Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thương mại quốc tế"

thương mại quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thương mại quốc tế.

Những nguyên tắc cơ bản trong thương mại quốc tế

Những nguyên tắc cơ bản trong thương mại quốc tế
Nguyên tắc mở cửa thị trường, nguyên tắc không phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế là những nguyên tắc quan trọng trong thương mại quốc tế. Luật Minh Khuê phân tích, làm rõ các nguyên tắc cơ bản trong thương mại quốc tế cụ thể như sau:

Chủ thể và nguồn pháp luật trong quan hệ thương mại quốc tế ?

Chủ thể và nguồn pháp luật trong quan hệ thương mại quốc tế ?
Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu thế tất yếu dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhay ngày càng tăng giữa các nền kinh tế, đồng thời tạo ra động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế thế giới. Ngày nay, các quan hệ thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh của luật thương mại quốc tế.

Phân tích các học thuyết mới về thương mại quốc tế

Phân tích các học thuyết mới về thương mại quốc tế
Hạn chế của học thuyết H - O đã dẫn tới sự ra đời của nhiều học thuyết mới từ những năm 50 của thế kỉ XX, nhằm giải thích thực tiễn thương mại quốc tế một cách đầy đủ và thoả đáng hơn, phù hợp hơn với nềíi thương mại quốc tế hiện đại.

Phân tích các học thuyết tân cổ điển về thương mại quốc tế

Phân tích các học thuyết tân cổ điển về thương mại quốc tế
Vào đầu thế kỉ XX, hai nhà kinh tế học người Thụy Điển là Eli Heckscher (1879 - 1952) và Bertil Ohlin (1899 - 1979) đã nhận thấy hạn chế của David Ricardo (khi cho rằng lao động là yếu tố sản xuất duy nhất, lợi thế so sánh xuất phát từ những khác biệt về năng suất lao động).

Trợ cấp trong thương mại quốc tế là gì? Có mấy loại trợ cấp theo Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng

Trợ cấp trong thương mại quốc tế là gì? Có mấy loại trợ cấp theo Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng
Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng ra đời dựa trên Hiệp định về Giải thích và Áp dụng Điều khoản VI, XVI và XXIII đã được thảo luận trước đó tại Vòng đàm phán Tokyo. Vậy, theo Hiệp định này trợ cấp là gì? có mấy loại trợ cấp? Hãy cùng tìm hiểu

Những vấn đề pháp lý về nguyên tắc không phân biệt đối xử và ví dụ minh họa về việc áp dụng nguyên tắc điều chỉnh quan hệ giữa các chủ thể trong một quan hệ thương mại quốc tế

Những vấn đề pháp lý về nguyên tắc không phân biệt đối xử và ví dụ minh họa về việc áp dụng nguyên tắc điều chỉnh quan hệ giữa các chủ thể trong một quan hệ thương mại quốc tế
Các nguyên tắc cơ bản điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế trở nên ngày càng quan trọng trong việc chỉ đạo, định hướng và áp dụng vào toàn bộ các quá trình của cơ chế điều chỉnh của thương mại quốc tế.

Bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế là gì ? Khái niệm bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế ?

Bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế là gì ? Khái niệm bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế ?
Loại hình bảo hiểm theo đó bên bảo hiểm cam kết sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất của đối tượng bảo hiểm là hàng hoá trong quá trình vận chuyển quốc tế do một rủi ro đã được thoả thuận gây ra, đồng thời, bên được bảo hiểm có nghĩa vụ trả phí bảo hiểm cho bên bảo hiểm. Trong thương mại quốc tế, bảo hiểm đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của bên mua bảo hiểm cho hàng hoá nếu hàng hoá gặp rủi ro trong quá trình vận chuyển.

Bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế là gì ? Quy định về bảo hiểm hàng hoá quốc tế bằng đường biển ?

Bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế là gì ? Quy định về bảo hiểm hàng hoá quốc tế bằng đường biển ?
Trong hợp đồng thương mại quốc tế, bảo hiểm đối với hàng hoá trong quá trình vận tải đóng một vai trò quan trọng. Bởi vì bảo hiểm sẽ khắc phục những tổn thất do những rủi ro đối với hàng hoá. Bài viết xoay quanh vấn đề liên quan đến bảo hiểm hàng hoá tỏng thương mại quốc tế và một số vấn đề pháp lý cơ bản liên quan đến bảo hiểm hàng hoá quốc tế bằng đường biển.

Chế tài bồi thường thiệt hại trong thương mại quốc tế qua Luật Thương mại Việt Nam, CISG 1980 và Bộ nguyên tắc Unidroit

Chế tài bồi thường thiệt hại trong thương mại quốc tế qua Luật Thương mại Việt Nam, CISG 1980 và Bộ nguyên tắc Unidroit
Đối với hợp đồng thương mại quốc tế, khi xảy ra hành vi vi phạm hợp đồng, một trong những chế tài được áp dụng phổ biến là bồi thường thiệt hại (1). Luật Thương mại cũ năm 1997 và năm 2005 của Việt Nam đều dành một điều (Điều 229 ở Luật thương mại cũ năm 1997 và Điều 302 ở Luật thương mại năm 2005) để quy định vấn đề này.

Khái niệm và đặc điểm của hoạt động thương mại quốc tế

Khái niệm và đặc điểm của hoạt động thương mại quốc tế
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc kiến thức về khái niệm thương mại quốc tế theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), khái niệm thương mại quốc tế xét trên phương diện là một quá trình kinh tế và ngành kinh tế, đặc điểm của thương mại (quốc tế)...

Tập quán quốc tế ? Các cơ sở pháp lí để xác định tập quán thương mại quốc tế là nguồn cùa luật thương mại quốc tế

Tập quán quốc tế ? Các cơ sở pháp lí để xác định tập quán thương mại quốc tế là nguồn cùa luật thương mại quốc tế
ICC là tổ chức quốc tế phi chính phủ hoạt động nhằm phục vụ hoạt động thương mại trên toàn thế giới. ICC đóng vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo sự hài hoà trong thương mại quốc tế thông qua việc tập hợp hoá các tập quán thương mại quốc tế để các thương nhân

Nguyên tắc điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế

Nguyên tắc điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế
Trong xu hướng phát triển của thương mại quốc tế hiện đại, việc hình thành một hệ thống các chế định pháp luật để điều chỉnh hoạt động thương mại đã trở thành một nhu cầu. Vì vậy, việc đề ra những nguyên tắc để điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế là vô cùng quan trọng.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng