnh?

Bảo lãnh người phạm tội như thế nào theo quy định mới nhất? Những lưu ý khi đăng ký bảo lãnh?
Bảo lĩnh (bảo lãnh) được hiểu là một cá nhân là người thân (có uy tín trong cộng đồng) đứng ra làm đơn cam kết đối với người có hành vi phạm tội trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử để xin được tại ngoại ngoài cộng đồng. Luật sư tư vấn và giải đáp một số vướng mắc liên quan:

Trạng thái tinh thần bị kích động là gì? Cách xác định một người phạm tội do trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo quy định Bộ luật Hình sự hiện hành?

Trạng thái tinh thần bị kích động là gì? Cách xác định một người phạm tội do trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo quy định Bộ luật Hình sự hiện hành?
Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại hoặc người khác gây ra là trường hợp trước khi có hành vi phạm tội, người phạm tội không còn nhận thức đầy đủ về hành vi của mình như lúc bình thường, nhưng chưa mất hẳn khả năng nhận thức do hành vi trái pháp luật của người người bị hại hoặc khác gây ra. Bài viết xoay quanh vấn đề về phạm tội khi trạng thái tinh thần bị kích động theo Bộ luật Hình sự hiện hành.

Động cơ, mục đích, ý đồ phạm tội của người phạm tội dưới góc độ tâm lý tội phạm?

Động cơ, mục đích, ý đồ phạm tội của người phạm tội dưới góc độ tâm lý tội phạm?
Động cơ phạm tội là động lực bên trong thúc đẩy người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội. Nhu cầu của con người khi đã được nhận thức đầy đủ và có khả năng thực hiện thì có thể trở thành động cơ. Hành vi của con người được thúc đẩy của một hoặc một số động cơ nhất định...

Quy luật của quá trình suy thoái nhân cách của người phạm tội?

Quy luật của quá trình suy thoái nhân cách của người phạm tội?
Nhân cách của người phạm tội là kết quả của quá trình hình thành nhân cách có những khiếm khuyết, lệch chuẩn hoặc là hệ quả của quá trình suy thoái nhân cách. Quá trình hình thành nhân cách có những khiếm khuyết, lệch chuẩn thường gồm các giai đoạn...