Luật sư tư vấn về chủ đề "thương mại quốc tế"

thương mại quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thương mại quốc tế.

Luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế?

Luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế?
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là hợp đồng mua bán hàng hóa mà trong đó, hàng hóa được mua bán có sự chuyển dịch qua biên giới của một Quốc Gia, vùng lãnh thổ. Vậy, xác định Luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế như thế nào?

Khái niệm về thẩm quyền của toà án và các loại thẩm quyền của toà án trong thương mại quốc tế

Khái niệm về thẩm quyền của toà án và các loại thẩm quyền của toà án trong thương mại quốc tế
Tòa án là phương thức giải quyết tranh chấp tại cơ quan xét xử nhân danh quyền lực nhà nước, được tiến hành theo trình tự, thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ và bản án hay quyết định của tòa án về vụ tranh chấp nếu không có sự tự nguyện tuân thủ sẽ được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh cưỡng chế của nn

Các hình thức trọng tài thương mại quốc tế

Các hình thức trọng tài thương mại quốc tế
Khi có tranh chấp xảy ra nếu hai bên không tự mình thỏa thuận giải quyết tranh chấp được thì sẽ nhờ đến cơ quan nhà nước giải quyết trong các trường hợp có các giấy tờ chứng minh. Việc giải quyết bằng con đường tố tụng đang được công dân sử dụng rất nhiều hoặc là bằng Tòa án hoặc là bằng Trọng tài

Sự khác nhau giữa phương thức trung gian và phương thức hoà giải

Sự khác nhau giữa phương thức trung gian và phương thức hoà giải
Phương thức giải quyết tranh chấp được phân tích chủ yếu trong bài viết này là trọng tài quốc tế. Các bên có thể lựa chọn và đôi khi là bắt buộc phải đưa vụ việc ra giải quyết tại một tòa án quốc gia hoặc cơ quan hành chính quốc gia (ví dụ, trong các tranh chấp về đánh thuế)

Hối phiếu kèm chứng từ và hoạt động của hối phiếu kèm chứng từ

Hối phiếu kèm chứng từ và hoạt động của hối phiếu kèm chứng từ
Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế Mẫu được giới thiệu với hai phiên bản – bản “chuẩn” và bản “rút gọn”. Bản chuẩn có chứa định nghĩa các khái niệm liên quan, các nhận xét đặc biệt (ví dụ, thông báo về sự không phù hợp), các giải thích và/hoặc cảnh báo đến các Bên

Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (‘CISG’)

Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (‘CISG’)
Theo CISG, hợp đồng mua bán quốc tế được giao kết ‘khi chấp nhận chào hàng có hiệu lực phù hợp với các quy định của Công ước.’ Điều này có nghĩa là CISG chấp nhận mô hình cổ điển về trao đổi chào hàng và chấp nhận chào hàng, và không đòi hỏi thêm các yếu tố khác như hình thức hợp đồng