Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

- Khi chuyển người lao động sang làm công việc khác phải đảm bảo những điều kiện sau đây:

+ Việc chuyển chỉ là tạm thời, không được quá 60 ngày trong một năm (cộng dồn).

+ Phải báo cho người lao động biết trước 3 ngày và báo rõ thời hạn làm việc tạm thời.

+ Đảm bảo bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.

+ Phải trả lương cho người lao động theo công việc mới, nếu lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong trong thời gian 30 ngày làm việc. Tiền lương công việc mới ít nhất phải bằng 70% mức tiền lương cũ nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Trường hợp người sử dụng lao động chuyển người lao động làm việc khác trái nghề quá 60 ngày (cộng dồn) trong một năm thì phải có sự thỏa thuận của người lao động, nếu người lao động không chấp thuận mà phải ngừng việc thì người lao động vẫn được trả đủ tiền lương.

>> Tải bộ luật lao động số 10/2012/QH13

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại