1. Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành kiểm sát

Quy chế đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành theo Quyết định số 303/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2020.

- Điều kiện để công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được quy định tại Điều như sau:

+ Đối với đào tạo nghiệp vụ kiểm sát: Đã tốt nghiệp đại học Luật; Đã được tuyển dụng và không còn trong thời gian tập sự; Thuộc biên chế của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp.

+ Đối với đào tạo nghiệp vụ điều tra: Là cán bộ điều tra hoặc công chức đã tốt nghiệp đại học An ninh, đại học Cảnh sát hoặc đại học Luật; Đã được tuyển dụng và không còn trong thời gian tập sự; Thuộc biên chế của Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

+ Đối với bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành: Đang thực hiện hoặc dự kiến được điều động thực hiện nhiệm vụ ở khâu công tác đó; Phù hợp với vị trí công việc

+ Đối với bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý: Thực hiện theo ngạch công chức, viên chức và quy định của Nhà nước.

+ Đối với bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước: Thực hiện theo quy định của Đảng và Nhà nước.

- Các quyền lợi của công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng được quy định như sau:

+ Đối với công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng trong nước: Cơ quan quản lý, sử dụng sẽ bố trí thời gian và kinh phí theo quy định; Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng sẽ được tính vào thời gian công tác liên tục; Được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật. Được biểu dương, khen thưởng nếu có kết quả học tập xuất sắc trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng.

+ Công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài sẽ được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật, của ngành Kiểm sát nhân dân và của đơn vị.

+ Ngoài các quyền lợi theo quy định ở khoản 1 và khoản 2, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số còn được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

2. Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành kiểm sát

Chứng chỉ đào tạo và bồi dưỡng được quản lý như sau theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 303/QĐ-VKSTC:

- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền in và cấp chứng chỉ cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo mẫu được Bộ Nội vụ ban hành. Điều này đảm bảo rằng quy trình cấp chứng chỉ được thực hiện theo các tiêu chuẩn chất lượng và quy định của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tạo ra sự nhất quán và minh bạch trong việc cấp phát chứng chỉ cho học viên hoàn thành các khóa học đào tạo, bồi dưỡng.

- Mỗi học viên chỉ được cấp một chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học. Trong trường hợp phát hiện sai sót do lỗi của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở đó phải cấp lại chứng chỉ. Nếu chứng chỉ bị mất hoặc hỏng, học viên có thể nhận giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học, có giá trị như chứng chỉ bồi dưỡng. Điều này giúp đảm bảo rằng học viên không bị tổn thất về mặt pháp lý hay cơ hội công việc do mất chứng chỉ trong quá trình sử dụng.

- Chứng chỉ chỉ được cấp cho những học viên tham gia đầy đủ các nội dung của chương trình, hoàn thành đúng thời gian và đạt điểm từ 05 trở lên (trên thang điểm 10) sau các bài thi, kiểm tra, thực hành, viết thu hoạch, tiểu luận, khóa luận theo quy định của khóa học. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phải lập sổ quản lý việc cấp chứng chỉ theo quy định hiện hành.

- Chứng chỉ có thể bị thu hồi nếu phát hiện gian lận trong quá trình học tập, cấp cho người không đủ điều kiện, không đúng thẩm quyền, hoặc bị sửa chữa hoặc sử dụng sai mục đích. Các biện pháp này giúp đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc sử dụng và công nhận chứng chỉ đào tạo và bồi dưỡng.

- Những vi phạm trong quá trình in, cấp, quản lý và sử dụng chứng chỉ có thể bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật. Việc này nhấn mạnh sự nghiêm túc và quan trọng của việc duy trì tính minh bạch, công bằng và đáng tin cậy trong quá trình quản lý và sử dụng chứng chỉ. Các biện pháp kỷ luật như vậy giúp đảm bảo rằng mọi vi phạm đều được xử lý một cách nghiêm túc và có hệ quả, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc và học tập công bằng và minh bạch.

- Việc sử dụng chứng chỉ phải tuân thủ quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ và phải phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành.

3. Phân công tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành kiểm sát

Việc tổ chức đào tạo và bồi dưỡng được phân công theo Điều 18 Quyết định số 303/QĐ-VKSTC như sau:

- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại khoản 1 và điểm b, c của khoản 2 Điều 11 của Quy chế này. Ngoài ra, chương trình bồi dưỡng khác cũng có thể được tổ chức khi được lãnh đạo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giao.

- Đối với các chương trình mà cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của ngành chưa đủ điều kiện tổ chức, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thể liên kết hoặc hợp đồng với các cơ sở khác có thẩm quyền và uy tín để tổ chức. Việc này giúp đảm bảo rằng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức bởi các cơ sở có đủ chuyên môn và kỹ thuật, đáp ứng được các tiêu chuẩn và yêu cầu của ngành kiểm sát nhân dân. Đồng thời, việc liên kết và hợp tác cũng mở ra cơ hội cho việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các tổ chức và tăng cường sự đa dạng và linh hoạt trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng.

- Đối với các khóa bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí công việc hoặc kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có thể hợp tác với các đơn vị trong ngành để tổ chức tại các cơ sở đào tạo hoặc địa điểm thuận tiện. Việc hợp tác này giúp đảm bảo rằng các khóa bồi dưỡng được thiết kế và tổ chức theo đúng nhu cầu cụ thể của từng vị trí công việc hoặc chuyên ngành trong lĩnh vực kiểm sát nhân dân. Đồng thời, việc tổ chức tại các cơ sở đào tạo hoặc địa điểm thuận tiện cũng giúp tối ưu hóa sự tiện lợi cho các học viên tham gia và tăng cường hiệu quả của quá trình đào tạo.

- Các khóa tập huấn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ được tổ chức trực tiếp bởi Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh theo nhu cầu của các đơn vị do Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh quản lý. Việc này đảm bảo rằng các khóa tập huấn được thiết kế và tổ chức một cách linh hoạt để đáp ứng nhu cầu cụ thể của các đơn vị cấp tỉnh. Thời gian tham gia vào các khóa tập huấn này sẽ được tính vào thời gian bồi dưỡng bắt buộc hàng năm, giúp đảm bảo rằng các công chức, viên chức trong lĩnh vực kiểm sát nhân dân có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả.

- Đối với các chương trình bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, các cơ sở đào tạo chức năng của Đảng và Nhà nước được chọn để bồi dưỡng công chức, viên chức theo quy định chung. Điều này giúp cung cấp cho họ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Đổi mới về công tác thi tuyển công chức, viên chức ngành Kiểm sát.

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!