1. Gía trị giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch

Dựa theo quy định tại mục 2 của Điều 17 trong Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL, được sửa đổi bởi mục 18 của Điều 1 trong Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL, các cơ quan như Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch được phân công tổ chức các chương trình cập nhật kiến thức và cấp Giấy chứng nhận cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế.

Giấy chứng nhận này có giá trị pháp lý trên cả lãnh thổ quốc gia, đảm bảo rằng các hướng dẫn viên du lịch đã được cập nhật kiến thức và đủ năng lực để thực hiện công việc của mình một cách chuyên nghiệp và an toàn. Ngoài những điều đã nêu, chương trình cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế kéo dài trong 30 tiết, với mục tiêu mở rộng kiến thức và nâng cao năng lực của họ. Nội dung của khóa học bao gồm các phần sau đây:

- Hướng dẫn viên sẽ được cập nhật về tình hình du lịch toàn cầu, những xu hướng mới và triển vọng cho ngành này trong tương lai. Sự hiểu biết sâu sắc về những thay đổi và phát triển trong ngành du lịch sẽ giúp họ nắm bắt được cơ hội mới và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

- Phần quan trọng giúp hướng dẫn viên hiểu rõ hơn về tình hình kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước mình cũng như của các quốc gia trên thế giới. Việc nắm vững thông tin này sẽ giúp họ phản ứng linh hoạt trong mọi tình huống và tạo ra những trải nghiệm du lịch đầy ý nghĩa và đa chiều cho khách hàng.

- Trong một ngành du lịch đang phát triển như hiện nay, việc nắm vững và áp dụng các quy định pháp luật mới là không thể thiếu. Phần này sẽ giúp hướng dẫn viên làm việc một cách chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ cả quyền lợi của khách hàng và doanh nghiệp du lịch.

- Việc hiểu rõ về hệ thống tổ chức quản lý của nhà nước về du lịch là cực kỳ quan trọng để hướng dẫn viên có thể hoạt động một cách hiệu quả và hợp pháp. Từ các cơ quan quản lý đến cách thức thi hành các quy định pháp luật, sự hiểu biết sâu sắc về khung pháp lý này sẽ giúp họ đảm bảo hoạt động của mình luôn tuân thủ theo quy định và tránh được những rủi ro pháp lý.

- Đối với hướng dẫn viên, việc nắm bắt được tình hình phát triển của ngành du lịch trong nước là cực kỳ quan trọng. Bên cạnh việc hiểu về các sản phẩm du lịch truyền thống, họ cũng cần cập nhật về những sản phẩm mới và tiềm năng, từ những điểm đến mới độc đáo đến các hình thức trải nghiệm du lịch mới mẻ. Điều này sẽ giúp họ không chỉ mang lại trải nghiệm độc đáo cho khách hàng mà còn tạo ra những cơ hội kinh doanh mới cho ngành du lịch.

- Với sự phát triển của ngành du lịch, việc bảo đảm an ninh và an toàn cho khách du lịch trở nên ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết. Hướng dẫn viên cần phải được trang bị kiến thức và kỹ năng để phản ứng linh hoạt và đảm bảo an toàn cho khách hàng trong mọi tình huống, từ các biện pháp phòng tránh tai nạn đến xử lý các tình huống khẩn cấp một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

 

2. Có bao nhiêu bài thi trong đề thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa?

Theo quy định tại điều 15a trong Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL, được điều chỉnh bổ sung bởi điều 1 khoản 11 trong Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL về cấu trúc và dung lượng của đề thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quy định cụ thể như sau: Đề thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa bao gồm ba phần kiểm tra như sau:

- Bài thi trắc nghiệm: Trong phần này, thí sinh sẽ có thời gian làm bài là 75 phút. Điểm tối đa có thể đạt được là 60 điểm. Đề thi bao gồm tổng cộng 60 câu hỏi trắc nghiệm. Trong đó, có 24 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ tổng số 4 nhóm kiến thức cơ sở, mỗi nhóm gồm 6 câu hỏi, như được quy định tại điểm a khoản 1 của Điều 14 trong Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL. Ngoài ra, còn có 36 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ tổng số 6 nhóm kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ, mỗi nhóm cũng gồm 6 câu hỏi, như quy định tại điểm b khoản 1 của Điều 14 trong cùng Thông tư.

- Phần thứ hai của bài thi là phần tự luận, mà thí sinh sẽ có 75 phút để hoàn thành. Trong phần này, điểm tối đa mà họ có thể đạt được là 40 điểm. Số lượng câu hỏi tối thiểu là 02 câu, trong đó mỗi câu có thể bao gồm một hoặc nhiều ý. Các câu hỏi sẽ được chọn ngẫu nhiên từ ít nhất 02 trong số các nhóm kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ được quy định tại điểm b của khoản 1 trong Điều 14 của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL. Mỗi nội dung kiến thức này sẽ được đại diện bằng một câu hỏi. Điều này giúp đảm bảo rằng thí sinh phải thể hiện được sự hiểu biết sâu rộng và kỹ năng vận dụng kiến thức trong các tình huống thực tế của ngành du lịch.

