Phân biệt FOB trong Incoterms 2010 và FOB trong UCC để tránh rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế ?

 Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyếngọi:1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng Luật Minh Khuê. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Các doanh nghiệp Việt Nam khi giao kết hợp đồng xuất khẩu hoặc nhập khẩu với Hoa Kỳ Canada cần lưu ý rằng điều kiện thương mại áp dụng bởi các thương nhân Bắc Mỹ (bao gồm Mỹ và Canada, thậm chí cả Mexico) đều thích áp dụng các điều kiện thương mại theo tập quán của Bắc Mỹ. Văn bản qui phạm pháp luật thể hiện rõ nét các điều kiện thương mại này là Bộ Luật Thương mại thống nhất của Hoa Kỳ. 
Các điều kiện thương mại của Bắc Mỹ khác nhiều so với các điều kiện thương mại được qui định trong Incoterms 2010.
Trong Bộ Luật Thương mại thống nhất có năm điều kiện thương mại cơ bản là FOB, FAS, CIF, C&F, và Ex-Ship. 

Điều kiện FOB Bắc Mỹ có hai loại là FOB nơi bốc xếp và FOB nơi đến:
- Nếu áp dụng FOB nơi bốc xếp (the place of shipment) thì người bán có nghĩa vụ giao hàng cho người vận chuyển và chịu mọi chi phí và rủi ro cho đến khi hàng được giao cho người vận chuyển tại cảng bốc xếp. 
- Còn theo FOB nơi đến (the place of destination) thì người bán phải chịu rủi ro cho đến khi hàng được giao cho bên bán tại nơi đến. Đây là một điểm khác biệt so với FOB trong Incoterms 2010, theo FOB – Incoterms 2010 thì thời điểm chuyển rủi ro là thời điểm hàng vượt qua lan can tàu tại cảng bốc xếp, từ thời điểm đó trở đi tất cả rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng sẽ được chuyển sang cho bên mua. Do vậy nếu áp dụng FOB Bắc Mỹ cần lưu ý ghi rõ là FOB nơi bốc xếp hay FOB nơi đến. 

Chúc bạn thành công!

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT