Ngày 01/10/2019, Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

1. Một số tình tiết định tội

Giao cấu Hành vi quan hệ tình dục khác Dâm ô Thủ đoạn khác
Định nghĩa Là hành vi xâm nhập của bộ phận sinh dục nam vào bộ phận sinh dục nữ, với bất kỳ mức độ xâm nhập nào. Là hành vi của những người cùng giới tính hay khác giới tính sử dụng bộ phận sinh dục nam, bộ phận khác trên cơ thể (ví dụ: ngón tay, ngón chân, lưỡi...), dụng cụ tình dục xâm nhập vào bộ phận sinh dục nữ, miệng, hậu môn của người khác với bất kỳ mức độ xâm nhập nào. Là hành vi của những người cùng giới tính hoặc khác giới tính tiếp xúc về thể chất trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo vào bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác trên cơ thể của người dưới 16 tuổi có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục.
Hành vi cụ thể

Bao gồm một trong các hành vi sau đây:

- Đưa bộ phận sinh dục nam xâm nhập vào miệng, hậu môn của người khác;

- Dùng bộ phận khác trên cơ thể (ví dụ: ngón tay, ngón chân, lưỡi...), dụng cụ tình dục xâm nhập vào bộ phận sinh dục nữ, hậu môn của người khác.

Bao gồm một trong các hành vi sau đây:

- Dùng bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm tiếp xúc (ví dụ: đụng chạm, cọ xát, chà xát...) với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác của người dưới 16 tuổi;

- Dùng bộ phận khác trên cơ thể (ví dụ: tay, chân, miệng, lưỡi...) tiếp xúc (ví dụ: vuốt ve, sờ, bóp, cấu véo, hôn, liếm...) với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của người dưới 16 tuổi;

- Dùng dụng cụ tình dục tiếp xúc (ví dụ: đụng chạm, cọ xát, chà xát...) với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của người dưới 16 tuổi;

- Dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi dùng bộ phận khác trên cơ thể của họ tiếp xúc (ví dụ: vuốt ve, sờ, bóp, cấu véo, hôn, liếm...) với bộ phận nhạy cảm của người phạm tội hoặc của người khác;

- Các hành vi khác có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục (ví dụ: hôn vào miệng, cổ, tai, gáy... của người dưới 16 tuổi).
Bao gồm các thủ đoạn như: đầu độc nạn nhân; cho nạn nhân uống thuốc ngủ, thuốc gây mê, uống rượu, bia hoặc các chất kích thích mạnh khác làm nạn nhân lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác; hứa hẹn cho tốt nghiệp, cho đi học, đi thi đấu, đi biểu diễn ở nước ngoài để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.
Ghi chú Giao cấu với người dưới 10 tuổi được xác định là đã thực hiện không phụ thuộc vào việc đã xâm nhập hay chưa xâm nhập.
Căn cứ Khoản 1 Điều 141, khoản 1 Điều 142, khoản 1 Điều 143, khoản 1 Điều 144 và khoản 1 Điều 145 BLHS Khoản 1 Điều 141, khoản 1 Điều 142, khoản 1 Điều 143, khoản 1 Điều 144 và khoản 1 Điều 145 BLHS Khoản 1 Điều 146 BLHS Khoản 1 Điều 141, khoản 1 Điều 142 BLHS

2. Phân biệt hành vi hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô, giao cấu ?

Thưa Luật sư, Luật sư có thể giải thích rõ hơn cho em biết về như thế nào thì phạm tội hiếp dâm, phạm tội cưỡng dâm, phạm tội dâm ô, phạm tội giao cấu và mức xử phạt hình sự các hành vi này như thế nào ?
Mong Luật sư tư vấn. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

1. Hiếp dâm là gì ? Xử phạt hành vi này như thế nào ?

- Hiếp dâm là hành vi người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

- Người phạm tội này sẽ bị xử lý theo điều 141 BLHS:

Hình phạt chính Hình phạt bổ sung

- Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm (với khoản 1).

- Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm (với khoản 2).

- Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (với khoản 3).

Có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Ghi chú:

- Phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.

- Nếu phạm tội với người dưới 16 tuổi sẽ bị xử lý theo điều 142 BLHS:

Hình phạt chính Hình phạt bổ sung

- Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm (với khoản 1).

- Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm (với khoản 2).

- Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình (với khoản 3).

Có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

2. Cưỡng dâm là gì? Xử phạt hành vi này như thế nào ?

- Cưỡng dâm là hành vi người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.

- Người nào phạm tội này sẽ bị xử lý theo điều 143 BLHS:

Hình phạt chính Hình phạt bổ sung

- Bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm (với khoản 1).

- Bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm (với khoản 2).

- Bị phạt tù từ 10 năm đến 18 năm (với khoản 3).

Có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Ghi chú:

- Phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.

- Nếu phạm tội với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ bị xử phạt theo điều 144 BLHS:

Hình phạt chính Hình phạt bổ sung

- Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm (với khoản 1).

- Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm (với khoản 2).

- Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (với khoản 3).

Có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

3. Dâm ô là gì ? Xử phạt hành vi này như thế nào ?

Hành vi dâm ô sẽ bị xử lý theo điều Điều 146 BLHS:

Hình phạt chính Hình phạt bổ sung

- Bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm (với khoản 1).

- Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm (với khoản 2).

- Bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm (với khoản 3).

Có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Ghi chú: Chủ thể của tội dâm ô với người dưới 16 tuổi phải là "người đủ 18 tuổi trở lên".

4. Giao cấu là gì ? Xử phạt hành vi này như thế nào ?

Hành vi giao cấu hoặc thực hiện quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ bị xử lý theo Điều 145 BLHS:

Hình phạt chính Hình phạt bổ sung

- Bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm (với khoản 1).

- Bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm (với khoản 2).

- Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm (với khoản 3).

Có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
6. Tố cáo các đối tượng có hành vi vi phạm tội hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô và giao cấu
- Nếu phát hiện những hành vi vi phạm nêu trên thì phải báo cho Công an địa phương gần nhất để tiền hành điều tra, làm rõ, khởi tố xử lý nghiêm minh những đối tượng vi phạm.
- Nếu nạn nhân không trực tiếp tố cáo được thì người nhà (thân nhân) có thể thay nạn nhân tố cáo những hành vi vi phạm này.
- Tố cáo bằng 2 cách:
+ Trực tiếp trình báo tại cơ quan công an địa phương.
+ Viết đơn tố cáo gửi lên công an địa phương.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi, nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay tới số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Phân tích cơ sở pháp lý phán quyết của tòa án ?

2. Trình báo vì người khác có hành vi dâm ô ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Em gái tôi bi một người có những hành vi dâm ô. Em âý nhớ biển số xe máy của người đó. Tôi có thể viết đơn gì gửi cho chính quyền không ? cảm ơn!

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Trả lời:

Theo quy định pháp luật thì em gái bạn chỉ có thể tố cáo hoặc khởi kiện người đó nếu như em gái bạn có bằng chứng như băng ghi hình, hình ảnh, nhân chứng xác nhận về việc em gái bạn bị người khác có hành vi dâm ô.

Vậy trường hợp này bạn có thể làm đon trình báo lên cơ quan công an về hành vi của người này cùng với chứng cứ để yêu cầu cơ quan công an có hình thức xử phạt với người này.

Khi làm đơn, người tố cáo phải làm đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền qua đường bưu điện hoặc đến trực tiếp cơ quan.

Trong đơn tố cáo cần có nội dung chính gồm:

+ Tên cơ quan nhận đơn;

+ Họ, tên, địa chỉ của người tố cáo;

+ Họ, tên, địa chỉ của người có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm hại (nếu có);

+ Họ, tên, địa chỉ của người bị tố cáo;

+ Họ, tên, địa chỉ của người có quyền và nghĩa vụ liên quan;

+ Nêu rõ hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo; những vấn đề cụ thể yêu cầu cơ quan tiếp nhận Đơn tố cáo giải quyết và các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho việc tố cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Có quan hệ tình cảm với bạn gái 16 tuổi 3 tháng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự ?

3. Dâm ô với trẻ em bị xử lý như thế nào ?

Chào Công ty, Tôi đang rất hoang mang. Con gái tôi năm nay chưa thành niên. Bé mới chỉ 15 tuổi, tuy nhiên, bé có kể lại cho tôi nghe ve việc bị một thanh niên xâm hại thân thể. Vậy tôi cần giải quyết như thế nào ?
Tôi xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Căn cứ quy định tại Điều 146 BLHS quy định về tội dâm ô đối với trẻ em như sau:

"Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác,.."

Như vậy, trong trường hợp của bạn bạn cần có chứng cứ xác thực chứng minh được hành vi của người đó nếu người đó trên 18 tuổi có hành vi xâm phạm đối với con gái của bạn. Hành vi của người dùng mọi thủ đoạn có tính chất loạn dâm dục nhằm thỏa mãn dục vọng của mình nhưng không có ý định giao cấu với nạn nhân. Không có ý định giao cấu nhằm thỏa mãn dục vọng. Bạn có thể liên hệ với nhà trường phối hợp với nhà trường tìm ra người có hành vi xâm phạm đến con gái bạn. Sau đó bạn tố cáo tới cơ quan công an cấp quận, huyện nơi bạn cư trú để xem xét giải quyết khởi tố vụ án hình sự về tội dâm ô đồi với trẻ em theo quy định tại Điều 146 BLHS.

Trân trọng./

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc bị xâm hại cách nay 8 năm?

4. Dâm ô với trẻ hơn 16 tuổi có phải chịu trách nhiệm hình sự ?

Thưa Luật sư, tôi năm nay 25 tuổi, Bạn gái tôi trên 16 tuổi. Vào hôm đó tôi có rủ bạn gái đi chơi, xong tôi và bạn gái vào khách sạn. Khi vào khách sạn, chúng tôi ôm hôn nhau, nhưng không có hành vi giao cấu mà tôi chỉ dùng tay chạm vào bộ phận sinh dục của bạn gái tôi. Tôi không cưỡng bức, hù dọa, ép buộc gì cả. Nhưng nay bạn gái tôi nói cho gia đình biết.
Vậy tôi xin hỏi , nếu gia đình kiện tôi có bị trách nhiệm hình sự không ?
Cảm ơn!

