Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Thông tư 92/2015/TT-BTC 

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ quy định tại thông tư 92/2015/TT-BTC thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN được xác định như sau:

c.2.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

c.2.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

- Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

- Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

c.2.3) Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

c.2.4) Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

Căn cứ vào quy định trên, thì xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

- Trường hợp 1: Nếu người nộp thuế không thay đổi nơi làm việc, tại thời điểm quyết toán thuế vẫn đang làm việc tại tổ chức đó và tại nơi làm việc đó đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân, người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của cơ quan trả thu nhập đó của cá nhân.

- Trường hợp 2: Người nộp thuế có thay đổi nơi làm việc, tại nơi làm việc sau cùng có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân, người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của cơ quan trả thu nhập sau cùng nơi NNT giảm trừ gia cảnh (Người nộp thuế vẫn đang làm việc tại tổ chức đó tại thời điểm quyết toán thuế).

-  Trường hợp 3: Người nộp thuế có thay đổi nơi làm việc, nhưng tại nơi làm việc sau cùng trong năm không giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại cơ quan trả thu nhập đó, NNT nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục thuế nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

- Trường hợp 4: Người nộp thuế không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức chi trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế cư trú (nơi tạm trú hoặc nơi thường trú)

>> Xem thêm:  Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân ? Quyết toán thuế TNCN

- Trường hợp 5: Người nộp thuế trong năm làm việc ở nhiều nơi nhưng ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không có hợp đồng lao động đã bị khấu trừ thuế TNCN 10%, NNT nộp hồ sơ quyết toán thuế Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

- Trường hợp 6: Người nộp thuế trong năm làm việc tại 1 hoặc nhiều nơi, nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

Do bạn không nêu rõ thông tin hiện tại bạn đang làm việc tại công ty hay đã nghỉ việc, tại công ty bạn có giảm trừ gia cảnh cho bản thân hay không nên chưa  thể xác định được cơ quan nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN của bạn. 

Vì vậy, bạn vui lòng xác định các điều kiện của mình để nộp hồ sơ quyết toán thuế đúng nơi quy định.

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN gồm: 

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

- Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Mời bạn đọc theo dõi một số bài viết liên quan sau: 

Hướng dẫn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2018 qua mạng?

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

Những cá nhân nào không phải quyết toán thuế?

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế, hoàn thuế, kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất năm 2020