Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

- Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13;

-Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

2. Nội dung tư vấn:

Kính chào luật sư! Tôi có một số thắc mắc muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Công ty tôi có cho nhân viên nghỉ việc trong tháng 5 năm 2015 do công ty làm ăn kém hiệu quả nên cắt giảm số lượng nhân viên. Khi chấm dứt hợp đồng lao động có cho nhân viên hưởng trợ cấp thôi việc thì chi phí đó có phải là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không.

 Căn cứ vào quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì các khoản chi được tính để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ? Mức bồi thường

- Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, khoản chi cho trợ cấp mất việc của người lao động theo đúng quy định pháp luật được tính để khấu trừ thuế.

Chào Luật Sư! Em làm việc ở cty từ tháng 7/2012 tham gia BHXH từ tháng 10/2012 đến nay. Vì nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi nên ngày 3/2/2016 em xin nghỉ làm & bàn giao đến 27/02/2015. Công ty em có tham gia BHXH nhưng do em nghỉ không báo trước đủ 2 tháng nên không được trợ cấp thôi việc. Xin luật sư cho em hỏi nuôi con nhỏ có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không? trong trường hợp này em có được nhận trợ cấp thôi việc không? Rất mong tư vấn của Luật sư, em xin chân thành cám ơn!

 Căn cứ vào Điều 37, Điều 43 Bộ luật lao động năm 2012:

"Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

>> Xem thêm:  Điều kiện được đặc cách xét vào biên chế của viên chức?

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký nội quy, thang bảng lương lao động mới nhất năm 2020 ?

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này."

Theo đó, bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo điểm d khoản 1 Điều 37 bản thân có hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên bạn cần phải đảm bảo việc báo trước đúng thời hạn tùy thuộc vào loại hợp đồng của bạn. Nếu không đảm bảo được thời hạn báo trước thì bạn sẽ không nhận được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho công ty.

Tôi có làm việc tại một đơn vị sự nghiệp tự thu tự chi, hợp động làm việc ký kết là 3 năm. Nay tôi tự xin chấm dứt hợp đồng lao động để đi làm chổ khác thì đơn vị có giải quyết cho không và thời gian để chấm dứt hợp đồng lao động có lâu không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

 Bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu lý do bạn đưa ra thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012. Hợp đồng lao động của bạn là hợp đồng xác định thời hạn cụ thể là 3 năm thì bạn cần phải báo trước cho người sử dụng lao động trước ít nhất là 30 ngày.

Luật sư cho em hỏi:công ty em là công ty dịch vụ bảo vệ,ký hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng,cho nhân viên,vậy bên em có phải đăng ký mã số thuế cho nhân viên và đăng ky mẫu 23 không ạ vi nhân viên họ làm chưa đủ một tháng đã nghị rui lại tuyển người khác. người làm được 2 tháng rùi nghị.

 Căn cứ vào quy định tại thông tư 111/2013/TT-BTC thì công ty bạn cần đăng ký mã số thuế đối với người lao động (người lao động thuộc diện nộp thuế tại mục b.2 điểm b khoản 1 Điều 24). Công ty bạn tiến hành đăng ký mã số thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT.

xin chào luật sư..tôi có làm cho 1 cty may.có kí hợp đồng lao động 1 năm.nhưng sau khi lam đc 7thang thì tôi tự ý nghĩ việc k xin phép.cty đề nghi tôi trả thẻ bảo hiểm yte và bồi thường hợp đồng bằng 1 tháng lương cơ bản.nhưng tôi k vào cty cũng như k liên lạc với cty.vậy cty sẽ trừ tiền bồi thường của tôi như thế nào..tôi có thể k bồi thường đc k.vì tôi đã đi làm cty khác rất xa cty cũ.xin luật sư tư vấn giúp.cảm ơn luật sư ...

Trường hợp của bạn là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, theo đó bạn cần phải tiến hành bồi thường theo đúng quy định pháp luật tại Điều 43 Bộ luật lao động năm 2012. 

Luật sư cho tôi hỏi nếu sai số CMND trong hợp đồng lao động thì hợp đồng có giá trị không. Tôi xin cảm ơn.

Trong trường hợp sai số CMND thì hợp đồng lao động vô hiệu 1 phần nhưng không ảnh hưởng đến những phần còn lại của hợp đồng, bạn cần tiến hàng bổ sung, sửa đổi hợp đồng bằng cách bổ sung phụ lục hợp đồng theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012.

Là chuyên gia nước ngoài sang làm việc cho dự án phi chính phủ ở Việt Nam, với cương vị là người đại diện cho tổ chức phi chính phủ đó và quản lý một chương trình hợp tác. Vậy người đó có được phép ký hợp đồng lao động với người Việt Nam để làm việc cho chương trình này không.

 Bộ luật lao động năm 2012 quy định Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người tham gia giao kết hợp đồng lao động là người sử dụng lao động hoặc người đại diện hợp pháp. Vì thế người đó hoàn toàn có quyền ký kết hợp đồng lao động với người Việt Nam.

Mình làm việc cho một công ty ở Hà Nội. có ký hợp đồng lao động. Nhưng bị chậm lương, đòi công ty không trả, chán nản đã xin nghỉ việc từ tháng 3/2016. Giờ không biết đòi tiền lương công ty kiểu gì nữa. Mong luật sư tư vấn giúp.

Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 quy định:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

>> Xem thêm:  Người lao động xin nghỉ việc có phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty không ?

 Trong trường hợp của bạn, bạn có thể gửi đơn tới công ty cũ của bạn, yêu cầu công ty thanh toán các khoản nợ lương cho bạn. Trong đơn yêu cầu ghi rõ thời hạn bao giờ ông ty phải thanh toán khoản nợ lương đó và nếu công ty không thanh toán thì bạn sẽ gửi đơn khởi kiện tới Tòa án. Nếu sau khảng thời gian bạn gửi yêu cầu và hết thời hạn mà công ty cũ vẫn chưa thanh toán cho bạn về khoản nợ lương đó thì bạn sẽ gửi đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp quận huyện thành phố thuộc tỉnh nơi công ty đóng trụ sở.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Người lao động phải bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?