Tư vấn về hành vi dâm ô với trẻ dưới 18 tuổi và hình phạt ?

Luật sư tư vấn luật hình sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Hành vi của bạn có tính chất dâm ô. Hành vi dâm ô chỉ bị truy cứu trách nhiệm khi có đủ cấu thành tội phạm quy định tại Điều 146 BLHS như sau:

"Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác,..."

Tuy nhiên, bạn gái bạn đã trên 16 tuổi và hiện nay pháp luật hình sự chưa có quy định về hành vi này. Như vậy, bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi đã thực hiện. Tuy nhiên, bạn có thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm cho bạn gái này theo hướng dẫn của TANDTC như sau:

" 3. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm gồm có thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm; thiệt hại do danh dự, uy tín của tổ chức bị xâm phạm.

3.1. Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại bao gồm: chi phí cần thiết cho việc thu hồi ấn phẩm có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người bị thiệt hại; chi phí cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm; tiền tàu, xe đi lại, thuê nhà trọ (nếu có) theo giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí để yêu cầu cơ quan chức năng xác minh sự việc, cải chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; chi phí tổ chức xin lỗi, cải chính công khai tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người bị thiệt hại và các chi phí thực tế, cần thiết khác để hạn chế, khắc phục thiệt hại (nếu có).

3.2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

a) Nếu trước khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, người bị xâm phạm có thu nhập thực tế, nhưng do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm người bị xâm phạm phải thực hiện những công việc để hạn chế, khắc phục thiệt hại, nên khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị giảm sút, thì họ được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đó.

b) Việc xác định thu nhập thực tế của người bị xâm phạm và việc xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị xâm phạm được thực hiện theo hướng dẫn tại tiểu mục 1.2 mục 1 Phần II này.

3.3. Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.

a) Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm được bồi thường cho chính người bị xâm phạm.

b) Trong mọi trường hợp khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, người bị xâm phạm được bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần. Cần căn cứ vào hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 1.1 mục 1 Phần I Nghị quyết này để xác định mức độ tổn thất về tinh thần của người bị xâm hại. Việc xác định mức độ tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào hình thức xâm phạm (bằng lời nói hay đăng trên báo viết hay báo hình….), hành vi xâm phạm, mức độ lan truyền thông tin xúc phạm…

c) Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị xâm phạm trước hết do các bên thoả thuận. Nếu không thoả thuận được, thì mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường”.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Làm sao để đòi bồi thường vì anh trai bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm ?

5. Tư vấn về hành vi dâm ô với trẻ dưới 18 tuổi và hình phạt ?

Xin chào luật sư. Cháu có cô bạn gái đến tháng sau mới 18 tuổi bị bắt cóc vào nhà nghỉ và bị dâm ô, Xin hỏi luật sư kẻ tội phạm đó bị khép tội như thế nào và bị xử phạt ra sao ạ?
Cháu xin chân thành cảm ơn trước và mong sớm nhận được giải đáp từ cô chú luật sư.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hình sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp, thì hành vi tự ý bắt, giữ người trái pháp luật là hành vi cấu thành tội phạm và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này.

Căn cứ theo Điều 157 BLHS:

"Điều 157. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật

1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 377 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với người đang thi hành công vụ;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

g) Làm cho người bị bắt, giữ, giam hoặc gia đình họ lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn;

h) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù t05 năm đến 12 năm:

a) Làm người bị bắt, giữ, giam chết hoặc tự sát;

b) Tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục nhân phẩm của người bị bắt, giữ, giam;

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm."

Hành vi bắt, giữ người trái pháp luật sẽ bị xử phạt từ cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm, mức hình phạt cụ thể sẽ tùy thuộc vào tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ của người thực hiện hành vi này. Ngoài hành vi bắt giữ người trái pháp luật ra, bạn còn cung cấp thông tin là bạn mình bị dâm ô, nhưng theo dấu hiệu nhận biết tội danh này là hành vi của người đã thành niên dùng mọi thủ đoạn có tính chất loạn dâm dục đối với người dưới 16 tuổi nhằm thỏa mãn dục vọng của mình nhưng không có ý định giao cấu với nạn nhân, do bạn của bạn đã trên 16 tuổi nên người thực hiện hành vi đó sẽ không bị cấu thành tội danh này, nên bạn cần phải xác định lại thông tin cụ thể và chính xác hơn.

Để được bảo đảm quyền và lợi ích của mình, bạn của bạn hoặc gia đình bạn ấy cần phải làm đơn tố cáo hành vi này tới cơ quan điều tra, công an nhân dân cấp quận (huyện) để được giải quyết.

>> Bài viết tham khảo thêm: Quan hệ với trẻ Em từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi có phạm tội không?

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay tới số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Giao cấu với người 16 tuổi trở lên có vi phạm pháp luật hình sự không ?