1. Nhà đầu tư có được hưởng ưu đãi đầu tư cao hơn khi có quy định mới?

Theo Luật Đầu tư 2020, việc thay đổi pháp luật có thể ảnh hưởng đến quyền lợi và ưu đãi của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu tư kinh doanh. Trong trường hợp có văn bản pháp luật mới ban hành và quy định về ưu đãi đầu tư mới, quy định của Điều 13 Luật Đầu tư 2020 sẽ được áp dụng để xác định việc hưởng ưu đãi cho nhà đầu tư.

- Điều 13 Luật Đầu tư 2020 liệt kê các trường hợp cụ thể mà nhà đầu tư có thể được hưởng ưu đãi đầu tư trong trường hợp có sự thay đổi về pháp luật. Điều này được chia thành hai trường hợp chính: trường hợp văn bản pháp luật mới quy định ưu đãi đầu tư cao hơn và trường hợp văn bản pháp luật mới quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn.

- Nếu văn bản pháp luật mới quy định ưu đãi đầu tư cao hơn so với quy định trước đó, nhà đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi theo quy định mới trong thời gian còn lại của dự án đầu tư. Điều này bao gồm cả các ưu đãi đầu tư đặc biệt, trừ khi dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 01/01/2021.

- Trong trường hợp văn bản pháp luật mới quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn so với những ưu đãi đã được nhà đầu tư hưởng trước đó, nhà đầu tư vẫn được áp dụng ưu đãi theo quy định cũ trong thời gian còn lại của dự án đầu tư. Điều này giúp bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy tính ổn định và tin cậy trong môi trường đầu tư.

- Tuy nhiên, quy định cũng đặt ra một điều kiện quan trọng, đó là việc nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư nếu thuộc các trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì các lý do như quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, và bảo vệ môi trường.

Quy định này nhấn mạnh tới việc cân nhắc giữa quyền lợi của nhà đầu tư và lợi ích cộng đồng cũng như bảo vệ môi trường và an ninh quốc gia. Trong trường hợp những thay đổi quy định là cần thiết để đảm bảo an ninh và ổn định cho quốc gia, nhà đầu tư sẽ không được tiếp tục hưởng ưu đãi, giữ cho quyết định này đồng thuận với mục tiêu phát triển bền vững và hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng.

 

2. Giải quyết thế nào khi nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư vì lý do quốc phòng?

Luật Đầu tư 2020 của Việt Nam đã đề cập đến việc xử lý trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư do thay đổi quy định pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, và bảo vệ môi trường. Trước những thách thức này, nhà đầu tư có thể xem xét và giải quyết vấn đề qua một loạt các biện pháp.

- Đầu tiên, nhà đầu tư có thể được hỗ trợ thông qua khấu trừ thiệt hại thực tế vào thu nhập chịu thuế. Biện pháp này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính đối với nhà đầu tư mà còn tạo điều kiện cho họ để tiếp tục hoạt động trong tình hình mới. Bằng cách này, sự chấp nhận của nhà đầu tư đối với sự thay đổi của quy định pháp luật có thể được linh hoạt và tích cực hơn.

- Một biện pháp khác là điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư. Điều này có thể bao gồm việc thay đổi phạm vi, quy mô hoặc hướng phát triển của dự án để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp và tuân theo các quy định mới về quốc phòng và an ninh quốc gia. Những điều chỉnh này có thể làm cho dự án trở nên linh hoạt và có khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh thay đổi.

- Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại cũng là một lựa chọn quan trọng. Chính phủ có thể cung cấp hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, hoặc cả hai để giúp nhà đầu tư vượt qua những khó khăn do thay đổi quy định pháp luật. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp vốn đầu tư, đào tạo nhân sự, hoặc cung cấp công nghệ mới để nâng cao hiệu suất và hiệu quả của dự án.

- Tuy nhiên, để được hưởng các biện pháp bảo đảm đầu tư, nhà đầu tư phải đưa ra yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành. Điều này là để đảm bảo rằng những yêu cầu này được đưa ra đúng thời điểm và được xem xét một cách cẩn thận.

- Ngoài ra, cần lưu ý rằng quyết định về việc xử lý những thay đổi do lý do quốc phòng không chỉ là trách nhiệm của nhà đầu tư mà còn của chính phủ và các cơ quan quản lý. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan là quan trọng để đảm bảo rằng mọi giải pháp được thực hiện một cách hợp lý và mang lại lợi ích lâu dài cho cả cộng đồng và nhà đầu tư.

Tóm lại, việc xử lý những thay đổi về ưu đãi đầu tư do lý do quốc phòng đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo từ cả chính phủ và nhà đầu tư. Qua việc áp dụng các biện pháp như khấu trừ thiệt hại, điều chỉnh mục tiêu hoạt động, và hỗ trợ khắc phục thiệt hại, có thể tạo ra một môi trường đầu tư tích cực và bền vững, đồng thời đảm bảo rằng lợi ích quốc gia được bảo vệ và duy trì.

 

3. Thành phần hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư

Hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư là một phần quan trọng trong quá trình đầu tư và kinh doanh, đặc biệt là khi nhà đầu tư cảm thấy có nhu cầu hoặc yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo đảm theo quy định của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, đặt ra các thủ tục và yêu cầu cụ thể. Theo khoản 3 của Điều 4 trong Nghị định trên, khi nhà đầu tư mong muốn áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư, họ cần gửi văn bản đề nghị đến cơ quan đăng ký đầu tư.

Bản đề nghị này phải đi kèm với một trong những giấy tờ sau đây: Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp có quy định về ưu đãi đầu tư (nếu có). Bên cạnh đó, văn bản đề nghị phải chứa đựng những thông tin quan trọng như:

- Tên và địa chỉ của nhà đầu tư.

- Mô tả chi tiết về ưu đãi đầu tư đã áp dụng trước thời điểm có hiệu lực của văn bản pháp luật mới, bao gồm loại ưu đãi, điều kiện hưởng ưu đãi, và mức ưu đãi nếu có.

- Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, mà có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư đã áp dụng đối với nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2 của Điều 4.

- Nhà đầu tư cần nêu rõ đề xuất của mình về áp dụng biện pháp bảo đảm đầu tư theo quy định tại mục 2 của Nghị định trên.

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm xem xét và quyết định về việc áp dụng biện pháp bảo đảm đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư. Thời hạn xem xét và quyết định này không vượt quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, theo quy định đã nêu trên. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét và quyết định tiếp theo.

Xem thêm >>> Chính sách ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế cho nhà đầu tư nước ngoài?

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc vấn đề pháp lý, chúng tôi rất mong nhận được sự liên hệ từ quý khách để giúp đỡ và giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Để đảm bảo rằng quý khách được nhận sự hỗ trợ tốt nhất, chúng tôi đã cung cấp địa chỉ liên lạc thông qua tổng đài 1900.6162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn.