Điều 242 Bộ luật Hình sự năm 1999 (Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác như sau:

1. Người nào vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 201 của Bộ luật này, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của người khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị  phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt từ từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Quy định của pháp luật về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác (điều 242 BLHS):

Dấu hiệu pháp lý:

  • Khách thể của tội phạm: tội phạm xâm phạm đến an toàn công cộng thuộc lĩnh vực y tế cũng như tính mạng, sức khỏe của người khác.
  • Mặt khách quan của tội phạm:

Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác nhưng không thuộc trường hợp quy định tại điều 201 BLHS. Hậu quả của tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác là thiệt hại nghiêm trọng cho tính mạng, sức khỏe của người khác. tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác hoàn thành khi một trong các dạng hậu quả trên xảy ra. Tuy nhiên, hành vi vi phạm các hoạt động y tế nói trên tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng người vi phạm đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính mà vẫn còn tiếp tục vi phạm thì cũng bị xử lý hình sự. Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi khách quan và hậu quả của tội này là mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác với thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe của người khác.

>> Xem thêm:  Hà Nội tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh là bao nhiêu tiền năm 2020 ?

  • Mặt chủ quan của tội phạm:

Lỗi của người phạm tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác có thể là lỗi vô ý vì quá tự tin hoặc lỗi vô ý vì cẩu thả.

  • Chủ thể của tội phạm:

Là người có trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Hình phạt:

Khung cơ bản được quy định tại khoản 1 điều 242 BLHS, theo đó người nào vi phạm quy định về bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 201 BLHS mà gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe của người khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

  • Khung tăng nặng thứ nhất được quy định tại khoản 2 điều 242 BLHS có mức phạt tù từ ba năm đến mười năm cho trường hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng.
  • Khung tăng nặng thứ hai được quy định tại khoản 3 điều 242 BLHS có mức phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm cho trường hợp phạm tội gây hậu quả đặc biệt quan trọng.
  • Khoản 4 quy định về hình phạt bổ sung, theo đó người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư hình sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập phòng xét nghiệm y học theo quy định mới nhất