Vậy công ty của Em đang làm đúng hay sai ?

Người hỏi: H.A.Nguyet

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật về hợp đồng lao động trực tuyến

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn,chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

Nghị định 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nội dung tư vấn:

Về vấn đề giao kết hợp đồng lao động, pháp luật lao động hiện hành qui định như sau:

"1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn."

Trong trường hợp của bạn, theo qui định pháp luật, có hai khả năng có thể xảy ra:

Thứ nhất, nếu hai bên mới chỉ kí kết một hợp đồng lao động xác định thời hạn và có thỏa thuận kí kết, bổ sung phụ lục hợp đồng nhằm kéo dài hợp đồng lao động xác định thời hạn thì có thể kí thêm phụ lục hợp đồng.

Thứ hai, nếu hai bnê đã kí hai hợp đồng xác định thời hạn liên tiếp về cùng một công việc hoặc  khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, các bên phải kí hợp đồng không xác định thời hạn mà không được kí thêm phụ lục hay hợp đồng lao động xác định thời hạn. Nếu vi phạm qui định này, người sử dụng lao động có thể bị xử phạt như sau theo qui định tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP:

"Điều 5. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc cố định có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại Điều 22 của Bộ luật Lao động theo một trong các mức sau đây:

>> Xem thêm:  Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?

a) Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên."

Do đó, cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để xác định hành vi của người sử dụng lao động đối với bạn là đúng hay sai.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với vấn đề của bạn. Chúc bạn thành công!

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Gia đình có hoàn cảnh khó khăn có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?