1. Hiểu thế nào về chức vụ Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh?

Bí thư Đoàn đóng vai trò quan trọng như là thủ lĩnh tài năng, người đứng đầu một tập thể trẻ, được bầu cử trực tiếp tại Đại hội Đoàn. Tổ chức này có thể xuất phát từ quá trình bầu cử của Ban Chấp hành Đoàn hoặc thông qua quyết định của đại hội, thể hiện sự minh bạch và độ chủ động trong quá trình bầu cử lãnh đạo. Với vai trò như một tổng chỉ huy, Bí thư Đoàn chịu trách nhiệm cao cả về việc thực hiện nghị quyết của đại hội. Có nhiệm vụ chủ động triển khai và tổ chức các hoạt động Đoàn, đồng thời khuyến khích và hỗ trợ phong trào thanh thiếu niên trong đơn vị.

Với tinh thần lãnh đạo và sự tận tụy, Bí thư Đoàn không chỉ là người quản lý mà còn là người truyền cảm hứng, khích lệ tinh thần sáng tạo và trách nhiệm trong tập thể trẻ. Vị trí này đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo và khả năng làm việc nhóm, góp phần xây dựng một môi trường tích cực và phồn thịnh cho phong trào Đoàn và thanh thiếu niên của đơn vị cũng như toàn cộng đồng.

Quy định về tiêu chuẩn cán bộ cấp xã, đặc biệt là vị trí Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đã được xác định một cách chi tiết và rõ ràng trong khoản 2 Điều 8 của Nghị định 33/2023/NĐ-CP. Theo đó, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã cần đáp ứng những tiêu chuẩn sau đây, nhằm đảm bảo sự đồng nhất và chất lượng trong đội ngũ lãnh đạo cấp xã:

- Độ tuổi: Tuân theo quy định của luật, điều lệ tổ chức và các quy định của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, đảm bảo tính phù hợp và trách nhiệm của người nắm giữ chức vụ.

- Trình độ giáo dục phổ thông: Phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, đặt ra để đảm bảo cơ bản về kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người nắm giữ chức vụ.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên, đảm bảo có kiến thức chuyên sâu và năng lực thực hành cần thiết để quản lý và tổ chức công việc.

-  Trình độ lý luận chính trị: Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp hoặc tương đương trở lên, đảm bảo hiểu biết sâu rộng về lý luận chính trị, giúp người nắm giữ chức vụ có cái nhìn toàn diện về tình hình xã hội và định hình được tư duy lãnh đạo.

- Các tiêu chuẩn khác: Tuân theo quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, nhằm đảm bảo tính nhất quán và phù hợp với các quy định cụ thể của từng tổ chức.

Vị trí Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đặt ra những yêu cầu cao về năng lực và trách nhiệm lãnh đạo. Để được bầu vào chức vụ quan trọng này, ứng viên cần phải đáp ứng một chuỗi tiêu chuẩn chặt chẽ. Những tiêu chuẩn  không chỉ là điều kiện để được bầu chọn mà còn là cơ hội để ứng viên phát huy tối đa tiềm năng và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

2. Phụ cấp chức vụ đối với Bí thư đoàn thanh niên cấp xã

Nghị định 33/2023/NĐ-CP đã quy định một cơ sở pháp lý quan trọng liên quan đến phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã, đặc biệt là đối với Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã. Theo quy định chi tiết tại Điều 19 của nghị định này, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã được hưởng một mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã là 0.15 lần mức lương cơ sở.

Đồng thời, khoản 2 Điều 3 của Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở được xác định là 1.800.000 đồng/tháng. Điều này không chỉ là quy định quan trọng về cơ sở để tính toán các khoản phụ cấp, mà còn là cơ sở để xác định nhiều quyền lợi khác của người lao động trong hệ thống chính trị và xã hội.

Kể từ ngày 01/8/2023, theo quy định cụ thể tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo với mức là 270.000 đồng/tháng. Mức phụ cấp này được tính toán dựa trên mức lương cơ sở mới được quy định từ tháng 7 năm 2023, thể hiện sự linh hoạt và phản ánh đúng nhất với thực tế chi phí và mức sống trong thời kỳ đó.

Điều này thể hiện sự công bằng và cân đối trong việc xác định mức phụ cấp, giúp đảm bảo quyền lợi và động viên cho những người nắm giữ các chức vụ quan trọng tại cấp xã. Phụ cấp chức vụ không chỉ là một phần quan trọng của thu nhập của Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà còn là động lực để họ hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo, tổ chức và động viên thanh niên tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội.

Quy định này cũng thể hiện tinh thần chú trọng đến công tác quản lý và tổ chức cấp xã, đồng thời tạo động lực để các lãnh đạo cấp xã nâng cao năng lực lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nó là một phần quan trọng của hệ thống chính sách thu nhập và quản lý cán bộ, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển ổn định và bền vững của cấp xã trong hệ thống chính trị nước ta.

 

3. Quyền hạn của Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

Theo quy định tại Điều 6 của Quy chế Cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mà Quyết định 289-QĐ/TW năm 2010 đã công bố, Bí thư Trung ương Đoàn được quy định những quyền hạn quan trọng, đảm bảo vai trò lãnh đạo và quản lý chặt chẽ nhằm thúc đẩy hoạt động của Đoàn và công tác thanh thiếu nhi. Cụ thể, những quyền hạn này bao gồm:

- Bí thư Trung ương Đoàn có quyền nhận được thông tin đầy đủ về chủ trương, kế hoạch triển khai nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp liên quan đến công tác đoàn và công tác thanh thiếu niên. Điều này giúp họ có cái nhìn toàn diện và có khả năng đưa ra đánh giá, đề xuất, và lãnh đạo một cách hiệu quả.

- Bí thư Trung ương Đoàn được quyền tham gia ý kiến với cấp uỷ Đảng, lãnh đạo và người sử dụng lao động về các quyết sách, chính sách, kế hoạch liên quan đến công tác Đoàn và thanh thiếu niên. Quyền này nhấn mạnh vào vai trò chủ động và tích cực của Bí thư Trung ương Đoàn trong việc đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện các chiến lược, chương trình cho thanh niên.

- Có quyền được bố trí thời gian thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và tham gia các hoạt động của Đoàn. Quyền này là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự chủ động và linh hoạt trong việc triển khai các hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới và sáng tạo trong công tác Đoàn và thanh thiếu niên.

- Bí thư Trung ương Đoàn được ưu tiên hóa trong quá trình học tập và bồi dưỡng, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, và kiến thức về kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc phát triển năng lực và kiến thức của Bí thư để có thể đáp ứng tốt nhất các nhiệm vụ và trách nhiệm trong công tác đoàn, hội, đội, phong trào thanh thiếu niên và các lĩnh vực khác.

- Hưởng các chế độ, chính sách theo quy định chung của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và theo Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Điều này bao gồm các quyền lợi và ưu đãi theo quy định hệ thống, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động và phát triển cá nhân của Bí thư Trung ương Đoàn.

- Trung ương Đoàn sẽ được bố trí công tác phù hợp với khả năng và kinh nghiệm của mình. Điều này nhằm tối ưu hóa sự đóng góp của họ vào công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên, giữ cho sự đam mê và kinh nghiệm của Bí thư vẫn được hưởng ứng và áp dụng vào các lĩnh vực công tác khác trong hệ thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Xem thêm: Hình thức kỷ luật Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng!