1. Vai trò của Giảng viên cao đẳng sư phạm trong hệ thống giáo dục

Căn cứ dựa theo Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT có quy định về nhiệm vụ của giảng viên cao đẳng sư phạm. Theo đó thì ta có thể thấy giảng viên cao đẳng sư phạm có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục. Cụ thể như sau:

Giảng viên cao đẳng sư phạm không chỉ đơn thuần là những người truyền đạt kiến thức mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho học viên. Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT đã rõ ràng quy định các nhiệm vụ cụ thể mà giảng viên cao đẳng sư phạm phải thực hiện.

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của họ là việc truyền đạt kiến thức và kỹ năng cho học viên thông qua việc giảng dạy và hướng dẫn. Không chỉ dừng lại ở mức độ lý thuyết, giảng viên còn phải tạo điều kiện cho học viên thực hành, thảo luận và áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Nếu có, họ cũng phải hướng dẫn và đánh giá chất lượng của khóa luận tốt nghiệp, đảm bảo sự hoàn thiện và chất lượng của công việc nghiên cứu của học viên.

Ngoài ra, việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo cũng nằm trong phạm vi trách nhiệm của giảng viên cao đẳng sư phạm. Họ cần liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá để đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với yêu cầu thực tế của ngành nghề và xã hội. Đồng thời, việc tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học và áp dụng kết quả nghiên cứu vào quá trình giảng dạy cũng là một phần không thể thiếu trong công việc của họ.

Ngoài mảng giảng dạy và nghiên cứu, giảng viên cũng phải tham gia vào công tác quản lý của cơ sở giáo dục, cũng như thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức Đảng, đoàn thể theo quy định của pháp luật. Điều này đòi hỏi họ phải có kỹ năng quản lý, lãnh đạo và giao tiếp tốt để đảm bảo hoạt động của cơ sở giáo dục diễn ra một cách hiệu quả và có tính chuyên nghiệp.

Như vậy thì vai trò của giảng viên cao đẳng sư phạm không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà còn là người định hình tương lai cho thế hệ học viên thông qua việc phát triển nhân cách, phẩm chất và kỹ năng cần thiết để họ tự tin và thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của mình.

 

2. Các công việc chính của Giảng viên cao đẳng sư phạm

Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT đã đi vào chi tiết về các công việc và tiêu chí đánh giá vị trí việc làm của giảng viên cao đẳng sư phạm, từ đó thể hiện rõ sự đa dạng và phong phú của vai trò mà họ đảm nhiệm trong hệ thống giáo dục.

Đầu tiên, việc giảng dạy không chỉ là việc truyền đạt kiến thức một cách cơ bản mà còn đòi hỏi sự chuyên nghiệp và tận tâm trong việc hướng dẫn và đánh giá kết quả học tập của học viên. Không chỉ đơn thuần là việc truyền đạt kiến thức một cách lý thuyết, giảng viên còn phải tạo điều kiện cho học viên thực hành, thảo luận và áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Đồng thời, việc tham gia vào xây dựng và phát triển chương trình đào tạo cũng là một phần quan trọng của công việc giảng dạy, nhằm đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với yêu cầu thực tế của ngành nghề và xã hội.

Một khía cạnh không kém phần quan trọng khác của vị trí là việc tham gia vào nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn. Điều này đòi hỏi giảng viên phải tích cực tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học và áp dụng kết quả nghiên cứu vào quá trình giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và cung cấp những kiến thức mới nhất cho học viên.

Ngoài ra, việc tham gia vào các hoạt động bồi dưỡng và phát triển cá nhân cũng là một phần quan trọng của nhiệm vụ của giảng viên cao đẳng sư phạm. Họ cần liên tục nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy để đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng và phức tạp của học viên.

Cuối cùng, việc tham gia vào công tác quản lý và các hoạt động Đảng, đoàn thể cũng là một phần không thể thiếu trong công việc của giảng viên cao đẳng sư phạm. Điều này đòi hỏi họ phải có kỹ năng quản lý, lãnh đạo và giao tiếp tốt để đảm bảo hoạt động của cơ sở giáo dục diễn ra một cách hiệu quả và có tính chuyên nghiệp.

Nhìn chung thông qua việc thực hiện các công việc và tiêu chí đánh giá trong tiểu mục 2 của Bản mô tả vị trí việc làm Giảng viên cao đẳng sư phạm, có thể thấy rõ vai trò quan trọng và đa chiều của họ trong việc hỗ trợ và phát triển học viên, cũng như sự đóng góp của họ vào sự phát triển của ngành giáo dục.

