Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Incoterms"

Incoterms | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Incoterms.

Tìm hiểu các nguyên tắc sử dụng INCOTERMS

Tìm hiểu các nguyên tắc sử dụng <strong>INCOTERMS</strong>
Cùng với thời gian, thương mại quốc tế (TMQT) ngày càng phát triển. Trước kia, các thương nhân phải tự mang hàng hóa từ nơi này đến nơi khác, mất hàng tháng để thực hiện các giao dịch mua bán, lợi nhuận thu được nhiều nhưng rủi ro cũng không ít.