- Phần cuối của bài thi là phần thực hành, mà thí sinh sẽ dành 20 phút để thực hiện. Trong phần này, tổng số điểm có thể đạt được là 100 điểm, nhằm đánh giá khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế của thí sinh. Nội dung của phần này bao gồm hai phần chính như sau:

+ Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cho khách du lịch nội địa: Trong phần này, thí sinh sẽ có thời gian chuẩn bị và thuyết trình trong vòng 15 phút. Điểm tối đa có thể đạt được là 70 điểm. Chủ đề của thực hành này là giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người và các điểm đến du lịch của Việt Nam. Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên khả năng trình bày thông tin một cách rõ ràng và hấp dẫn, cũng như khả năng tương tác và làm việc với khách du lịch.

+ Trả lời câu hỏi tình huống: Trong phần này, thí sinh sẽ có 5 phút để chuẩn bị và trả lời. Điểm tối đa có thể đạt được là 30 điểm. Chủ đề của phần này là giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình hướng dẫn khách du lịch nội địa. Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên khả năng phân tích tình huống và đưa ra các giải pháp phù hợp và hiệu quả.

 

3. Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa

Theo quy định tại Điều 14 của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL, nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa bao gồm các phần sau đây, đặc trưng bởi sự đa dạng và chi tiết:

- Kiến thức cơ sở ngành: Trong phần này, hướng dẫn viên sẽ được trang bị với những kiến thức cơ bản về địa lý, lịch sử, và văn hóa của Việt Nam. Họ cũng sẽ được làm quen với hệ thống chính trị và những văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến ngành du lịch. Việc hiểu biết sâu sắc về nền văn hóa và lịch sử đất nước là một phần thiết yếu để tạo ra trải nghiệm du lịch đầy ý nghĩa cho khách hàng.

- Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ: Trong phần này, hướng dẫn viên sẽ được trang bị kiến thức chi tiết về ngành du lịch. Họ sẽ tìm hiểu về các khu du lịch, điểm đến nổi tiếng trên khắp Việt Nam, cũng như cách thức quản lý và phát triển chúng. Ngoài ra, họ sẽ học về tâm lý của khách du lịch, cách giao tiếp và ứng xử một cách chuyên nghiệp trong công việc hướng dẫn du lịch. Kỹ năng nghiệp vụ như y tế du lịch cũng được đặc biệt chú trọng để đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho khách hàng trong suốt chuyến đi của họ.

- Thực hành kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn: Trong giai đoạn này, hướng dẫn viên sẽ tiến hành thực hành các kỹ năng quan trọng như giao tiếp, lãnh đạo nhóm, quản lý thời gian và xử lý tình huống. Họ sẽ được đặt vào các tình huống mô phỏng để rèn luyện khả năng đối phó và giải quyết các vấn đề một cách linh hoạt và hiệu quả.

- Thực tế nghề nghiệp cuối khóa: Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình đào tạo, nơi hướng dẫn viên sẽ được thực hiện công việc thực tế dưới sự hướng dẫn của giáo viên hoặc người điều hành kinh nghiệm. Qua việc thực hành trực tiếp, họ sẽ có cơ hội áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào môi trường làm việc thực tế, từ đó nâng cao khả năng làm việc độc lập và tự tin trong công việc của mình.

Ngoài những điều đã nêu, theo quy định tại Điều 3 Luật Du Lịch năm 2017, du lịch được định nghĩa là một chuỗi các hoạt động liên quan đến việc di chuyển của con người ra khỏi nơi cư trú thường xuyên, trong khoảng thời gian không quá 01 năm liên tục. Mục đích chính của những chuyến đi này là để đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, khám phá và tìm hiểu về tài nguyên du lịch. Đồng thời, du lịch cũng có thể kết hợp với các mục đích hợp pháp khác như nghiên cứu, học hỏi văn hóa và lịch sử, hoặc thực hiện các hoạt động cộng đồng. Điều này thể hiện sự đa dạng và phong phú của trải nghiệm du lịch, từ những chuyến tham quan giản dị đến những cuộc phiêu lưu sâu rộng, mở ra một thế giới mới cho mỗi du khách.

Hoạt động du lịch là một sân chơi đa dạng mà cả khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và cả cộng đồng địa phương đều tham gia tích cực. Hướng dẫn du lịch không chỉ đơn thuần là việc cung cấp thông tin và kết nối dịch vụ cho khách du lịch, mà còn là một quá trình tạo ra trải nghiệm độc đáo và thú vị cho họ. Từ việc dẫn đường cho hành trình, giới thiệu văn hóa địa phương, cho đến việc hỗ trợ khách hàng sử dụng các dịch vụ theo chương trình du lịch, hướng dẫn viên du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho mỗi chuyến đi trở nên đáng nhớ và đầy ý nghĩa.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Quy định về hướng dẫn viên du lịch, thẻ hướng dẫn viên du lịch. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.