1. Đơn vị sự nghiệp công lập có được thực hiện gói thầu mua sắm thường xuyên không ?

Đơn vị sự nghiệp công lập, theo quy định của Thông tư 58/2016/TT-BTC, được phép thực hiện gói thầu mua sắm thường xuyên. Điều này được chứng minh thông qua căn cứ vào Điều 1 của Thông tư nói trên, đặc biệt là về đối tượng áp dụng. Theo Điều 1, Thông tư 58/2016/TT-BTC quy định rõ ràng về đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, và các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Điều này bao gồm một loạt các tổ chức, từ cơ quan nhà nước cho đến các tổ chức xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt, trong số đó, đơn vị sự nghiệp công lập đã được cụ thể liệt kê như một phần của đối tượng áp dụng. Điều này chỉ ra rằng các đơn vị sự nghiệp công lập có thể áp dụng Thông tư 58/2016/TT-BTC để tiến hành các gói thầu mua sắm thường xuyên.

Trong bối cảnh này, "gói thầu mua sắm thường xuyên" là quy trình quan trọng cho các đơn vị sự nghiệp công lập để duy trì và phát triển hoạt động của mình. Bằng cách này, họ có thể đảm bảo rằng họ có đủ tài sản, hàng hóa và dịch vụ cần thiết để hoạt động một cách hiệu quả và liên tục. Điều này không chỉ là cần thiết cho hoạt động hàng ngày mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các dịch vụ công cộng và tiện ích được cung cấp một cách đáng tin cậy và hiệu quả. Về cơ bản, việc cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện các gói thầu mua sắm thường xuyên như vậy là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn lực công cộng. Nó không chỉ tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của các tổ chức công lập mà còn giúp tăng cường lòng tin của cộng đồng và doanh nghiệp vào quy trình mua sắm công cộng.

Tóm lại, đơn vị sự nghiệp công lập được quyền và có thể thực hiện các gói thầu mua sắm thường xuyên theo quy định của Thông tư 58/2016/TT-BTC. Điều này là một phần quan trọng của việc đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc quản lý và sử dụng nguồn lực công cộng, đồng thời cũng tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định và bền vững của các tổ chức công lập.

 

2. Gói thầu mua sắm thường xuyên các thiết bị điện tử của đơn vị sự nghiệp công lập có thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư 58/2016/TT-BTC hay không?

Gói thầu mua sắm thường xuyên các thiết bị điện tử của đơn vị sự nghiệp công lập có nằm trong phạm vi áp dụng của Thông tư 58/2016/TT-BTC hay không, là một vấn đề mà nhiều cơ quan, tổ chức quan tâm và cần được làm rõ. Điều này cần phải dựa vào các quy định cụ thể được nêu trong Thông tư để có thể đưa ra kết luận chính xác và hợp lý. Theo khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 58/2016/TT-BTC, nội dung mua sắm được quy định rất rộng rãi và chi tiết. Phạm vi điều chỉnh bao gồm một loạt các lĩnh vực, từ mua sắm trang thiết bị cho cán bộ, công chức nhà nước, đến mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, mua sắm phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ tư vấn, và nhiều loại tài sản, hàng hóa khác nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Trong đó, việc mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin như máy móc, thiết bị, phần mềm, và dịch vụ công nghệ thông tin khác là một trong những phần quan trọng, đặc biệt là đối với các tổ chức, doanh nghiệp hiện đại, bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, nếu gói thầu mua sắm thiết bị điện tử của đơn vị sự nghiệp công lập nào đó nằm trong danh mục sản phẩm công nghệ thông tin như đã quy định trong Thông tư 58/2016/TT-BTC, thì chắc chắn nó sẽ được áp dụng theo quy định của Thông tư này. Tuy nhiên, để xác định rõ ràng hơn, cần phải xem xét kỹ lưỡng các điều kiện cụ thể và quy định chi tiết trong Thông tư. Cụ thể, cần kiểm tra xem các thiết bị điện tử mà đơn vị sự nghiệp công lập đang định mua có nằm trong danh mục được quy định không. Nếu chúng nằm trong phạm vi điều chỉnh của Thông tư, tức là chúng thuộc một trong các loại sản phẩm công nghệ thông tin, thì việc áp dụng Thông tư 58/2016/TT-BTC là hợp lý và có căn cứ.

Ngoài ra, cũng cần phải xem xét các quy định khác liên quan đến việc mua sắm này, như các quy định về đấu thầu, hợp đồng, và các quy định khác của pháp luật Việt Nam. Chỉ khi đã thực hiện đầy đủ các bước này và đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, đơn vị sự nghiệp công lập mới có thể tiến hành mua sắm các thiết bị điện tử theo quy định của Thông tư 58/2016/TT-BTC.

Tóm lại, việc xác định liệu gói thầu mua sắm thiết bị điện tử của đơn vị sự nghiệp công lập có nằm trong phạm vi áp dụng của Thông tư 58/2016/TT-BTC hay không là một quá trình cần sự cẩn trọng và chi tiết. Việc này cần phải dựa vào các quy định cụ thể của Thông tư, đồng thời phải tuân thủ đúng quy trình và quy định của pháp luật để đảm bảo tính hợp lý và minh bạch trong việc quản lý và sử dụng nguồn lực công cộng.

 

3. Quy định về nguồn kinh phí cho gói thầu mua sắm thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập

Nguồn kinh phí cho các gói thầu mua sắm thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập được xác định chủ yếu từ một loạt các nguồn tài chính và quỹ khác nhau, nhằm đảm bảo hoạt động mua sắm diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Theo quy định của Thông tư số 58/2016/TT-BTC, nguồn kinh phí này bao gồm những nguồn sau đây: Trước hết, nguồn chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước là một trong những nguồn chính. Điều này được xác định theo Luật Ngân sách nhà nước và được cơ quan có thẩm quyền giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của từng cơ quan, đơn vị. Điều này bao gồm cả việc sử dụng nguồn bổ sung trong năm nếu có.

Ngoài ra, nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia cũng có thể được sử dụng, đặc biệt trong các trường hợp mà không cần hình thành dự án đầu tư. Vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và các nguồn vốn khác do nhà nước quản lý cũng là một phần của nguồn kinh phí được xác định để sử dụng trong quá trình mua sắm. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cũng đóng một vai trò quan trọng. Đây có thể là vay nợ, viện trợ không hoàn lại được cân đối trong chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, hoặc nguồn viện trợ, tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cũng như từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, với điều kiện là không vi phạm các quy định của Điều ước quốc tế về ODA và vốn vay ưu đãi mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Ngoài ra, nguồn thu từ các loại phí, lệ phí được quy định theo luật pháp cũng là một phần của nguồn kinh phí mua sắm. Cũng như nguồn kinh phí từ các hoạt động sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật tại từng đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài những nguồn kinh phí đã liệt kê, còn có nguồn từ Quỹ Bảo hiểm y tế cũng có thể được sử dụng cho mục đích này. Cuối cùng, cũng có thể sử dụng các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định nếu có.

Xem thêm >>> Gói thầu mua sắm thường xuyên dưới 50 triệu đồng thì có cần phải ký hợp đồng với nhà cung cấp không?

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc phản hồi nào về nội dung của bài viết hoặc vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng tôi xin trân trọng mời quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và tốt nhất có thể.