Luật sư tư vấn về chủ đề "thương mại quốc tế"

thương mại quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thương mại quốc tế.

Phân tích các học thuyết mới về thương mại quốc tế

Phân tích các học thuyết mới về thương mại quốc tế
Hạn chế của học thuyết H - O đã dẫn tới sự ra đời của nhiều học thuyết mới từ những năm 50 của thế kỉ XX, nhằm giải thích thực tiễn thương mại quốc tế một cách đầy đủ và thoả đáng hơn, phù hợp hơn với nềíi thương mại quốc tế hiện đại.

Đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế như thế nào ?

Đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế như thế nào ?
Đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là một loại đàm phán trong đó có ít nhất hai bên chủ thể có trụ sở thương mại ở những nước khác nhau tham gia đàm phán để xác lập hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hoặc tài sản là đối tượng của hợp đồng ở nước ngoài đối với các bên hay sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ giao dịch ở nước ngoài đối với các bên.

Khái niệm và đặc điểm của hoạt động thương mại quốc tế

Khái niệm và đặc điểm của hoạt động thương mại quốc tế
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc kiến thức về khái niệm thương mại quốc tế theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), khái niệm thương mại quốc tế xét trên phương diện là một quá trình kinh tế và ngành kinh tế, đặc điểm của thương mại (quốc tế)...

So sánh luật Việt nam với công ước Vienne 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa thương mại quốc tế (CISG)

So sánh luật Việt nam với công ước Vienne 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa thương mại quốc tế (CISG)
Trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, các hoạt động thương mại phải tuân theo Luật Thương Mại và pháp luật có liên quan (Khoản 1 Điều 1 và Khoản 1 Điều 4 Luật Thương Mại). Tuy nhiên, các bên trong giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài được thoả thuận áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế nếu pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam (Khoản 2 Điều 5 Luật Thương mại).

Phân tích các học thuyết tân cổ điển về thương mại quốc tế

Phân tích các học thuyết tân cổ điển về thương mại quốc tế
Vào đầu thế kỉ XX, hai nhà kinh tế học người Thụy Điển là Eli Heckscher (1879 - 1952) và Bertil Ohlin (1899 - 1979) đã nhận thấy hạn chế của David Ricardo (khi cho rằng lao động là yếu tố sản xuất duy nhất, lợi thế so sánh xuất phát từ những khác biệt về năng suất lao động).

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật thương mại quốc tế?

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật thương mại quốc tế?
Luật thương mại quốc tế là vấn đề rất quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp lớn. Chính vì vậy sự am hiểu về luật thương mại điện tử đối với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh là điều vô cùng quan trọng. Bài viết hôm nay Timviec365.vn sẽ tổng hợp các vấn đề liên quan và quan trọng trong luật thương mại quốc tế. Hãy cùng chúng tôi theo dõi trong bài viết dưới đây nhé!

Chấp nhận chào hàng trong thương mại quốc tế là gì ?

Chấp nhận chào hàng trong thương mại quốc tế là gì ?
Chấp nhận chào hàng chỉ có giá trị làm phát sinh quan hệ pháp lí giữa người chào hàng và người được chào hàng khi người chào hàng nhận biết được sự chấp nhận của người được chào hàng. Vậy chào hàng được quy định như thế nào theo công ước Viên 1980?