1. Phương pháp định giá rừng?

* Phương pháp định giá rừng trồng:

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT thì trường hợp cho thuê rừng là một quá trình quan trọng trong việc quản lý tài nguyên rừng và định giá rừng. Giá cho thuê rừng (GTrt) được coi là giá khởi điểm trong quá trình cho thuê rừng và được tính bằng tiền theo diện tích (đồng/ha).

- Công thức tính GTrt rất đơn giản và chính xác: GTrt = TNrt x t

- Trong đó:

+ TNrt đại diện cho thu nhập dự kiến trong thời gian cho thuê trên mỗi hecta rừng (đơn vị tính: đồng/ha). Giá trị này sẽ được xác định theo quy định tại Điều 8 của Thông tư quản lý rừng, đặt ra các tiêu chuẩn và hướng dẫn cụ thể.

+ t là thời gian cho thuê rừng, được tính bằng số năm.

- Xác định GTrt thông qua đấu giá cho thuê rừng là một phần quan trọng của quá trình này, và nó phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu giá rừng. Quy trình đấu giá này đảm bảo tính minh bạch, công bằng, và chính thức trong việc xác định giá cho thuê rừng, đảm bảo quyền và lợi ích của cả bên cho thuê và bên thuê rừng

* Phương pháp định giá rừng tự nhiên:

Trong việc quản lý và định giá cho thuê rừng, một quy trình quan trọng là xác định giá khởi điểm cho thuê rừng, được tính bằng tiền trên mỗi hecta rừng (đơn vị tính: đồng/ha). Giá khởi điểm cho thuê rừng được tính toán theo một phương pháp cụ thể, đảm bảo sự công bằng và minh bạch.

- Công thức tính giá khởi điểm này là: GTtn = Gsd / (a + r)^t

- Trong đó:

+ GTtn (Giá khởi điểm cho thuê rừng tự nhiên): Đây là giá mà một hecta rừng được định giá, được tính bằng đơn vị tiền tệ đồng/ha. GTtn phản ánh giá trị cơ bản của diện tích rừng khi chưa có sự can thiệp hay ảnh hưởng từ các yếu tố khác. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc định giá rừng.

+ Gsd (Giá quyền sử dụng rừng trong một năm): Gsd biểu thị giá trị quyền sử dụng rừng trong một năm, cũng được tính bằng đồng/ha. Nó phản ánh giá trị sử dụng rừng trong một năm dựa trên các quyền và loại sử dụng cụ thể.

+ Tham số r: Giá trị của tham số r được xác định theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 5 của Thông tư quản lý rừng. Tham số này chứa các tiêu chuẩn và hướng dẫn cụ thể để đảm bảo tính khách quan và công bằng trong việc tính toán giá khởi điểm cho thuê rừng.

+ t (Thời gian cho thuê rừng): Thời gian cho thuê rừng được tính bằng số năm, và nó có thể biến đổi từ 1 đến n năm, phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên liên quan. Điều này giúp linh hoạt trong việc quyết định thời hạn cho thuê rừng phù hợp với mục tiêu và nhu cầu cụ thể của các đối tượng tham gia trong quá trình cho thuê rừng.

- Quy trình xác định giá khởi điểm cho thuê rừng thông qua đấu giá là bước quan trọng và phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu giá rừng, đảm bảo tính minh bạch và chính thức trong việc xác định giá cho thuê rừng, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của cả bên cho thuê và bên thuê rừng.

Vì nội dung về phương pháp định giá rừng giá dài, quý khách vui lòng xem full tại: Phương pháp định giá rừng

2. Nguyên tắc ban hành khung giá rừng

Điều 13 của Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT đặt ra các nguyên tắc và thẩm quyền liên quan đến việc xác định và điều chỉnh khung giá rừng. Hãy xem xét một cách chi tiết hơn:

- Phương pháp định giá chung và phạm vi áp dụng: Khung giá rừng, như là một yếu tố cốt lõi trong quản lý tài nguyên rừng, đang được áp dụng theo phương pháp định giá chung. Khung giá này áp dụng cho các loại rừng như rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất, tất cả đều là sở hữu của toàn dân theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thẩm quyền ban hành khung giá: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền ban hành khung giá cho từng loại rừng trên lãnh thổ của tỉnh. Họ có trách nhiệm định rõ và điều chỉnh khung giá rừng tại phạm vi tỉnh, tuân theo quy định của pháp luật về quản lý rừng và định giá rừng. Điều này giúp đảm bảo sự linh hoạt và sáng tạo trong việc xác định giá cho thuê rừng theo từng tình huống cụ thể.