 

3. Tiêu chí đánh giá Giảng viên cao đẳng sư phạm

Căn cứ dựa theo Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT có quy định về tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc. Cụ thể đối với từng vị trí việc làm sẽ có tiêu chí đánh giá khác nhau:

Đầu tiên đối với giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp hạng I thì tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc bao gồm có:

+ Hoàn thành định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học: Việc hoàn thành định mức giờ chuẩn giảng dạy không chỉ đơn thuần là việc thực hiện theo quy định mà còn là biểu hiện của sự cam kết và tận tụy của giảng viên đối với sứ mệnh giảng dạy. Họ không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn tạo ra một môi trường học tập tích cực và sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của học viên. Việc áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến và phản hồi xây dựng là những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự hiệu quả và tính chất cơ động trong quá trình giảng dạy.

+ Kết quả xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; tham mưu/đề xuất: kết quả xây dựng và phát triển chương trình đào tạo cũng là một yếu tố quan trọng được đánh giá. Việc tham gia vào việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn yêu cầu khả năng phân tích, đánh giá và đề xuất các cải tiến, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng và tính hiệu quả của chương trình. Sự tham gia tích cực và tích lũy kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đồng thời là một cơ hội để giảng viên góp phần vào việc định hình hướng phát triển của ngành giáo dục.

+  Kết quả hoạt động bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên: Kết quả hoạt động bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên là một yếu tố không thể thiếu trong việc đánh giá hiệu suất làm việc của giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp hạng I. Việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hướng dẫn các giảng viên mới cũng như tham gia vào các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng là những hoạt động quan trọng giúp nâng cao trình độ và hiệu suất làm việc của đội ngũ giảng viên.

Hơn nữa, việc tham gia vào việc phát triển đội ngũ giảng viên cũng là một cơ hội để giảng viên cao cấp hạng I chia sẻ và truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm và tinh thần nghề nghiệp cho thế hệ giảng viên sau này, từ đó thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của ngành giáo dục.

Thứ hai là đối giảng viên cao đẳng sư phạm chính hạng II thì có tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc như sau:

+ Hoàn thành định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học: việc hoàn thành định mức giờ chuẩn giảng dạy trong một năm học là một trong những chỉ tiêu cơ bản nhưng không kém phần quan trọng. Đây là một biểu hiện của sự cam kết và tận tụy của giảng viên đối với công việc giảng dạy. Việc hoàn thành định mức giờ chuẩn không chỉ đảm bảo rằng học viên được tiếp xúc và hưởng lợi từ kiến thức và kỹ năng một cách đủ đầy, mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của giảng viên đối với sự phát triển của học viên.

+ Kết quả xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; tham mưu/đề xuất: Việc tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn đòi hỏi khả năng phân tích, đánh giá và đề xuất các cải tiến, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng và tính hiệu quả của chương trình đào tạo. Đồng thời, khả năng tham mưu và đề xuất của giảng viên cũng được đánh giá dựa trên khả năng họ đưa ra những ý kiến và giải pháp có tính khả thi và tích cực cho sự phát triển của trường và ngành giáo dục nói chung.

+  Kết quả hoạt động bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên: Kết quả xây dựng và phát triển chương trình đào tạo cũng là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất làm việc của giảng viên cao đẳng sư phạm chính hạng II. Việc tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn đòi hỏi khả năng phân tích, đánh giá và đề xuất các cải tiến, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng và tính hiệu quả của chương trình đào tạo. Đồng thời, khả năng tham mưu và đề xuất của giảng viên cũng được đánh giá dựa trên khả năng họ đưa ra những ý kiến và giải pháp có tính khả thi và tích cực cho sự phát triển của trường và ngành giáo dục nói chung.

Thứ ba là đối với giảng viên cao đẳng sư phạm hạng III thì có các tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc như sau đối với công tác giảng dạy:

+  Hoàn thành định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học: Trước hết, việc hoàn thành định mức giờ chuẩn giảng dạy trong một năm học là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá hiệu suất làm việc của giảng viên. Điều này đòi hỏi họ phải tích cực tham gia vào việc giảng dạy các khóa học, môn học theo kế hoạch được quy định. Việc này không chỉ đảm bảo rằng học viên được tiếp cận đầy đủ với kiến thức và kỹ năng mà còn thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của họ trong quá trình học tập.

+  Kết quả tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo. Kết quả tham gia vào xây dựng và phát triển chương trình đào tạo cũng là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất làm việc của giảng viên cao đẳng sư phạm hạng III. Việc này bao gồm việc đề xuất và tham gia vào việc điều chỉnh, cải tiến chương trình học để phản ánh những thay đổi trong ngành nghề và yêu cầu của xã hội. Sự đóng góp của họ không chỉ giúp cải thiện chất lượng của giáo trình mà còn tạo ra một môi trường học tập đa dạng và phong phú cho học viên.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của chúng tôi có liên quan đến công việc và tiêu chí đánh giá công việc đối với giảng viên cao đẳng sư phạm. Nếu các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ

Tham khảo thêm: Mức lương của giảng viên cao đẳng được xếp như thế nào?