1. Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có bao nhiêu phòng chức năng và đơn vị trực thuộc?

Theo quy định của Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, được ban hành theo Quyết định 1166/QĐ-BTTTT năm 2018 (đã được sửa đổi bởi Quyết định 1513/QĐ-BTTTT năm 2021), cơ cấu tổ chức của Trường bao gồm 07 phòng chức năng và đơn vị trực thuộc như sau:
Phòng Tổ chức, Hành chính:
   Chịu trách nhiệm về việc tổ chức, quản lý nhân sự, và các công việc hành chính khác của Trường.
Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế:
   Nhiệm vụ chủ yếu là phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, và quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế. Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng, cập nhật và nâng cao chất lượng các chương trình học, đảm bảo rằng chúng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ. Họ cũng giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức các khóa bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức và kỹ năng của cán bộ, đảm bảo rằng đội ngũ nhân sự luôn đáp ứng được với sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Phòng Kế hoạch, Tài chính: Đảm bảo quản lý kế hoạch tổ chức, tài chính, và nguồn lực của Trường.
Kế hoạch tổ chức của Trường đòi hỏi sự chín chắn và chi tiết trong việc lập kế hoạch học tập, sắp xếp giờ giảng, và tổ chức các sự kiện quan trọng. Phòng Kế hoạch phải đảm bảo rằng kế hoạch này không chỉ đáp ứng đúng đắn với mục tiêu và chiến lược phát triển của Trường mà còn đồng bộ và linh hoạt để thích ứng với sự biến động của môi trường giáo dục và đào tạo.

Ngoài ra, trong việc quản lý tài chính, Phòng này chịu trách nhiệm về lập dự toán, giám sát các chi phí, và đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực tài chính. Họ phải duy trì một hệ thống quản lý tài chính chặt chẽ để đảm bảo sự bền vững của hoạt động Trường và tạo điều kiện cho sự đầu tư có hiệu quả vào các lĩnh vực quan trọng như cơ sở vật chất, cập nhật công nghệ, và phát triển chương trình đào tạo.

Đồng thời, việc quản lý nguồn lực cũng bao gồm việc đối phó với các thách thức và cơ hội trong việc huy động nguồn lực từ các nguồn khác nhau, như đối tác, hợp tác quốc tế, và nguồn thu nhập khác ngoài học phí. Bằng cách này, Phòng Kế hoạch, Tài chính không chỉ giữ vững ổn định tài chính của Trường mà còn đóng góp vào sự đa dạng và bền vững của nguồn lực cần thiết để duy trì và phát triển hoạt động giáo dục và đào tạo

Phòng Ứng dụng công nghệ số:
   Chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu và áp dụng các công nghệ số mới vào quá trình giảng dạy và quản lý học thuật.
Phòng Tư vấn và Phát triển dịch vụ đào tạo:
   Cung cấp dịch vụ tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên và phát triển các dịch vụ hỗ trợ quá trình đào tạo.
Khoa Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng chuyên ngành:
   Chịu trách nhiệm về việc đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng và kiến thức chuyên ngành cho sinh viên.
Văn phòng đại diện khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:
   Có trụ sở tại thành phố Nha Trang, văn phòng này đóng vai trò là đại diện và quản lý các hoạt động của Trường trong khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Cụ thể về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức, chức danh nghề nghiệp, và số lượng người làm việc tại mỗi đơn vị được quyết định bởi Hiệu trưởng hoặc cấp có thẩm quyền, tuân thủ theo cơ chế tự chủ tài chính được giao. Điều này giúp đảm bảo hiệu quả và linh hoạt trong quản lý và phát triển của Trường.
 

2. Giảng viên cơ hữu của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông là ai?

Theo điểm a khoản 1 Điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, được ban hành theo Quyết định 1166/QĐ-BTTTT năm 2018, đội ngũ giảng viên của Trường được phân chia thành hai loại chính là giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng.
Đối với giảng viên cơ hữu, đây là những người thuộc biên chế của Trường, đang giữ ngạch giảng viên và thực hiện công tác giảng dạy tại Trường. Ngoài ra, cán bộ quản lý của Trường cũng tham gia giảng dạy theo chế độ kiêm nhiệm, đảm bảo họ có năng lực sư phạm và đạt tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Trường.
Còn đối với giảng viên thỉnh giảng, đây là những chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức viên chức nhà nước, cũng như chuyên gia trong nước và nước ngoài có đủ tiêu chuẩn theo quy định. Họ đến giảng dạy tại Trường để chia sẻ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, đóng góp vào quá trình đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục.
Các tiêu chuẩn và điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng đều được quy định rõ ràng để đảm bảo chất lượng giảng dạy và sự đa dạng trong nguồn lực nhân sự giáo viên của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.
 

3. Tiêu chuẩn giảng viên cơ hữu của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

Theo khoản 2 Điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, theo Quyết định 1166/QĐ-BTTTT năm 2018, quy định về giảng viên của Trường được đặt ra những tiêu chuẩn và nhiệm vụ cụ thể. Điều này giúp đảm bảo chất lượng đội ngũ giáo viên và công bằng trong việc áp dụng các chế độ và chính sách.
Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc và chính sách đối với giảng viên cơ hữu của Trường được thực hiện theo quy định tại Chương IV Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Với giảng viên thỉnh giảng của Trường, nhiệm vụ chính của họ là thực hiện các buổi giảng dạy theo đúng nội dung và kế hoạch đã được thảo luận và đồng thuận trong hợp đồng giảng dạy. Qua hợp đồng, họ sẽ được hưởng các chế độ và chính sách mà Trường đã xác định, đồng thời, những điều này cũng tạo điều kiện cho giảng viên thỉnh giảng thể hiện sự linh hoạt và tính cá nhân hóa trong quá trình làm việc.
Sự linh hoạt xuất phát từ việc Trường hiểu rõ và tôn trọng những đặc điểm và nhu cầu riêng biệt của từng giảng viên. Họ có thể có lịch trình làm việc linh động, điều chỉnh nội dung giảng dạy phù hợp với kinh nghiệm và chuyên môn của mình. Hơn nữa, các chính sách hỗ trợ, khuyến khích sáng tạo và phát triển chuyên môn cũng được áp dụng theo cách nhìn nhận và đánh giá đúng đắn từ phía Trường.
Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên thỉnh giảng có thể góp phần đa dạng hóa và nâng cao chất lượng giảng dạy, mang lại sự đổi mới và tính ứng dụng trong quá trình học tập của sinh viên. Sự linh hoạt và tính cá nhân hóa trong quan hệ làm việc giữa Trường và giảng viên thỉnh giảng không chỉ là yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự sáng tạo mà còn là cơ hội để mỗi giáo viên phát huy tối đa khả năng và đóng góp của mình trong sự phát triển của Trường.
Theo đúng hướng dẫn tại khoản 3 Điều 13 Thông tư 03/2023/TT-BNV (Có hiệu lực từ 15/06/2023), giảng viên cơ hữu của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông cần đáp ứng một số tiêu chuẩn cụ thể như:
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy.
- Có trình độ lý luận chính trị theo quy định.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.
- Sử dụng được công nghệ thông tin và ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
Những tiêu chuẩn này đặt ra nhằm đảm bảo giảng viên không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn có những kỹ năng và năng lực phù hợp với yêu cầu công việc và xu hướng phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông.

Xem thêm bài viết: Giáo viên, giảng viên cơ hữu là gì? Các quy định về giáo viên, giảng viên cơ hữu

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật