Khủng bố là hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác hoặc phá hủy, chiếm giữ, làm hư hại tài sản hoặc tấn công, xâm hại, cản trở gây rốĩ loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Khách thể của tội phạm:

Tội phạm xâm phạm vào an toàn công cộng, tạo ra sự bất an, lo sợ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của cư dân sinh sống ở một khu vực nhất định.

Để tạo ra tình trạng hoang mang lo sợ, mất an toàn công cộng đó, tội phạm gây thiệt hại, đe dọa gây thiệt hại cho tính mạng, tự do thân thể, sức khỏe của con người, xâm phạm vào tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông thường được thực hiện ở những nơi công cộng, nơi tập trung đông người như quảng trường, các bến cảng, nhà ga, trên các phương tiện giao thông công cộng, trụ sồ cơ quan, tổ chức, nơi vui chơi giải trí,du lịch, trường học, bệnh viện, khu chung cư...

- Mặt khách quan của tội phạm:

Tội phạm này được thực hiện bằng các hành vi sau:

+ Hành vi xâm phạm đến tính mạng hoặc đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác như đe dọa bắn, đánh bom, mìn, lựu đạn... hành vi xâm phạm tính mạng, hay đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe cũng có thể được thực hiện bằng các thủ đoạn khác như đầu độc bằng thuốc độc hoặc các loại hóa chất độc khác... gây ra tình trạng hoảng sỢ trong công chúng.

+ Hành vi đe dọa phá hủy tài sản, chiếm giữ, phá hủy, làm hư hại tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân như đốt, phá, đánh bom, mìn, dùng hóa chất... làm cho tài sản bị phá hủy không thể khôi phục lại được hoặc hư hại, tấn công, xâm hại, cản trở, làm rốỉ loạn các thiết bị điện tử gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng.

+ Hành vi thành lập tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố là tập hợp lực lượng, trang bị cơ sở vật chất, đề ra đường lối hoạt động cho tổ chức nhằm uy hiếp tinh thần, tạo sự hoảng sợ cho công chúng để thực hiện mục đích của chúng.

+ Tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố là gia nhập băng nhóm khủng bố, tài trợ khủng bố do người khác thành lập để thực hiện các hoạt động khủng bố gây mất an toàn công cộng.

+ Hành vi cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo,huấn luyện phần tử khủng bố; chế tạo, cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố.

Hai loại hành vi thành lập và tham gia tổ chức khủng bố là hành vi phạm tội này chứ không phải là hành vi chuẩn bị phạm tội, Bởi vì tại Điều 14 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã loại trừ hành vi này, không coi đó là chuẩn bị phạm tội.

* Mặt chủ quan của tội phạm:

Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ỷ trực tiếp. Mục đích của người phạm tội là nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng vì các động cơ khác nhau như gây thanh thế ảnh hưởng, trục lợi, bất mãn... nhưng không có mục đích chống chính quyền nhân dân.

* Chủ thể của tội phạm:

Tội phạm được thực hiện bởi những người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định. Đối với tội phạm này, người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự nếu phạm tội quy định tại Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều 299 Bộ luật hình sự năm 2015.

* Hình phạt:

Điều 299 Bộ luật hình sự quy định các khung hình phạt sau:

+ Khoản 1 quy định người phạm tội có thể bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm tù chung thân hoặc tử hình.

Mức hình phạt này được quy định để áp dụng cho trường hợp hành vi khủng bô" xâm phạm tính mạng của người khác hoặc hủy hoại tài sản của cơ quan, tổchức, cá nhân đến mức không thể khắc phục được. Khoản 1 của tội phạm này là khung tăng nặng, có mức hình phạt cao nhất đối với người phạm tội.

+ Khoản 2 quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm:

* Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố;

* Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố; chê' tạo, cúng cấp vũ khí cho phần tử khủng bố;

* Xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe hoặc chiếm giữ, làm hư hại tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

* Tấn công, xâm hại, cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

+ Khoản 3 quy định người phạm tội có thể bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm trong trường hợp đe dọa gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe của người khác hoặc đe dọa phá hủy tài sản của cơ quan tổ chức, cá nhân hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần.

+ Khoản 4 quy định người phạm tội có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm nếu thực hiện hành vi chuẩn bị phạm tội này.

+ Khoản 5 quy định ngoài những hình phạt chính nêu trên, người phạm tội còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

So với Bộ luật hình sự năm 1999, Bộ luật hình sự năm 2015 bổ sung thêm hình phạt tước một số quyền công dân đối với tội phạm này.