1. Trường Đại học Tôn Đức Thắng trực thuộc cơ quan nào?

Trước đây, Trường Đại học Tôn Đức Thắng thuộc sự quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là một trường đại học bán công. Tuy nhiên, theo quyết định 747/QĐ-TTg năm 2008, đã xảy ra những thay đổi quan trọng về vị trí trực thuộc và tên gọi của trường.

Theo quy định đó, Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng đã được đổi tên thành Trường Đại học Tôn Đức Thắng và chuyển từ việc trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sang trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Điều này nhằm tạo ra một sự thay đổi trong cơ cấu quản lý của trường và mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển và hợp tác của nó.

Việc chuyển giao và tiếp nhận quản lý Trường Đại học Tôn Đức Thắng là trách nhiệm chung của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cả hai cơ quan này phải tuân thủ các quy định và quy trình hiện hành để đảm bảo quá trình chuyển giao và tiếp nhận diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả.

Theo quy định tại Điều 1 của Quyết định 747/QĐ-TTg năm 2008, đã có sự thay đổi đáng kể về vị trí trực thuộc của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Trước đó, trường này thuộc trực tiếp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hiện nay đã được chuyển giao sang trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Việc chuyển giao trường Đại học Tôn Đức Thắng vào trực thuộc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mang ý nghĩa chiến lược trong quản lý. Bằng việc đặt trường Đại học này dưới sự quản lý của liên đoàn lao động, mục tiêu là tăng cường mối liên kết giữa giáo dục và phong trào lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác gắn kết giữa các cơ sở giáo dục và tổ chức lao động. Điều này phù hợp với mục tiêu rộng hơn là thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp và tăng cường vai trò của lực lượng lao động trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Dưới cơ cấu quản lý mới, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ hợp tác để đảm bảo quá trình chuyển giao trách nhiệm quản lý diễn ra thuận lợi. Cả hai tổ chức này sẽ giám sát quá trình chuyển giao, bao gồm các khía cạnh pháp lý và hành chính, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Cả hai đơn vị sẽ tuân thủ quy định hiện hành về quản lý và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học nhằm duy trì chất lượng và uy tín của các chương trình học và dịch vụ giáo dục của trường.

Quyết định này phản ánh cam kết của chính phủ trong việc liên tục cải tiến hệ thống giáo dục và tăng cường sự hợp tác giữa các cơ sở giáo dục và các bên liên quan. Bằng việc liên kết liên đoàn lao động trong quản lý của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, mục tiêu là tạo ra một sự kết nối mạnh mẽ giữa giáo dục và lực lượng lao động, từ đó góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng của lực lượng lao động và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng

Theo quy định tại Điều 55 Luật Giáo dục đại học năm 2012, đã được sửa đổi bởi các điểm a, b, c và d khoản 30 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, giảng viên tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Thứ nhất, giảng viên có trách nhiệm giảng dạy và phát triển chương trình đào tạo, đảm bảo thực hiện đầy đủ và đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo.

- Thứ hai, giảng viên tham gia nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ, đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Thứ ba, giảng viên tham gia học tập và bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy. Họ cũng tham gia hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Thứ tư, giảng viên phải giữ gìn phẩm chất, uy tín và danh dự của mình trong công việc giảng dạy.

- Thứ năm, giảng viên cần tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học.

- Thứ sáu, giảng viên tham gia vào quản lý và giám sát cơ sở giáo dục đại học. Họ cũng tham gia vào các hoạt động của Đảng, đoàn thể và các công việc khác.

- Thứ bảy, giảng viên có quyền độc lập trong quan điểm chuyên môn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tuân thủ nguyên tắc phù hợp với lợi ích của Nhà nước và xã hội. Họ có thể ký hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ quan và tổ chức khác theo quy định của cơ sở giáo dục đại học mà họ đang công tác.

- Thứ tám, giảng viên có thể được bổ nhiệm chức danh giảng viên, được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

- Thứ chín, giảng viên có các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và các quy định pháp luật liên quan.

Những trách nhiệm và quyền hạn này cùng nhau tạo nên một tập thể giảng viên đóng góp quan trọng cho sự phát triển của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Sự nỗ lực và cam kết của giảng viên đảm bảo chất lượng đào tạo cao cấp, khả năng nghiên cứu.

 

3. Giảng viên giảng dạy tại trường Đại học Tôn Đức Thắng phải có trình độ như thế nào?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật Giáo dục đại học năm 2012, đã được sửa đổi bởi khoản 29 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, giảng viên giảng dạy tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ chuyên môn. Theo đó: Trình độ tối thiểu của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ đại học là thạc sĩ, trừ chức danh trợ giảng; trình độ của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ thạc sĩ, tiến sĩ là tiến sĩ. Cơ sở giáo dục đại học ưu tiên tuyển dụng người có trình độ tiến sĩ làm giảng viên; phát triển, ưu đãi đội ngũ giáo sư đầu ngành để phát triển các ngành đào tạo.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật Giáo dục đại học năm 2012, đã được sửa đổi bởi khoản 29 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, chức danh giảng viên giảng dạy tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng yêu cầu có trình độ chuyên môn tối thiểu là thạc sĩ, trừ chức danh trợ giảng. Điều này áp dụng cho tất cả các giảng viên đảm nhiệm vai trò giảng dạy các khóa học trình độ đại học.

Trình độ chuyên môn của giảng viên giảng dạy trình độ thạc sĩ, tiến sĩ phải tương ứng với chức danh mà họ đang giữ. Điều này đảm bảo rằng các giảng viên có kiến thức sâu về lĩnh vực chuyên môn của mình và có khả năng truyền đạt kiến thức một cách hiệu quả cho sinh viên. Trình độ tiến sĩ đặc biệt được ưu tiên trong quá trình tuyển dụng giảng viên tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Điều này nhằm đảm bảo rằng các giảng viên có nền tảng học vấn vững chắc và có khả năng nghiên cứu sâu trong lĩnh vực của mình.

Chính sách tuyển dụng và phát triển đội ngũ giảng viên tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng đặt sự ưu tiên vào việc phát triển đội ngũ giáo sư đầu ngành. Giáo sư đầu ngành là những giảng viên có trình độ cao nhất trong lĩnh vực chuyên môn của họ và có đóng góp lớn vào sự phát triển của ngành đào tạo. Trường Đại học Tôn Đức Thắng cam kết hỗ trợ và khuyến khích giáo sư đầu ngành trong việc nghiên cứu, giảng dạy và phát triển chuyên môn.

Qua việc áp dụng các quy định trên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng xác định rằng việc có đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo và nâng cao hiệu quả giảng dạy. Điều này đồng nghĩa với việc đảm bảo rằng sinh viên sẽ được học từ những người giảng dạy có kiến thức chất lượng và được truyền đạt theo cách tốt nhất. Ngoài ra, việc phát triển đội ngũ giáo sư đầu ngành cũng góp phần quan trọng vào sự phát triển và nâng cao uy tín của Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu.

Xem thêm >> Chuyên trách là gì? GIảng viên, cán bộ, người quản lý chuyên trách

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn