Tư vấn thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại

Đăng ký chương trình khuyến mại, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi. Câu hỏi của bạn được chúng tôi trả lời như sau:

Thứ nhất, về thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại:

Căn cứ pháp lý:Nghị định 37/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (sửa đổi)

Nhìn chung, khi thực hiện các hình thức khuyến mại (ngoại trừ hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi), doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo về chương trình khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

Nội dung thông báo bao gồm:

• Tên chương trình khuyến mại;

• Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;

• Hình thức khuyến mại;

• Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;

• Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;

• Khách hàng của chương trình khuyến mại;

• Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.

Đối với hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố thì trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, doanh nghiệp có trách nhiệm:

- Gửi báo cáo Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại về kết quả trúng thưởng;

- Thông báo phải công khai kết quả trúng thưởng trên báo, đài tại địa phương tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng.

* Thủ tục đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi

Doanh nghiệp khi thực hiện khuyến mại bằng hình thức này phải đăng ký tại cơ quan quản lý có thẩm quyền như sau :

- Tại Sở Thương mại - đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn một tỉnh.

- Tại Bộ Thương mại - đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên.

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại (theo mẫu).

- Thể lệ chương trình khuyến mại;

- Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;

- Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;

- Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có);

- Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại.

Trong thời hạn 7 ngày, Sở Thương mại sẽ xem xét, xác nhận bằng văn bản việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của doanh nghiệp. Trường hợp không xác nhận, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp Bộ Thương mại là cơ quan xác nhận thì doanh nghiệp phải gửi văn bản thông báo cho Sở Thương mại nơi thực hiện chương trình khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Thương mại trước khi thực hiện chương trình khuyến mại.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, doanh nghiệp phải báo cáo về Sở Thương mại (hoặc Bộ Thương mại) về kết quả chương trình khuyến mại và việc xử lý giá trị giải thưởng nếu không có người trúng thưởng.

Doanh nghiệp phải thông báo kết quả trúng thưởng trên báo, đài tại nơi tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng.

Thứ hai, về phí nhà nước khi đăng ký chương trình khuyến mại:  không có

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh KHuê