1. Khái niệm Giảng viên chính được hiểu như thế nào?

Giáo viên đại học, hoặc giảng viên, không chỉ đơn giản là những người truyền đạt kiến thức, mà họ còn là những nhà nghiên cứu, những chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Sự xuất hiện của họ không chỉ trong các trường đại học và cao đẳng mà còn mở rộng sang các trung tâm đào tạo chuyên sâu. Tính chất và vai trò của giảng viên thường có sự đa dạng và đa chiều, phản ánh theo từng quốc gia, từng cơ sở giáo dục cụ thể.

Trong một số quốc gia, thuật ngữ "giảng viên" thường ám chỉ đến những người được thuê bởi các trường đại học và cao đẳng để giảng dạy. Họ có thể là những nhà giáo giỏi, những người có trình độ học vị cao, hoặc là những chuyên gia từ các lĩnh vực công nghệ, y học, khoa học xã hội và nhân văn. Đặc điểm chung của họ là sự sâu rộng trong kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, điều này giúp họ truyền đạt thông tin một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. Một giảng viên không chỉ đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy mà còn thường tham gia vào các hoạt động nghiên cứu. Họ có thể thực hiện các dự án nghiên cứu độc lập hoặc hợp tác với các tổ chức, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để tạo ra những kiến thức mới, đóng góp vào sự phát triển của ngành và xã hội. Ngoài ra, giảng viên còn thường tham gia vào việc viết sách, bài báo và thậm chí là viết sách giáo trình để cung cấp tài liệu học tập chất lượng cho sinh viên.

Vai trò của giảng viên không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn mở rộng sang việc truyền đạt kỹ năng và tư duy cho học viên. Họ thường tạo ra môi trường học tập tích cực, khuyến khích sinh viên tham gia vào các hoạt động thực hành, dự án nghiên cứu và thảo luận nhóm. Điều này giúp sinh viên phát triển không chỉ về mặt kiến thức mà còn về mặt kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Cuối cùng, giảng viên còn đóng vai trò là những diễn giảng, những người trình bày ý kiến và kết quả nghiên cứu của mình trước cộng đồng chuyên ngành. Họ thường tham gia vào các hội thảo, hội nghị quốc tế và các sự kiện khoa học để chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và xây dựng mối quan hệ hợp tác với các đồng nghiệp trên toàn thế giới. Điều này không chỉ nâng cao uy tín cá nhân mà còn góp phần vào sự phát triển của ngành và cộng đồng khoa học.

 

2. Nhiệm vụ chính của giảng viên chính

Nhiệm vụ của giảng viên chính được quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT, với nội dung về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

- Thứ nhất, giảng dạy, hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Giảng viên hạng II tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và hướng dẫn, đánh giá luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định.

- Thứ hai, chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo. Giảng viên hạng II đề xuất chủ trương, phương hướng và biện pháp phát triển của ngành hoặc chuyên ngành mình phụ trách. Họ cũng chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên.

- Thứ ba, chủ trì hoặc tham gia biên soạn sách phục vụ đào tạo. Giảng viên hạng II cũng chủ trì hoặc tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Thứ tư, chủ trì và tham gia đánh giá các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học. Họ viết và tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học. Giảng viên hạng II cũng tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

- Thứ năm, tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập. Họ hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí nghiệm và thực tập của sinh viên.

- Thứ sáu, tham gia bồi dưỡng giảng viên theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của khoa hoặc chuyên ngành mình thuộc.

- Thứ bảy, học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy. Họ cũng tham gia hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Thứ tám, tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục đại học công lập và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tóm lại, ể trở thành giảng viên chính, có một loạt các quy trình và bước khác nhau phải được hoàn thành. Hiện nay, có nhiều hình thức thi nâng ngạch cho giảng viên, bao gồm một số bước quan trọng. Mục đích của những bước này là đảm bảo các yêu cầu cơ bản và chất lượng của một giảng viên, cũng như đảm bảo chất lượng giảng dạy và đào tạo trong tương lai. Ngoài ra, giảng viên chính cũng có những nhiệm vụ cụ thể được quy định rõ ràng, do đó, để hoàn thành công việc và trách nhiệm của mình một cách tốt nhất, giảng viên cần lưu ý kỹ lưỡng tránh mắc phải những sai phạm.

 

3. Điều kiện để được bổ nhiệm chức danh giảng viên chính

Theo quy định của Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT, để dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02, các viên chức giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học công lập cần đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Cơ sở giáo dục đại học công lập phải có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền để cử viên chức tham gia kỳ thi hoặc xét thăng hạng.

- Viên chức phải đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03.

- Trong năm công tác liền kề trước khi dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02, viên chức phải được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Họ cũng cần có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt, không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật và không vi phạm các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức theo Điều 56 của Luật Viên chức (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức).

- Viên chức phải có năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận nhiệm vụ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02.

- Viên chức phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Điều 6, khoản 2 và khoản 3 của Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

- Trường hợp viên chức đủ điều kiện được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 của Điều 39 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, thì viên chức cần đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ và tin học của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02.

- Viên chức cần đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu để giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03 hoặc tương đương theo quy định tại điểm g, khoản 3 của Điều 6 Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT.

Tổng quan, quá trình thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) yêu cầu viên chức đáp ứng một loạt các tiêu chuẩn và điều kiện về trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích công tác và phẩm chất.

Bài viết liên quan: Quy định về tiêu chuẩn trở thành giảng viên đại học công lập 2023

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Quy định về nhiệm vụ của giảng viên chính là gì? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn về pháp luật qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!