1. Xử lý kỷ luật đối với nhân viên hàng không theo quy định của pháp luật hiện nay

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 23/2023/TT-BGTVT "Nhân viên hàng không gồm các chức danh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về nhân viên hàng không;" , "Người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến chế độ lao động, kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không."

Hiện nay theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 23/2023/TT-BGTVT ngày 17 tháng 07 năm 2023 Thông tư Quy định về chế độ lao động, kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không có quy định "Người sử dụng lao động hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không có hành vi vi phạm kỷ luật lao động đặc thù".

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện nay, không chỉ người sử dụng lao động có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không có hành vi vi phạm kỷ luật lao động đặc thù mà người được người sử dụng lao động ủy quyền cũng được pháp luật cho phép xử lý kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không vi phạm kỷ luật lao động đặc thù.

Theo đó, tại Điều 3 Thông tư 23/2023/TT-BGTVT ngày 17 tháng 07 năm 2023 Thông tư Quy định về chế độ lao động, kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không có quy định: Kỷ luật lao động đặc thù là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ, điều hành sản xuất, kinh doanh đối với nhân viên hàng không theo quy định của Thông tư 23/2023/TT-BGTVT. Và nhân viên hàng không phải tuân thủ kỷ luật lao động đặc thù để đảm bảo an ninh, an toàn khai thác trong hoạt động hàng không dân dụng.

Về hình thức xử lý kỷ luật lao động đặc thù, tại Điều 4 Thông tư 23/2023/TT-BGTVT ngày 17 tháng 07 năm 2023 Thông tư Quy định về chế độ lao động, kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không có quy định các hinh thức xử lý kỷ luật lao động đặc thù bao gồm các hình thức: Tạm đình chỉ ngay công việc; Hình thức xử lý kỷ luật lao động đặc thù quy định tại khoản 1 Điều này không thay thế hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với nhân viên hàng không theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

2. Các trường hợp nhân viên hàng không bị tạm đình chỉ công việc theo quy định hiện nay 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 23/2023/TT-BGTVT ngày 17 tháng 07 năm 2023 Thông tư Quy định về chế độ lao động, kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không có quy định về các trường hợp nhân viên hàng không bị tạm đình chỉ công việc, cụ thể đó là các trường hợp sau:

- Pháp luật có quy định nhân viên hàng không có hành vi vi phạm các quy định, nội quy lao động gây sự cố, tai nạn, uy hiếp an toàn, an ninh hàng không bị xử lý kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ ngay công việc

- Nhân viên hàng không bị điều tra, khởi tố trong các vụ án hình sự thuộc trường hợp bị tạm đình chỉ ngay công việc theo quy định của pháp luật

- Pháp luật cũng quy định trường hợp nhân viên hàng không tự ý bỏ vị trí làm việc là một trong các trường hợp bị tạm đình chỉ ngay công việc;

- Nhân viên hàng không uống rượu, bia trong giờ làm việc hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở trong khi thực hiện nhiệm vụ cũng thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật dưới hình thức tạm đình chỉ ngay công việc;

- Các hành vi trộm cắp, chiếm đoạt trái phép tài sản của tổ chức, cá nhân, pháp luật quy định thuộc trường hợp tạm đình chỉ ngay công việc đối với các nhân viên hàng không có hành vi vi phạm này

- Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định việc lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa do nhân viên hàng không thực hiện cũng thuộc trường hợp bị tạm đình chỉ ngay công việc

- Nhân viên hàng không có hành vi sử dụng hoặc có kết quả dương tính đối với các chất ma túy hoặc chất kích thích không được phép sử dụng khác theo quy định thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật tạm đình chỉ ngay công việc

- Ngoài ra, pháp luật cũng có quy định nếu nhân viên hàng không thục hiện hành vi đánh bạc, gây rối, làm mất an ninh, trật tự tại nơi làm việc cũng thuộc trường hợp bị xử lý tạm đình chỉ ngay công việc.

Như vậy, hiện nay pháp luật quy định nhân viên hàng không bị tạm đình chỉ công việc ngay khi thuộc các trường hợp: Vi phạm các quy định, nội quy lao động gây sự cố, tai nạn, uy hiếp an toàn, an ninh hàng không; Bị điều tra, khởi tố trong các vụ án hình sự; Tự ý bỏ vị trí làm việc; Uống rượu, bia trong giờ làm việc hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở trong khi thực hiện nhiệm vụ; Trộm cắp, chiếm đoạt trái phép tài sản của tổ chức, cá nhân;  Lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa;  Sử dụng hoặc có kết quả dương tính đối với các chất ma túy hoặc chất kích thích không được phép sử dụng khác theo quy định;  Đánh bạc, gây rối, làm mất an ninh, trật tự tại nơi làm việc

Việc tạm đình chỉ ngay công việc đối với nhân viên hàng không được tiến hành cụ thể như sau: người sử dụng lao động hoặc người được ủy quyền thực hiện bằng lời nói tại thời điểm phát hiện hành vi vi phạm nêu trên. Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi tạm đình chỉ bằng lời nói, người sử dụng lao động hoặc người được ủy quyền phải thực hiện việc ban hành quyết định tạm đình chỉ, trong đó xác định rõ thời hạn tạm đình chỉ. 

3. Thời hạn tạm đình chỉ đối với nhân viên hàng không là bao lâu?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 23/2023/TT-BGTVT ngày 17 tháng 07 năm 2023 Thông tư Quy định về chế độ có quy định về thời gian tạm đình chỉ ngay công việc đối với nhân viên hàng không được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 128 Bộ luật lao động 2018, theo đó: Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc. Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc.

Như vậy, theo quy định hiện nay, thời hạn tạm đình chỉ ngay công việc đối với nhân viên hàng không có hàng vi thuộc trường hợp phải bị xử lý tạm đình chỉ ngay công việc theo quy định của pháp luật là không quá 15 ngày, bắt đầu từ thời điểm thực hiện bằng lời nói, trướng hợp đặc biệt có thể bị tạm đính chỉ ngay công việc trong thời hạn 90 ngày. Ngoài ra, pháp luật cũng có quy định, trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, nhân viên hàng không được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ. 

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến thời hạn tạm đình chỉ ngay công việc đối với nhân viên hàng không, cụ thể pháp luật quy định thời gian tạm đình chỉ ngay công việc đối với nhân viên hàng không khi có hành vi vi phạm được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 23/2023/TT-BGTVT ngày 17 tháng 07 năm 2023 Thông tư Quy định về chế độ lao động, kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không là 15 ngày, trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian tạm đình chỉ ngay công việc với nhân viên hàng không là 90 này. Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý có liên quan đến thời hạn tạm đình chỉ ngay công việc đối với nhân viên hàng không, có thể tham khảo bài viết: Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Mọi thắc mắc về các vấn đề pháp lý liên quan đến nội dung thời gian tạm đình chỉ ngay đối với nhân viên hàng không, liên hệ  tổng đài 19006162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp chi tiết.

Trân trọng