1. Quy định về kiểm toán hoạt động 

Kiểm toán hoạt động là một quy trình quan trọng trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, có ảnh hưởng sâu rộng đến việc quản lý và vận hành của các tổ chức, doanh nghiệp. Được quy định rõ trong khoản 11 Điều 5 của Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 tại Việt Nam.

Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, chúng ta cần phân tích các điều khoản được nêu trong Luật này. Đầu tiên, theo điều 11 của Luật, kiểm toán hoạt động được định nghĩa là quá trình mà các chuyên gia kiểm toán thực hiện để đánh giá và đưa ra ý kiến về tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả của hoạt động của một phần hoặc toàn bộ tổ chức, doanh nghiệp.

Ở đây, "kiểm toán viên hành nghề" đề cập đến những chuyên gia kiểm toán có thẩm quyền, có kiến thức chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực này. "Doanh nghiệp kiểm toán" và "chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam" là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật.

Quá trình kiểm toán hoạt động không chỉ đơn thuần là việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định pháp luật, mà còn là việc đánh giá cụ thể về cách thức hoạt động, tính chất kinh tế, cũng như khả năng đem lại hiệu quả của các hoạt động được kiểm toán. Giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu của họ trong quá trình vận hành, từ đó có thể điều chỉnh và cải thiện để tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh.

Thêm vào đó, "báo cáo kiểm toán" được xem là sản phẩm cuối cùng của quá trình kiểm toán hoạt động. Đây là văn bản chứa đựng ý kiến của các chuyên gia kiểm toán về tình trạng hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp sau khi đã hoàn thành quá trình kiểm toán. Báo cáo này cung cấp thông tin quan trọng cho các bên liên quan, bao gồm cả cổ đông, nhà đầu tư, và các bộ phận quản lý, để họ có thể đánh giá và ra quyết định dựa trên cơ sở thông tin chính xác và minh bạch.

Nói chung, kiểm toán hoạt động không chỉ là một quy trình kiểm tra pháp lý mà còn là một công cụ quản lý và tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh. Qua việc phân tích và đánh giá, nó giúp đưa ra những phản hồi cụ thể và xây dựng các giải pháp để cải thiện hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

 

2. Nội dung đánh giá đơn vị được kiểm toán tại báo cáo kiểm toán hoạt động

Báo cáo kiểm toán hoạt động là một phần không thể thiếu trong quá trình đánh giá hoạt động của một đơn vị. Nó không chỉ đơn thuần là một tài liệu mà còn là một công cụ quan trọng giúp đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

- Đầu tiên, báo cáo kiểm toán hoạt động giúp xác định tính kinh tế của các hoạt động của đơn vị. Trong quá trình này, các kiểm toán viên sẽ phân tích và đánh giá sự hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực như tiền, tài sản, và nguồn lực khác để đảm bảo rằng chúng được sử dụng một cách hợp lý và mang lại giá trị tốt nhất cho đơn vị. Bằng cách này, báo cáo kiểm toán giúp cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu quả kinh tế của các quyết định quản lý và hoạt động của đơn vị.

- Thứ hai, báo cáo kiểm toán hoạt động cũng nhấn mạnh vào việc đánh giá hiệu lực của các quy trình và biện pháp quản lý. Cụ thể, nó tập trung vào việc xác định xem các quy trình, chính sách và biện pháp quản lý được thiết lập và thực thi có hiệu quả không. Bằng cách này, báo cáo kiểm toán không chỉ giúp đơn vị hiểu rõ về những điểm mạnh và điểm yếu trong quá trình quản lý mà còn đề xuất các cải tiến cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

- Cuối cùng, báo cáo kiểm toán hoạt động cũng đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực khác như lao động, công nghệ và các nguồn lực không vật chất. Bằng cách phân tích cách thức sử dụng và tối ưu hóa các nguồn lực này, báo cáo kiểm toán giúp đánh giá xem đơn vị có đang tận dụng tối đa tiềm năng của chúng không và có thể cải thiện như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất.

Nhìn chung, báo cáo kiểm toán hoạt động không chỉ đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả của quản lý và sử dụng nguồn lực mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy cho các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết và các cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, nó cũng là một công cụ hữu ích giúp đơn vị tự đánh giá và cải thiện quá trình quản lý của mình để đạt được mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững.

 

3. Theo quy định thì doanh nghiệp kiểm toán được thực hiện những dịch vụ nào liên quan đến kiểm toán?

Doanh nghiệp kiểm toán, một ngành nghề quan trọng trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh, đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo tính minh bạch và minh bạch của thông tin tài chính của các tổ chức và doanh nghiệp. Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán được quy định rộng rãi, bao gồm một loạt các dịch vụ liên quan đến kiểm toán và tư vấn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo quy định của Điều 40 Luật Kiểm toán độc lập 2011, doanh nghiệp kiểm toán và các chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam có thể thực hiện các loại dịch vụ sau đây:

- Dịch vụ kiểm toán: Bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và các nhiệm vụ kiểm toán khác.

- Dịch vụ soát xét: Bao gồm soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và các dịch vụ bảo đảm khác.

* Ngoài ra, doanh nghiệp kiểm toán có thể đăng ký và thực hiện một loạt các dịch vụ khác nhau như:

- Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế: Cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến kế hoạch tài chính, tối ưu hóa cấu trúc tài chính và vấn đề thuế.

- Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp: Hỗ trợ các tổ chức trong quá trình tái cơ cấu, tái thiết cấu trúc và cải thiện hiệu suất quản lý.

- Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin: Đưa ra các giải pháp công nghệ thông tin để cải thiện quản trị tổ chức và doanh nghiệp.

- Dịch vụ kế toán: Bao gồm việc cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

- Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh: Đánh giá giá trị của tài sản và xác định rủi ro trong các giao dịch kinh doanh.

- Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán: Cung cấp các khóa đào tạo và huấn luyện để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cộng đồng chuyên môn.

- Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế: Bao gồm các dịch vụ khác như tư vấn về quyền lợi lao động, vấn đề pháp lý liên quan đến tài chính và thuế.

Doanh nghiệp kiểm toán không chỉ chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra và xác nhận tính chính xác của thông tin tài chính, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ đa dạng liên quan đến quản lý và tài chính cho các tổ chức và doanh nghiệp. Tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và bền vững, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế.

Xem thêm >>> Thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính là gì? Nội dung phân tích trong kiểm toán tài chính

Nếu quý khách hàng gặp bất kỳ vấn đề hay thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc các quy định pháp luật, chúng tôi xin trân trọng đề nghị quý khách hàng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải quyết một cách nhanh chóng và tốt nhất.