1. Nhân viên hàng không gồm những chức danh nào?

Theo quy định tại Điều 6 của Thông tư 10/2018/TT-BGTVT (đã được sửa đổi bởi Thông tư 35/2021/TT-BGTVT), các chức danh nhân viên hàng không được xác định rõ nhằm đảm bảo hoạt động của ngành hàng không diễn ra một cách an toàn và hiệu quả. Cụ thể, danh sách này bao gồm nhiều chức danh khác nhau, phản ánh sự đa dạng và chuyên nghiệp của ngành này.
Trong số các chức danh này, có Thành viên tổ lái với các vai trò như lái chính, lái phụ, và các nhân viên hàng không khác phù hợp với từng loại tàu bay. Điều này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo an toàn và kiểm soát chặt chẽ trong quá trình vận hành tàu bay. Ngoài ra, có Giáo viên huấn luyện bay, Tiếp viên hàng không, và Nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự an toàn và hiệu suất của các phương tiện hàng không.
Những chức danh như Nhân viên điều độ, khai thác bay; Nhân viên không lưu; Nhân viên thông báo tin tức hàng không đều đóng góp vào quá trình điều phối và thông tin, giúp đảm bảo rằng mọi chuyến bay diễn ra một cách suôn sẻ và đúng hẹn. Các chức danh như Nhân viên bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không; Nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không; và Nhân viên khí tượng hàng không đều đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và hỗ trợ quyết định cho các chuyến bay.
Không chỉ có những chức danh trực tiếp liên quan đến vận hành tàu bay, mà còn có những chức danh như Nhân viên thiết kế phương thức bay, Nhân viên tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng, và Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không, chúng đều đóng vai trò quan trọng trong các khía cạnh khác nhau của ngành hàng không, bảo đảm sự an toàn và bảo vệ cho hành khách và tài sản.
Cuối cùng, các chức danh như Nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay; và Nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay đều đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động suôn sẻ và an toàn của các sân bay và cảng hàng không.
Tổng cộng, những chức danh này đồng lòng hợp tác để tạo nên hệ thống hàng không an toàn, hiệu quả và chuyên nghiệp, phản ánh cam kết của ngành hàng không trong việc đảm bảo an toàn và sự hài lòng cho hành khách.
 

2. Nhân viên hàng không cần mang theo những loại giấy tờ gì khi thực hiện nhiệm vụ?

Theo quy định tại Điều 69 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006, việc cấp giấy phép và chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên hàng không là một phần quan trọng của hệ thống quản lý ngành hàng không, nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, điều này được mô tả như sau:
Theo đó, nhân viên hàng không khi thực hiện nhiệm vụ phải mang theo giấy phép, chứng chỉ chuyên môn phù hợp do Bộ Giao thông vận tải cấp hoặc công nhận. Điều này bao gồm thành viên tổ lái, tiếp viên hàng không, kiểm soát viên không lưu và đòi hỏi họ cũng phải mang theo giấy chứng nhận về điều kiện sức khỏe, được cấp bởi cơ sở y tế có thẩm quyền.
Quan trọng hơn, nhân viên hàng không chỉ được cấp giấy phép, chứng chỉ chuyên môn nếu họ được đào tạo tại cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ được Bộ Giao thông vận tải cho phép hoặc công nhận. Điều này là để đảm bảo rằng họ có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp và an toàn.
Ngoài ra, theo Dẫn chiếu theo Điều 9 của Thông tư 10/2018/TT-BGTVT, có quy định chi tiết về chứng chỉ chuyên môn và giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh cho nhân viên hàng không. Chứng chỉ chuyên môn bao gồm các loại như chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành hàng không, chứng nhận của cơ sở đào tạo được ICAO, IATA công nhận, chứng nhận điều khiển và vận hành phương tiện hàng không, thiết bị, văn bằng, chứng chỉ cơ bản chuyên ngành hàng không tại Việt Nam.
Điều này đặt ra yêu cầu rằng chứng chỉ chuyên môn chỉ được công nhận tại Việt Nam nếu người đó đã được đào tạo bổ sung nếu cần thiết, theo chương trình được cấp phép bởi Cục Hàng không Việt Nam. Các tiêu chuẩn nghiêm ngặt như vậy được đặt ra để đảm bảo rằng nhân viên hàng không đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chuyên môn và an toàn.
Cuối cùng, quy định rằng người đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ chuyên môn của nhân viên hàng không phải nộp lệ phí, là một biện pháp để đảm bảo nguồn lực cần thiết cho việc quản lý và duy trì hệ thống chứng chỉ và giấy phép này.
Theo quy định chi tiết về giấy phép và chứng chỉ chuyên môn của nhân viên hàng không, họ cần mang theo các tài liệu sau khi được giao nhiệm vụ:
(1) Chứng chỉ chuyên môn: Nhân viên hàng không phải có một trong bốn loại chứng chỉ chuyên môn sau đây:
   + Chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, huấn luyện ban đầu chuyên ngành hàng không của cơ sở đào tạo, được cấp phép bởi Cục Hàng không Việt Nam theo mẫu tại Phụ lục 01 kèm theo Thông tư.
   + Chứng nhận của cơ sở đào tạo được ICAO, IATA công nhận; hoặc cơ sở đào tạo của nước ngoài đã được Cục Hàng không Việt Nam công nhận theo quy định tại Điều 14 Thông tư 10/2018/TT-BGTVT.
   + Chứng nhận điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị chuyên ngành hàng không của cơ sở sản xuất, chế tạo phương tiện, thiết bị.
   + Văn bằng, chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản chuyên ngành hàng không của cơ sở đào tạo tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.
   Lưu ý rằng, chứng chỉ chuyên môn theo các điều khoản b, c, d chỉ được công nhận tại Việt Nam khi người đó có văn bằng, chứng chỉ được đào tạo bổ sung các nội dung chưa được đào tạo theo chương trình đào tạo, huấn luyện ban đầu nghiệp vụ nhân viên hàng không tại cơ sở đào tạo được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép.
(2) Giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh: Nhân viên hàng không cần mang theo giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh, được cấp bởi Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam theo mẫu tại Phụ lục 02 của Thông tư.
(3) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về sức khỏe: Thành viên tổ lái, tiếp viên hàng không, kiểm soát viên không lưu phải mang theo giấy chứng nhận về điều kiện sức khỏe, được cấp bởi cơ sở y tế có thẩm quyền.
Tất cả những tài liệu này là quan trọng để đảm bảo rằng nhân viên hàng không đang thực hiện nhiệm vụ của mình một cách chuyên nghiệp và an toàn, và chúng phản ánh cam kết của ngành hàng không đối với việc duy trì tiêu chuẩn cao nhất trong hoạt động hàng không.
 

3. Thẩm quyền quyết định kết quả giám định sức khỏe của nhân viên hàng không?

Theo quy định tại Điều 8.025 Phần 8 Chương C Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay, được ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT, việc đảm bảo sức khỏe của nhân viên hàng không là một phần quan trọng trong hệ thống an toàn hàng không. Cụ thể, quy định như sau:
- Quá trình giám định sức khỏe: Cơ sở y tế chịu trách nhiệm tổ chức quá trình giám định sức khỏe cho nhân viên hàng không và tập hợp kết quả giám định từ các giám định viên y khoa. Kết quả này sau đó được chuyển đến Hội đồng đánh giá kết quả giám định sức khoẻ nhân viên hàng không.
- Hội đồng đánh giá kết quả: Được thành lập và ủy quyền bởi Cục Hàng không Việt Nam, Hội đồng này có trách nhiệm xem xét tổng hợp kết quả giám định và kết luận về tình trạng sức khỏe theo các mẫu biểu và cách thức quy định. Hội đồng cũng có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận sức khoẻ cho những nhân viên đủ điều kiện.
- Kiểm tra và giám sát: Hội đồng đánh giá kết quả giám định sức khỏe báo cáo kết quả và cấp Giấy chứng nhận sức khoẻ lên Cục Hàng không Việt Nam để kiểm tra và giám sát. Điều này đảm bảo rằng quá trình đánh giá được thực hiện một cách đồng nhất và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.
- Bảo mật thông tin: Báo cáo kết quả giám định sức khỏe có thể được gửi bằng thư điện tử, nhưng cần đảm bảo an ninh mạng. Trong trường hợp có nghi ngờ về an ninh mạng bị xâm phạm, thông báo nhanh chóng sẽ được gửi đến Cục Hàng không Việt Nam để có biện pháp khắc phục.
- Chuyên môn và trách nhiệm của Hội đồng: Thành viên của Hội đồng đánh giá kết quả giám định sức khoẻ phải đáp ứng các yêu cầu chuyên môn, tương tự như giám định viên y khoa hàng không, và phải được huấn luyện về đánh giá các hồ sơ sức khỏe. Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động của Hội đồng theo quy chế do Cục Hàng không Việt Nam ban hành.
Lưu ý: Điều quan trọng là Cục Hàng không Việt Nam cần được thông tin về kết quả giám định sức khỏe của nhân viên hàng không, vì Giấy chứng nhận sức khỏe là điều kiện quan trọng để duy trì hiệu lực của giấy phép hành nghề. Điều này làm nổi bật vai trò quan trọng của Hội đồng đánh giá kết quả giám định sức khoẻ trong đảm bảo an toàn và đúng đắn của ngành hàng không.

Như vậy, quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho nhân viên hàng không, một yếu tố quan trọng đối với an toàn và chất lượng của ngành hàng không, đặt ra dưới sự chịu trách nhiệm của Hội đồng đánh giá kết quả giám định sức khoẻ nhân viên hàng không. Đây là một cơ quan được thành lập và ủy quyền bởi Cục Hàng không Việt Nam, có nhiệm vụ xem xét tổng hợp kết quả giám định và đưa ra kết luận về tình trạng sức khỏe, theo các mẫu biểu và cách thức quy định.

Hội đồng không chỉ có vai trò quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận sức khỏe, mà còn chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng sức khỏe của nhân viên hàng không. Quá trình này không chỉ bao gồm việc xem xét kết quả giám định mà còn đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về mẫu biểu và cách thức quy định của ngành. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong quá trình đánh giá.

Hội đồng đánh giá cũng có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho những nhân viên đủ điều kiện, đặt ra các tiêu chuẩn và quy định cụ thể để đảm bảo rằng chỉ những người đạt được tiêu chuẩn cao nhất về sức khỏe mới được phép hoạt động trong ngành hàng không. Điều này không chỉ góp phần vào an toàn của chính họ mà còn làm tăng cường uy tín và chất lượng của hệ thống hàng không nói chung

 

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật