Luật sư cho hỏi:

1. Nếu người gây cháy bị khởi tố đi tù thì có phải bồi thường không ?

2. Người gây cháy cãi không biết ngọn lửa từ đâu đến thì có tội không ?

Mong Luật sư tư vấn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn !

Luật sư trả lời:

1. Giả sử người gây thiệt hại bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải chịu hình phạt tù theo bản án/quyết định của cơ quan có thẩm quyền nhà nước thì theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2008 họ vẫn phải có trách nhiệm bồi thường, cụ thể:

"Điều 75. Nghĩa vụ của người chấp hành án

1. Chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc; tích cực tham gia lao động, học tập; chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ nộp phần thu nhập bị khấu trừ theo bản án của Tòa án.

2. Phải có mặt theo yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi được giao giám sát, giáo dục.

3. Trường hợp người chấp hành án đi khỏi nơi cư trú từ 01 ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng.

4. Ba tháng một lần phải nộp bản tự nhận xét về việc thực hiện nghĩa vụ chấp hành án cho người trực tiếp giám sát, giáo dục về việc chấp hành pháp luật; trường hợp đi khỏi nơi cư trú từ 03 tháng đến 06 tháng, thì phải có nhận xét của Công an cấp xã nơi người đó đến lưu trú hoặc tạm trú để trình Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người đó."

Có thể trong trường hợp này việc bồi thường sẽ do người thân của họ thực hiện theo thỏa thuận giữa họ với người thân hoặc có thể họ sẽ bị cưỡng chế thi hành án.

2. Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

"Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này."

Và Khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như sau về sự kiện bất khả kháng:

"Điều 156. Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

1. Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu.

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình;.."

Như vậy, theo quy định pháp luật nêu trên thì nếu thiệt hại xảy ra do "'sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại" hoặc các bên "có thỏa thuận khác" thì người gây cháy sẽ không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Nếu không thuộc những trường hợp trên thì người gây cháy vẫn phải có trách nhiệm bồi thường.

>> Xem thêm:  Người gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn thì sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào?

Theo thông tin dữ liệu bạn đưa ra thì "Nhà hàng xóm bán xăng PU không có giấy phép kinh doanh, khi mở bình xăng ra thì ngọn lửa bùng lên gây cháy 6 nhà thiệt hại hơn 4 tỷ đồng". Đối chiếu theo quy định của Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương; Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu thì có thể thấy rõ ràng họ có lỗi trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, hành vi này của họ đã gây ra thiệt hại do đó họ phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết ?