1. Quy định chương trình huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không? 

Dựa trên quy định của Điều 12 Thông tư 10/2018/TT-BGTVT, việc đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không được chia thành các chương trình quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn trong ngành hàng không:

- Chương trình đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không:

+ Chương trình đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ ban đầu nhằm cấp chứng chỉ chuyên môn.

+ Chương trình huấn luyện năng định nhân viên hàng không.

+ Chương trình huấn luyện phục hồi nhân viên hàng không.

+ Chương trình huấn luyện chuyển loại nhân viên hàng không.

+ Chương trình huấn luyện định kỳ nhân viên hàng không.

+ Chương trình huấn luyện bay làm quen đối với kiểm soát viên không lưu.

- Chương trình đào tạo và huấn luyện đối với các chức danh nhân viên hàng không:

+ Các chương trình đào tạo và huấn luyện cho các chức danh nhân viên hàng không sẽ được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành hàng không.

+ Các chương trình đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không cho các chức danh còn lại sẽ được thực hiện theo hướng dẫn chi tiết được quy định tại Phụ lục 04 và Phụ lục 05 ban hành kèm Thông tư này.

Những chương trình đào tạo và huấn luyện này không chỉ đáp ứng yêu cầu của ngành hàng không mà còn đảm bảo an toàn và chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và nâng cao chất lượng làm việc của nhân viên hàng không. Dựa trên Điều 6 của Thông tư 10/2018/TT-BGTVT, đã được điều chỉnh bởi khoản 3 Điều 1 của Thông tư 35/2021/TT-BGTVT, việc xác định các chức danh nhân viên hàng không trở nên chi tiết và đa dạng hơn, bao gồm các chức danh như lái chính, lái phụ, tiếp viên hàng không, nhân viên bảo dưỡng, người điều độ, người không lưu, và nhiều chức danh khác. Dưới đây là chương trình đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các chức danh:

Chương trình đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không sẽ bao gồm:

- Chương trình đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ ban đầu để cấp chứng chỉ chuyên môn.

- Chương trình huấn luyện năng định nhân viên hàng không.

- Chương trình huấn luyện phục hồi nhân viên hàng không.

- Chương trình huấn luyện chuyển loại nhân viên hàng không.

- Chương trình huấn luyện định kỳ nhân viên hàng không.

- Chương trình huấn luyện bay làm quen đối với kiểm soát viên không lưu.

Chương trình đào tạo và huấn luyện đối với các chức danh nhân viên hàng không:

- Chương trình đào tạo và huấn luyện cho các chức danh nhân viên hàng không sẽ được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành hàng không.

- Các chương trình đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không cho các chức danh còn lại sẽ được thực hiện theo hướng dẫn chi tiết được quy định tại Phụ lục 04 và Phụ lục 05 ban hành kèm Thông tư này.

Như vậy, chương trình đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không sẽ bao gồm các chương trình huấn luyện nêu trên, đảm bảo rằng nhân viên hàng không đều được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc của mình một cách an toàn và hiệu quả.

 

2. Giáo trình huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không như thế nào?

Nghiệp vụ nhân viên hàng không là một lĩnh vực đầy thách thức và yêu cầu sự chuyên nghiệp cao. Để đảm bảo rằng nhân viên hàng không được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết, quy định tại Điều 13 của Thông tư 10/2018/TT-BGTVT đề cập đến giáo trình đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ của họ. Theo quy định này, giáo trình đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không được cơ sở đào tạo ban hành. Điều quan trọng là giáo trình này phải hoàn toàn phù hợp với chương trình đào tạo và huấn luyện được quy định tại khoản 2 Điều 12 và khoản 1 Điều 21 của Thông tư 10/2018/TT-BGTVT.

Sự phù hợp này không chỉ đảm bảo rằng những người tham gia đào tạo nhận được kiến thức đầy đủ và chính xác mà còn giúp họ nắm vững các kỹ năng và quy trình cần thiết để hoạt động an toàn và hiệu quả trong ngành hàng không. Điều này không chỉ tăng cường sự chuyên nghiệp của nhân viên hàng không mà còn đảm bảo an toàn cho hành khách và toàn bộ hệ thống hàng không. Sự tuân thủ chặt chẽ với quy định này giúp xây dựng một ngành hàng không đáng tin cậy và đầy tự hào.

 

3. Việc công nhận huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không ở nước ngoài như thế nào? 

Theo quy định tại Điều 14 của Thông tư 10/2018/TT-BGTVT, việc công nhận cơ sở đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không ở nước ngoài được thực hiện bởi Cục Hàng không Việt Nam. Cơ quan này căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành hàng không và các điều ước quốc tế của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xác nhận việc công nhận các cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không ở nước ngoài đối với Việt Nam.

Như vậy, quy trình công nhận cơ sở đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không ở nước ngoài được thực hiện theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn được đề ra trong các văn bản pháp lý chuyên ngành hàng không của Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong tình hình hội nhập và phát triển ngành hàng không, việc công nhận cơ sở đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không ở nước ngoài đối với Việt Nam là một quá trình quan trọng và cần thiết. Theo quy định tại Điều 14 của Thông tư 10/2018/TT-BGTVT, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện việc này dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành hàng không và các điều ước quốc tế của Việt Nam.

Quá trình công nhận đối tác đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không ở nước ngoài đối với Việt Nam đòi hỏi sự chặt chẽ, công bằng và minh bạch. Việc tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn được đề ra trong các văn bản pháp lý hàng không cũng như các tiêu chí quốc tế là chìa khóa để đảm bảo chất lượng và an toàn trong ngành hàng không của Việt Nam. Các quy trình này đều hỗ trợ trong việc phát triển và nâng cao năng lực của nhân viên hàng không, từ đó đảm bảo rằng họ đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của ngành này, đồng thời giữ vững uy tín và an toàn cho ngành hàng không Việt Nam trên trường quốc tế.

 

4. Thời hạn tối đa của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không? 

Theo Điều 9.017 của Phần 9 Chương B Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng, ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT, quy định về thời hạn của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không như sau:

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không do Cục Hàng không Việt Nam cấp có thời hạn không quá 36 tháng. Giấy chứng nhận này sẽ được cấp lại trong các trường hợp sau:

- Vào tháng cuối cùng của hiệu lực của Giấy chứng nhận được cấp ban đầu.

- Khi có thay đổi liên quan đến quyền sở hữu của tổ chức huấn luyện, trừ khi có quy định khác;

- Khi có các thay đổi lớn liên quan đến trang thiết bị của cơ sở huấn luyện.

- Khi Cục Hàng không Việt Nam phát hiện rằng tổ chức không duy trì việc tuân thủ các quy định về cơ sở vật chất, tàu bay huấn luyện hoặc đội ngũ nhân sự trong thời gian hơn 60 ngày.

Đồng thời, việc thay đổi quyền sở hữu của tổ chức huấn luyện hàng không không làm mất hiệu lực của Giấy chứng nhận nếu chủ sở hữu mới thông báo cho Cục Hàng không Việt Nam bằng văn bản trong vòng 30 ngày và không có các thay đổi lớn liên quan đến bộ máy quản lý, trang thiết bị, đội ngũ nhân viên hoặc các khoá huấn luyện đã được phê chuẩn đòi hỏi cấp lại Giấy chứng nhận.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: 08 trường hợp nhân viên hàng không bị tạm đình chỉ công việc từ ngày 01/9/2023

Nếu quý khách đang đối diện với bất kỳ tình huống pháp lý nào hoặc cần sự giúp đỡ, hãy dễ dàng liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến bằng cách gọi hotline: 1900.6162. Hoặc nếu quý khách ưa thích gửi yêu cầu chi tiết qua email, vui lòng chấp nhận liên hệ qua địa chỉ: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết đáp ứng nhanh chóng và chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi thắc mắc và vấn đề liên quan đến pháp lý.