Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 154 bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Quyết định khởi tố vụ án hình sự là văn bản pháp lí xác định có sự việc phạm tội làm cơ sở để tiến hành các hoạt động điều tra. Tất cả các hoạt động điều tra chỉ được coi là hợp pháp khi đã có quyết định khởi tố vụ án (trừ các hoạt động được tiến hành trước khi khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật). Vì vậy, sau khi tiến hành kiểm ữa, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có dấu hiệu của tội phạm, các cơ quan có thẩm quyền khởi tố trong phạm vi trách nhiệm của mình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Vì ngày khởi tó vụ án hình sự là thời điểm bắt đầu để tính thời hạn điều tra vụ án nên trong quyết định phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định.

Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, hàng loạt các biện pháp tố tụng trong đó có cả những biện pháp cưỡng chế đối với người thực hiện tội phạm sẽ được áp dụng nên quyết định khởi tố phải ghi rõ các căn cứ pháp lí để quyết định khởi tố vụ án, viện dẫn các văn bản, tài liệu cho căn cứ này và ghi rõ tội danh, điều khoản BLHS được áp dụng làm cơ sở cho các hoạt động tố tụng tiếp theo. Việc ghi rõ căn cứ khởi tố trong quyết định giúp cho người có thẩm quyền khởi tố phải cân nhắc kĩ, tránh sự hời hợt, đại khái và chỉ kí quyết định khi có căn cứ theo luật định. Trong quyết định khởi tố cũng ghi rõ họ tên, chức vụ của người ra quyết định, chữ kí của người ra quyết định và đóng dấu đệ nâng cao trách nhiệm của người này khi ra quyết định khởi tố vụ án.

Để việc tiến hành điều tra vụ án được kịp thời, nhanh chóng làm rõ tội phạm, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, viện kiểm sát đã khởi tố vụ án phải gửi quyết định khởi tố đến cơ quan điều tra để tiến hành điều tra. Dựa vào các tài liệu cũng như căn cứ khởi tố vụ án, cơ quan điều tra có định hướng tiến hành điều tra để làm rõ hành vi được ghi trong quyết định khởi tố. Trong trường hợp các cơ quan khác khởi tố vụ án thì viện kiểm sát có trách nhiệm kiểm sát để bảo đảm việc khởi tố đúng pháp luật. Vì thế, khi cơ quan điều tra, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thì quyết định khởi tố cùng các tài liệu liên quan đến việc khởi tố phải được gửi tới viện kiểm sát trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố để kiểm sát việc khởi tố. Trong trường hợp hội đồng xét xử khởi to vụ án thì quyết định khởi tố được gửi tới viện kiểm sát cùng cấp để xem xét, quyết định việc điều tra; yêu cầu khởi tố của hội đồng xét xử được gửi cho viện kiểm sát để xem xét, quyết định việc khởi tố.

Vì việc ra quyết định khởi tố được thực hiện ở giai đoạn đầu của tố tụng hình sự khi cơ quan có thẩm quyền khởi tố mới có một số thông tin về tội phạm, lại tiến hành kiểm tra, xác minh trong một thời gian ngắn nên có thể bỏ sót hành vi phạm tội hoặc xác định không đúng tội danh, điều khoản của BLHS cần áp dụng. Việc xác định tội danh, hành vi phạm tội, điều khoản của BLHS được áp dụng trong quyết định khởi tố vụ án sẽ quyết định rất nhiều vấn đề của quá trình tố tụng tiếp theo cả về trình tự, thủ tục, thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử cũng như việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với bị can, bị cáo.

Sau khi khởi tố vụ án, với việc tiến hành các hoạt động điều tra, cơ quan điều tra có điều kiện thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ. Các tài liệu, chứng cứ mới được thu thập giúp cho nhận thức, đánh giá về hành vi phạm tội được đầy đủ, chính xác hơn. Vì vậy, những nhận thức ban đầu về tội phạm khi khởi tố vụ án đã không đúng với hành vi phạm tội xảy ra hoặc mới phát hiện thêm tội phạm khác chưa bị khởi tố thì quyết định khởi tố cần phải được thay đổi hoặc bổ sung cho phù hợp. Trên tinh thần này, Điều 156 bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định, khi có căn cứ xác định tội phạm đã khởi tố không đúng với hành vi phạm tội xảy ra hoặc còn có tội phạm khác chưa bị khởi tố thì cơ quan điều tra, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều ứa, viện kiểm sát ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải gửi quyết định kèm theo các tài liệu liên quan đến việc thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự cho viện kiểm sát cùng cấp hoặc viện kiểm sát có thẩm quyền để kiểm sát việc khởi tố.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, viện kiểm sát phải gửi cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến lĩnh vực tố tụng hình sự về khỏi tố tụ vụ án hình sự và quyền bào chữa, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua tổng đài. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp cụ thể.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Những trường hợp nào phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát giải quyết ?

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định mới về kháng nghị theo thủ tục tái thẩm ? Xét xử theo thủ tục tái thẩm vụ án hình sự ?