1. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính hoạt động với mục tiêu gì?

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính hoạt động với mục tiêu chính là đào tạo và bồi dưỡng nhân sự chất lượng cao, đồng thời đóng góp vào quá trình xây dựng nền hành chính tiên tiến và hiện đại trong lĩnh vực tài chính. Điều này được quy định rõ trong Điều 4 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, theo Quyết định 999/QĐ-BTC năm 2011.

Mục tiêu đào tạo và bồi dưỡng của Trường được phác thảo theo hai hướng chính. Đầu tiên, Trường tập trung vào việc trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu, kỹ năng và phương pháp thực hiện nhiệm vụ và công vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính. Điều này nhằm đảm bảo rằng họ sẽ có khả năng và hiểu biết đầy đủ để thực hiện công việc của mình một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Thứ hai, Trường đặt ra mục tiêu quan trọng là góp phần vào quá trình xây dựng đội ngũ công chức ngành tài chính chuyên nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc đào tạo những chuyên gia có đủ năng lực để đưa ra quyết định thông minh và hiệu quả trong quản lý tài chính. Qua quá trình đào tạo, Trường hướng đến việc tạo ra một đội ngũ cán bộ vững chắc, sẵn sàng đối mặt với những thách thức phức tạp trong lĩnh vực tài chính.

Nói cách khác, mục tiêu của Trường không chỉ giới hạn ở việc truyền đạt kiến thức và kỹ năng, mà còn mở rộng ra việc định hình nhân cách và tư duy chuyên nghiệp cho học viên. Qua đó, Trường mong muốn họ sẽ trở thành những nhân sự xuất sắc, tích cực đóng góp vào sự phát triển của ngành tài chính và xã hội nói chung

 

2. Nhiệm vụ của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính là gì?

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đảm nhận một loạt nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định chi tiết trong Điều 3 của Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường, theo Quyết định 999/QĐ-BTC năm 2011. Những nhiệm vụ và quyền hạn này chủ yếu xoay quanh việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tài chính, đồng thời hỗ trợ các cơ sở đào tạo khác và tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Dưới đây là mô tả chi tiết về những nhiệm vụ và quyền hạn này:

Xây Dựng Kế Hoạch Đào Tạo và Bồi Dưỡng:

Trường đề xuất và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, sau đó trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

Chủ Trì và Phối Hợp Nội Dung Đào Tạo:

Trường chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng nội dung, chương trình, và biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo theo chỉ đạo của Nhà nước và Bộ Tài chính.

Thực Hiện Nhiệm Vụ Đào Tạo Bồi Dưỡng:

Trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tài chính theo mục tiêu và yêu cầu được phê duyệt.

Tổ Chức Các Lớp Bồi Dưỡng và Cung Cấp Dịch Vụ Tư Vấn:

Tổ chức các lớp bồi dưỡng về kiến thức quản lý tài chính, nghiệp vụ chuyên môn, và cung cấp dịch vụ, tư vấn trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính cho cán bộ tài chính của các cấp.

Nghiên Cứu Khoa Học và Hợp Tác Quốc Tế:

Tổ chức nghiên cứu hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tài chính, đào tạo và bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Triển Khai Dự Án Trợ Giúp Kỹ Thuật và Hợp Tác Quốc Tế:

Xây dựng, trình cấp phê duyệt và triển khai các dự án trợ giúp kỹ thuật, hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tài chính.

Hỗ Trợ Các Cơ Sở Đào Tạo Bồi Dưỡng Khác:

Hỗ trợ các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của các Tổng cục và tổ chức tương đương thuộc Bộ Tài chính.

Quyền Tự Chủ và Liên Kết:

Thực hiện quyền tự chủ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính, có quyền liên kết, ký hợp đồng với các đơn vị trong và ngoài nước để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp dịch vụ tư vấn.

Cấp Chứng Chỉ Đào Tạo:

Cấp chứng chỉ cho học viên sau khi họ hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Chế Độ Thông Tin và Báo Cáo:

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê theo quy định của pháp luật.

Thực Hiện Nhiệm Vụ Giao:

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

Tổng cộng, những nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính không chỉ giới hạn ở việc đào tạo, mà còn mở rộng ra các hoạt động hỗ trợ và hợp tác quốc tế, góp phần vào sự phát triển chung của ngành tài chính và hệ thống quản lý nhà nước

 

3. Đối tượng nào được đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính?

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính xác định đối tượng được đào tạo và bồi dưỡng theo quy định chi tiết tại Điều 5 của Quy chế tổ chức và hoạt động, theo Quyết định 999/QĐ-BTC năm 2011. Đối tượng này bao gồm một loạt các cán bộ, công chức và viên chức thuộc nhiều cấp và đơn vị trong hệ thống tài chính cũng như các tổ chức khác ở cấp Trung ương và địa phương. Dưới đây là mô tả chi tiết về đối tượng được đào tạo và bồi dưỡng tại Trường:

Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức của Bộ Tài Chính:

Bao gồm cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp lãnh đạo và quản lý.

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào công tác hoạch định và thực thi chính sách tài chính.

Các công chức tập sự làm việc trong các đơn vị thuộc ngành Tài chính.

Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Tài Chính Địa Phương:

Đối tượng này bao gồm cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến lĩnh vực tài chính ở cấp địa phương.

Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Quản Lý Tài Chính Ở Trung Ương và Địa Phương; Các Đơn Vị, Tổ Chức, Cá Nhân Thuộc Các Thành Phần Kinh Tế:

Bao gồm cán bộ, công chức, viên chức quản lý tài chính tại cấp Trung ương và địa phương.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế cũng được xác định là đối tượng được đào tạo và bồi dưỡng tại Trường.

Những đối tượng này đều được xác định nhằm đảm bảo rằng Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho những người làm việc trong lĩnh vực tài chính, từ cấp lãnh đạo đến cấp tập sự. Việc đào tạo và bồi dưỡng này nhằm nâng cao chất lượng và chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ tài chính, đồng thời ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất làm việc và phát triển của ngành tài chính cũng như hệ thống quản lý nhà nước nói chung

 

4. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính có hình thức đào tạo từ xa không?

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính linh hoạt trong hình thức đào tạo, theo quy định chi tiết tại Điều 8 của Quy chế tổ chức và hoạt động, theo Quyết định 999/QĐ-BTC năm 2011. Hình thức đào tạo được thiết lập dựa trên yêu cầu cụ thể và đặc điểm của từng chương trình, với sự quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và đề xuất của Giám đốc Trường. Trong khuôn khổ này, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính không chỉ tổ chức đào tạo tập trung và tại chức mà còn hỗ trợ hình thức đào tạo từ xa.

Hình thức đào tạo từ xa tại Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính là một phương tiện quan trọng để đảm bảo tính linh hoạt và tiện lợi cho người học, đặc biệt là đối với những cán bộ, công chức tài chính có lịch trình công việc phức tạp và không thể tham gia đào tạo tập trung hay tại chức. Hình thức này giúp họ tiếp cận kiến thức và kỹ năng mà không cần phải di chuyển đến địa điểm đào tạo, tăng cường khả năng tự học và quản lý thời gian.

Quyết định về hình thức đào tạo từ xa được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng yêu cầu và đặc điểm cụ thể của từng chương trình đào tạo. Bộ trưởng Bộ Tài chính, thông qua quyết định này, cung cấp hỗ trợ linh hoạt cho cán bộ tài chính, đồng thời đảm bảo chất lượng và hiệu quả của quá trình đào tạo. Điều này phản ánh cam kết của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính trong việc áp dụng các phương thức đào tạo tiên tiến và hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển nghề nghiệp và nâng cao chuyên môn cho đối tượng học viên

Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, trường hợp nội dung gây nhầm lẫn, khó hiêu khách hàng có thể liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng