Vậy hóa đơn của một hộ khoán (thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu không cần tính thuế Thu nhập Doanh nghiệp nên họ cũng không cần mở Tài khoản ngân hàng để chuyển thanh toán hàng mua vào. Vậy khi công ty mình mua hàng chuyển trả cho trả tiền mua hàng trên 20 triệu cho tài khoản mang tên chủ cửa hàng đó có hợp lý không? Còn nếu mà chủ cửa hàng đó cũng chả có mở Tài khoản tại ngân hàng nào hết thì chuyển như thế nào? Tại điểm nào của Văn bản quy phạm nói trường hợp này?
 

Vấn đề 2: là công ty mình có đặt in hóa đơn trước để dành xuất hàng như hóa đơn cũ xuất chưa hết nên lâu nay hơn 5 tháng chưa thông báo phát hành giờ thông báo phát hành có bị vi phạm gì không? Thời hạn thông báo phát hành hóa đơn tính từ lúc thanh lý hợp đồng với công ty in hóa đơn la2bao nhiêu ngày ?? vậy nếu phát hành bị vi phạm thì mình hủy luôn không phát hành được không?

Vấn đề 3: Trường hợp doanh nghiệp mình là công ty xây dựng có nhận thầu một công trình  ở một huyện khác như cùng tỉnh  trị giá gói thầu khoản 2 tỷ đồng thì cơ quan quản lý thuế ở đó bắt phải nộp trước tiền thuế giá trị gia tăng 2% trên tổng giá trị hợp đồng. trong khi đó tại cơ quan quản lý thuế tại huyện nơi công đóng trụ sở chính phải khai  đủ 10% thuế GTGT đầu ra của công trình đó vậy thì chi cục thuế huyện thi công đòi nộp 2%  thuế GTGT có hợp lý không??? Mình không biết 2% nộp trước thuế đó là tiền gì??  Tiền thuế GTGT nộp trước đó sau khi quyết toán xong mình có được khấu trừ lại không??? Tại sao phải nộp trước trong khi cùng tỉnh mà???? Văn bản quy phạm pháp luật nào quy định điềm đó??? Trong lĩnh vực thuế về hoạt động xây dựng cần chú ý nhiều đến các công văn hướng dẫn nào cho mình xin chứ mình cũng mới lần đầu làm kế toán  xây dựng thôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Văn Tuyến

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật thuếcủa Công ty Luật Minh Khuê

Phân tích việc thanh toán phải chuyển khoản?

Phân tích việc thanh toán phải chuyển khoản: 1900.6162

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi! Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lí:

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13

Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nội dung tư vấn:

Với yêu cầu thứ nhất: Theo qui định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13: "b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật."

Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN , trong đó các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt có giá trị từ 20 triệu trở lên tại Điểm b, Điểm c, Khoản 1, Điều 9 :

"b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Lập báo cáo tài chính của công ty mẹ và chi nhánh như thế nào ?

Đối với các trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra, mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua đồ dùng, tài sản, của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp bán ra và dịch vụ mua của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.

c) Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc, hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này."

Do đó, nếu hóa đơn của hộ khoán mà công ty bạn tiến hành giao dịch thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì sẽ không phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mà có thể thông qua chứng từ thanh toán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ .

Yêu cầu thứ hai: về vấn đề sử dụng hóa đơn cũ chưa được sử dụng hết, theo qui định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC : 

"Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn  đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến."

Đối với vấn đề về thời hạn thông báo phát hành hóa đơn được qui định cụ thể tại khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

"4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn."

Công ty bạn cần chú ý các qui định này để chấp hành trong quá trình phát hành hóa đơn.

Yêu cầu thứ ba: về mức thuế suất giá trị gia tăng mà công ty bạn phải chịu được qui định tại khoản 3 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng là 10%. Việc áp dụng mức thuế 2% trên toàn bộ giá trị hợp đồng của cơ quan thuế là không có căn cứ pháp luật. 

>> Xem thêm:  Bà ngoại là mẹ liệt sĩ thì cháu có được đăng ký giảm trừ gia cảnh hay không?

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn. Chúc bạn thành công!

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty luật Minh Khuê

--------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế, hoàn thuế, kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất năm 2020