- Xem xét và điều chỉnh khung giá rừng: Khung giá rừng không phải là một yếu tố cố định mà có thể điều chỉnh theo thời gian. Quy định trong Thông tư đặt ra tiêu chuẩn cụ thể, bất cứ khi nào có biến động tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định hiện hành và thay đổi này kéo dài liên tục trong thời gian sáu (06) tháng trở lên, thì khung giá rừng được xem xét và điều chỉnh. Điều này đảm bảo rằng giá rừng phản ánh đúng tình hình thị trường và các yếu tố liên quan, đồng thời tạo điều kiện cho sự bền vững trong quản lý tài nguyên rừng.

Những quy định này giúp bảo vệ tài nguyên rừng, đảm bảo quyền lợi của người dân và các bên liên quan, và thúc đẩy quá trình quản lý tài nguyên rừng trong hình thức bền vững và hiệu quả.

3. Mục đích của việc định giá rừng

Mục đích chính của việc định giá rừng là đảm bảo quản lý bền vững và hiệu quả của tài nguyên rừng, bảo vệ quyền lợi của cộng đồng và các bên liên quan, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Cụ thể, mục đích của việc định giá rừng bao gồm:

- Tạo điều kiện cho quản lý bền vững và bảo tồn tài nguyên rừng: Mục đích hàng đầu của việc định giá rừng là thúc đẩy quản lý tài nguyên rừng một cách bền vững và bảo tồn tài nguyên này trong thời gian dài. Bằng cách đánh giá giá trị thực sự của rừng, định giá rừng khuyến khích người quản lý tài nguyên đảm bảo rằng sự sử dụng và khai thác rừng không gây hại đến sức kháng của môi trường và rừng. Nó cung cấp cơ hội để phát triển các chiến lược quản lý dài hạn, giúp đảm bảo rừng vẫn tồn tại và phát triển trong tương lai.

- Bảo vệ quyền lợi của cộng đồng và các bên liên quan: Định giá rừng đảm bảo tính công bằng và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng, người dân và các bên liên quan. Nó đảm bảo rằng họ nhận được giá trị công bằng cho việc sử dụng và bảo vệ rừng. Việc định giá rừng cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ quyền sở hữu và quyền sử dụng rừng, đảm bảo rằng mọi quyết định về tài nguyên rừng được thực hiện theo pháp luật và đúng quy định.

- Thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội trong cộng đồng: Việc định giá rừng không chỉ có tác động lớn đối với quản lý tài nguyên, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội trong cộng đồng. Nó tạo ra cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực rừng, bao gồm cả việc khai thác gỗ, sản xuất non gỗ và phát triển các dự án kinh doanh liên quan đến rừng. Việc này có thể tạo ra nguồn thu nhập, việc làm và cơ hội kinh doanh mới, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng và đóng góp vào phát triển kinh tế toàn cầu.

- Bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học: Định giá rừng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Bằng cách xác định giá trị thực sự của rừng, nó tạo động lực để bảo vệ rừng và các khu vực quan trọng về môi trường. Nó cũng có thể khuyến khích việc bảo tồn các loài động và thực vật quý hiếm trong rừng, bảo vệ các khu vực đa dạng sinh học quan trọng và giúp duy trì cân bằng môi trường tự nhiên. Điều này có lợi cho tất cả mọi người và cho thế hệ tương lai.

Tóm lại, việc định giá rừng là một công cụ quan trọng để đảm bảo quản lý tài nguyên rừng một cách bền vững, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Quy đinh về định giá rừng, đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.