Luật sư tư vấn về chủ đề "thương mại quốc tế"

thương mại quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thương mại quốc tế.

Xác định quyền của người thuê vận chuyển trong một số trường hợp của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Xác định quyền của người thuê vận chuyển trong một số trường hợp của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.
Bài viết dưới đây sẽ tìm hiểu về quyền của người thuê vận chuyển trong một số trường hợp khi: Bên vận chuyển đưa tàu biển đến nơi bốc hàng không đúng thời điểm; định đoạt hàng khi bốc - dỡ hàng và lý giải vì sao chủ tàu từ chối thư cam kết bồi thường của người nhận hàng (Lol) để giao hàng ...

Xác định trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển trong mốt số trường hợp nhất định.

Xác định trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển trong mốt số trường hợp nhất định.
Bài viết dưới đây sẽ làm rõ về nội dung liên quan đến trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển trong các trường hợp: Khi hàng hóa bị mất mát; khi hàng chở trên boong; khi tàu đi chệch đường so với lịch trình quảng cáo; và trách nhiệm đối với việc thông báo hàng đến tại cảng đích.

Hình thức xác lập hợp đồng vận chuyển theo chuyến; trường hợp không có hàng để xếp (Loading) lên tàu, tàu phải đợi bao lâu và thời hạn dôi nhật của hợp đồng.

Hình thức xác lập hợp đồng vận chuyển theo chuyến; trường hợp không có hàng để xếp (Loading) lên tàu, tàu phải đợi bao lâu và thời hạn dôi nhật của hợp đồng.
Bài viết dưới đây sẽ tập trung là rõ các trường hợp: Hình thức xác lập hợp đồng vận chuyển theo chuyến? Trường hợp không có hàng để xếp (Loading) lên tàu thì tàu phải đợi bao lâu và thời hạn bốc hàng cũng như thời hạn dôi nhật của hợp đồng...

Thuật ngữ "About" và nguyên lý: "Một khi đã bị phạt thì luôn luôn bị phạt" trong hợp đồng thương mại quốc tế (hợp đồng vận chuyển theo chuyến).

Thuật ngữ "About" và nguyên lý: "Một khi đã bị phạt thì luôn luôn bị phạt" trong hợp đồng thương mại quốc tế (hợp đồng vận chuyển theo chuyến).
Bài viết dưới đây sẽ đề cập về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; thuật ngữ "About" (Vào khoảng) và tình huống liên quan trong quá trình giao dịch (trong hàng hải thương mại quốc tế); Nguyên lý: "Một khi đã bị phạt thì luôn luôn bị phạt" và sưu tầm tình huống cụ thể...

Trường hợp xếp hàng trong thời gian tự do (Freetime) trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến có tính vào thời hạn xếp hàng hoặc không

Trường hợp xếp hàng trong thời gian tự do (Freetime) trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến có tính vào thời hạn xếp hàng hoặc không
Bài viết dưới đây sẽ cùng đi tìm hiểu và xác định, giả quyết tình hướng trong trường hợp xếp hàng trong thời gian tự do (Freetime) trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến có tính vào thời hạn xếp hàng hay không? Trường hợp bên vận chuyển hàng hóa đươc miễn trách nhiệm khi hàng hóa bị tổn thất ....

Quyền của người vận chuyển theo chuyến trong việc xử lý hàng hóa vận chuyển khi bị xô lệch và thời gian, tuyến đường vận chuyển.

Quyền của người vận chuyển theo chuyến trong việc xử lý hàng hóa vận chuyển khi bị xô lệch và thời gian, tuyến đường vận chuyển.
Bài viết dưới đây sẽ phân tích những tình huống về quyền thay thế hàng hóa đã ghi trong hợp đồng của người thuê vận chuyển; tuyến đường và thời gian vận chuyển trong hợp đồng theo chuyến; Xác định quyền của người vận chuyển trong việc xử lý hàng hóa vận chuyển khi bị xô lệch như thế nào?...

Hợp đồng vận chuyển theo chuyến và các thuật ngữ "Weather permitting"; "Weather working day" và "Whether in berth or not" trong hợp vận chuyển theo chuyến.

Hợp đồng vận chuyển theo chuyến và các thuật ngữ "Weather permitting"; "Weather working day" và "Whether in berth or not" trong hợp vận chuyển theo chuyến.
Bài viết dưới đây sẽ khái quát về hợp đồng vận chuyển theo chuyến của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển; Sưu tầm các tình huống giải thích các thuật ngữ "Weather permitting"; "Weather working day" và "Whether in berth or not" trong hợp vận chuyển theo chuyến...

Các thời hạn bốc hàng; bốc và xếp hàng trên tàu biển theo quy định của luật hàng hải; trường hợp việc xếp hàng (Loading) được coi là kết thúc ...

Các thời hạn bốc hàng; bốc và xếp hàng trên tàu biển theo quy định của luật hàng hải; trường hợp việc xếp hàng (Loading) được coi là kết thúc ...
Thời hạn bốc hàng và thời hạn dôi nhật được quy định như thế nào? Bốc và xếp hàng trên tàu biển theo quy định luật hàng hải; Xác định trường hợp việc xếp hàng (Loading) được coi là kết thúc trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến như thế nào? ...

Quy định của pháp luật hàng hải về vận đơn và xác định giá trị pháp lý của biên bản làm hàng (Statement of facts - sof) trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến.

Quy định của pháp luật hàng hải về vận đơn và xác định giá trị pháp lý của biên bản làm hàng (Statement of facts - sof) trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến.
Vận đơn là gì? Vận đơn cần có những nội dung nào? Dưới đây ta sẽ cùng tìm hiểu về quy định của pháp luật hàng hải về vận đơn; đặc biệt xác định giá trị pháp lý của biên bản làm hàng (Statement of facts - sof) trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến...

Quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng vận chuyển; hợp đồng thuê tàu; theo pháp luật Anh khi nào hợp đồng thuê tàu được coi là đã xác lập và ràng buộc...

Quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng vận chuyển; hợp đồng thuê tàu; theo pháp luật Anh khi nào hợp đồng thuê tàu được coi là đã xác lập và ràng buộc...
Ở mỗi một đất nước sẽ có những quy định khác nhau về hợp đồn thuê tàu nói riêng, theo quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng vận chuyển; hợp đồng thuê tàu thế nào và theo pháp luật Anh khi nào hợp đồng thuê tàu được coi là đã xác lập và ràng buộc...