1. Hiểu thế nào về căn cước công dân

Căn cước công dân (CCCD) là một tài liệu quan trọng và cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của mỗi công dân Việt Nam. Với vai trò của mình, CCCD đã trở thành một phần không thể thiếu trong các giao dịch hành chính và thương mại. Để đảm bảo an ninh và trật tự xã hội, việc cấp, đổi và cấp lại CCCD được quy định chặt chẽ bởi pháp luật.

Đầu tiên, hãy xem xét về quy trình cấp CCCD. Công dân có thể đến các địa điểm đăng ký cấp CCCD như Trung tâm Dân cư và Cảnh sát Quận/Huyện. Tại đây, họ sẽ được yêu cầu nộp đầy đủ hồ sơ và các giấy tờ cần thiết như giấy khai sinh, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và các tài liệu khác liên quan. Các nhân viên có trách nhiệm kiểm tra và xác minh thông tin, sau đó tiến hành quá trình cấp CCCD cho công dân.

Nếu công dân cần đổi CCCD do hết hạn, hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân, họ có thể đến các đơn vị cấp CCCD để yêu cầu thủ tục đổi CCCD. Tại đây, công dân cần cung cấp các giấy tờ và thông tin liên quan, cùng với CCCD cũ để xác nhận danh tính của mình. Quá trình này thường mất một thời gian ngắn để hoàn thành và công dân sẽ được cấp CCCD mới với thông tin cập nhật.

Nếu công dân mất CCCD hoặc bị mất cắp, họ cần thực hiện các bước để cấp lại CCCD. Đầu tiên, công dân phải thông báo việc mất CCCD cho cơ quan chức năng như Công an địa phương. Sau đó, họ sẽ được hướng dẫn về quy trình cấp lại CCCD và cần cung cấp các giấy tờ và thông tin xác minh như đã nêu trước đó. Quá trình cấp lại CCCD có thể mất một thời gian dài hơn so với quy trình cấp CCCD ban đầu do yêu cầu xác minh và kiểm tra kỹ càng. Ngoài các địa điểm đăng ký cấp, đổi và cấp lại CCCD nói trên, công dân cũng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết hơn về các quy định và thủ tục tại Trung tâm Dân cư và Cảnh sát Quận/Huyện nơi họ đang cư trú. Đây là nơi cung cấp thông tin chính xác và cập nhật về các vấn đề liên quan đến CCCD.

Trên đây là một số thông tin về các địa điểm đăng ký cấp, đổi và cấp lại CCCD cho công dân. Việc tuân thủ quy định và thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến CCCD là rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho mỗi công dân.

 

2. Nơi đăng ký cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân theo quy định?

Theo Điều 26 của Luật Căn cước công dân năm 2014, công dân có quyền lựa chọn một trong các địa điểm sau đây để tiến hành thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:

- Tại cơ quan quản lý căn cước công dân thuộc Bộ Công an: Đây là địa điểm nơi công dân có thể đến để thực hiện các thủ tục liên quan đến thẻ Căn cước công dân. Cơ quan này được uỷ quyền để quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến căn cước công dân trên cấp quốc gia.

- Tại cơ quan quản lý căn cước công dân thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Đây là địa điểm mà công dân có thể đến để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Cơ quan này chịu trách nhiệm quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến căn cước công dân trên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Tại cơ quan quản lý căn cước công dân thuộc Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các đơn vị hành chính tương đương: Đây là địa điểm mà công dân có thể đến để thực hiện các thủ tục liên quan đến thẻ Căn cước công dân. Các cơ quan này có trách nhiệm quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến căn cước công dân trên địa phương.

- Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết: Trường hợp đặc biệt, khi công dân cần thiết phải làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân ngay tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc, cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền sẽ tổ chức và tiến hành thủ tục tại địa điểm này.

Việc lựa chọn địa điểm làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân phụ thuộc vào sự thuận tiện và mong muốn của công dân. Các cơ quan quản lý căn cước công dân sẽ đảm bảo thực hiện các thủ tục một cách công bằng, minh bạch và nhanh chóng, đồng thời đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho công dân.

 

3. Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật Căn cước công dân năm 2014, cơ quan quản lý căn cước công dân có trách nhiệm cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân trong một khoảng thời gian nhất định. Thời hạn này được quy định như sau:

- Đối với các trường hợp cấp mới và đổi tại thành phố, thị xã: không quá 07 ngày làm việc. Điều này áp dụng cho các công dân đăng ký lần đầu và những trường hợp muốn thay đổi thông tin trên thẻ Căn cước công dân. Trong vòng 07 ngày làm việc, cơ quan quản lý căn cước công dân phải hoàn tất việc cấp thẻ mới hoặc thực hiện thủ tục đổi thẻ.

- Đối với trường hợp cấp lại thẻ tại thành phố, thị xã: không quá 15 ngày làm việc. Điều này áp dụng cho các công dân đã có thẻ Căn cước công dân nhưng bị mất, hỏng hoặc hết hạn. Trong vòng 15 ngày làm việc, cơ quan quản lý căn cước công dân phải hoàn tất việc cấp lại thẻ mới cho công dân.

- Đối với các huyện nằm trong vùng miền núi, vùng cao, vùng biên giới và hải đảo: không quá 20 ngày làm việc. Thời gian này áp dụng cho tất cả các trường hợp, bao gồm cả cấp mới, đổi và cấp lại. Vì những khó khăn về địa hình và điều kiện giao thông, cơ quan quản lý căn cước công dân cần thời gian tương đối dài để hoàn thành các thủ tục liên quan đến thẻ Căn cước công dân.

- Đối với các khu vực còn lại: không quá 15 ngày làm việc. Thời gian này áp dụng cho tất cả các trường hợp cấp, đổi và cấp lại thẻ Căn cước công dân tại các khu vực ngoại trừ thành phố, thị xã, vùng miền núi, vùng cao, vùng biên giới và hải đảo.

Ngoài ra, theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Công an có thể quy định việc rút ngắn thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Điều này nhằm mục đích tối ưu hóa quy trình và đảm bảo thời gian thực hiện thủ tục nhanh chóng và tiện lợi cho công dân.

 

4. Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Tại Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA, có quy định chi tiết về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

- Đầu tiên, công dân cần đến cơ quan Công an có thẩm quyền tại nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

- Cán bộ Công an tại địa phương tiếp nhận đề nghị và thu thập thông tin của công dân. Quá trình này bao gồm tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lựa chọn loại cấp và ghi lại đặc điểm nhận dạng, thu thập vân tay, chụp ảnh chân dung. Cán bộ cũng sẽ in phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân, phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có) và phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) để công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên. Ngoài ra, công dân cũng sẽ phải nộp lệ phí theo quy định. Cuối cùng, cán bộ sẽ cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

- Trong trường hợp công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân hoặc đổi thẻ Căn cước công dân, cán bộ sẽ thu lại Chứng minh nhân dân và thẻ Căn cước công dân đang sử dụng.

- Cán bộ cũng sẽ tra cứu tàng thư căn cước công dân để xác minh thông tin của công dân (nếu có).

- Sau đó, hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân sẽ được xử lý và phê duyệt.

- Cuối cùng, thẻ Căn cước công dân và kết quả giải quyết sẽ được trả lại cho công dân. Trong trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ Căn cước công dân đến địa chỉ yêu cầu, cơ quan Công an sẽ lập danh sách và phối hợp với đơn vị chuyển phát để thực hiện. Công dân sẽ phải trả phí theo quy định trong trường hợp này.

Bài viết liên quan: Không đổi, cấp lại căn cước công dân có bị phạt tiền không?

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề:  Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn về pháp luật qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!