1. Chế độ miễn hoãn nhập ngũ, độ tuổi nhập ngũ ?

Thưa luật sư, Tôi có được biết luật nghĩa vụ quân sự mới năm 2015 có nhiều quy định thay đổi về chế độ miễn, hoãn, và độ tuổi nhập ngũ. Xin luật sư tư vấn cụ thể về các trường hợp này được không ạ ?
Cảm ơn!

 

Luật sư tư vấn:

1.1 Tư vấn chế độ quân nhân dự bị ?

Điều 7.Nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị

1. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị bao gồm các trường hợp sau đây:

a) Hết độ tuổi gọi nhập ngũ nhưng chưa phục vụ tại ngũ;

b) Thôi phục vụ tại ngũ;

c) Thôi phục vụ trong Công an nhân dân.

2.Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của quân đội nhân dân

Như vậy đối với các thông tin bạn cung cấp thì bạn vẫn thuộc đối tượng phục vụ trong ngạch dự bị.Trường hợp của bạn là Công dân nam hết độ tuổi gọi nhập ngũ chưa phục vụ tại ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tức là bạn là binh sĩ dự bị hạng 2.

Khoản 2 điều 27 luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định việc huấn luyện đối với binh sĩ dự bị hạng II do chính phủ quy định

Việc huấn luyện được pháp luật quy định theo chương IV nghị định số 14/2016/NĐ-CP .

Binh sĩ dự bị sẽ được gọi tham gia huấn luyện với thời gian không quá 7 ngày/đợt,tổng thời gian của các đợt không quá 12 tháng .

 

1.2 Tư vấn về nghĩa vụ quân sự (NVQS) ?

Bảng số 2, Phụ lục ban hành ban kèm theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP về quy định việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định:

STT

Thị lực

Phân loại

1

Mắt phải

Tổng thị lực 2 mắt

10/10

19/10

1

10/10

18/10

2

9/10

17/10

3

8/10

16/10

4

6,7/10

13/10- 15/10

5

1,2,3,4,5/10

6/10-12/10

6

Cận thị

2

Cận thị dưới -1,5 D

2

Cận thị từ -1,5 D đến dưới -3 D

3

Cận thị từ -3D đến dưới -4D

4

Cận thị từ -4D đến dưới -5D

5

Cận thị từ -5D trở lên

6

Cận thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt

Dựa vào thị lực không kính hạ xuống 1 bậc

Điều 4 Thông tư 140/2015/TT-BTC quy định tiêu chuẩn tuyển quân như sau:

 

1.3 Tiêu chuẩn sức khoẻ:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

Theo như quy định trên thì xét về điều kiện về mắt thì bạn được xếp vào phân loại sức khỏe loại 6.Như vậy xét theo điều 9 luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì bạn thuộc trường hợp được miễn làm nghĩa vụ quân sự.

Theo Điều 6 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vục quốc phòng, cơ yếu quy định về việc vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

"1. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng".

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị 3: a) Buộc thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này".

Như vậy, theo quy định trên, nếu bạn không có mặt hoặc không có mặt đúng thời gian, địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng thì bạn bị xử phạt vi phạm hành chính, với mức phạt tiền từ 800.000đ đến 1.200.000đ.

Trường hợp bạn vắng mặt mà có lý do chính đáng thì bạn không phải bị xử phạt (nhưng bạn phải có nghĩa vụ chứng minh mình vắng mặt có lý do chính đáng), và buộc bạn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự.

Theo quy định tại khoản 3, điều 4, thông tư 167/2010/TT-BQP thì tiêu chuẩn tuyển quân gồm :

"3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Các đơn vị quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư này thực hiện các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ, các tiêu chuẩn khác về sức khỏe thực hiện theo tiêu chuẩn chung.

c) Những công dân mắt tật khúc xạ về mắt (cận thị, viễn thị), nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS, không gọi nhập ngũ vào Quân đội.".


4. Cách phân loại sức khỏe: Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự. để phân loại cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1, có thể phục vụ ở hầu hết các quân, binh chủng.

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2, có thể phục vụ trong phần lớn các quân, binh chủng.

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3, có thể phục vụ ở một số quân, binh chủng.

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4, có thể phục vụ hạn chế ở một số quân, binh chủng.

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5, có thể làm một số công việc hành chính sự vụ khi có lệnh tổng động viên.

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6, là loại sức khỏe được miễn làm nghĩa vụ quân sự."..

Như vậy, bạn chỉ được miễn làm nghĩa vụ quân sự khi có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 6

Mọi vướng mắc về luật nghĩa vụ quân sựHãy gọi ngay: 1900.6162 (nhấn máy lẻ phím 3) để được luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại.  

 

2. Số lần được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?

Thưa luật sư, cho em hỏi bây giờ luật đã thay đổi là 27 tuổi ( tức là học xong đại học ) thì vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự đúng không ạ ? nếu em học thêm 1 trường đại học nữa ( tức là 2 trường đại học ) thì có được miễn đi nghĩa vụ quân sự đúng không ạ ?
Em xin cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

- Thứ nhất, về độ tuổi gọi nhập ngũ.

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:

"Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi".

Theo quy định trên, đối với công dân đã có thời gian tạm hoãn gọi nhập ngũ để học đại học, cao đẳng thì độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi. Như vậy nếu bạn chưa tạm nhâp ngũ lần nào thì hết 25 tuổi là hết tuổi nhập ngũ còn nếu bạn đã từng tham gia học thì hết 27 tuổi bạn mới hết độ tuổi nhập ngũ.

- Thứ hai, về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ

Khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về các trường hợp được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

"1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo".

Theo quy định trên, công dân chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ khi học đại học/cao đẳng hệ chính quy. Nếu bạn học văn bằng hai thì bạn không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Tham khảo bài viết liên quan:Tư vấn độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự ?Hỏi về trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?

 

3. Liên thông đại học có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

Chào luật sư, luật sư cho em hỏi một vấn đề như sau: Em sinh 20/10/1993, trước kia em học cao đẳng chính quy năm (2009 - 2012) sau đó em đi làm 3 năm. Tới đầu năm 2019 em lại bắt đầu học liên thông lên đại học hệ chính quy tập trung. Hôm vừa rồi em có giấy gọi của quân sự phường, cho em hỏi em có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ạ. Nếu được thủ tục xin tạm hoãn như thế nào ạ?
Mong sớm nhận được phản hồi từ phía luật sư. Em xin cảm ơn.

 

Luật sư tư vấn

Theo những thông tin mà bạn cung cấp thì hiện nay bạn đang học hệ đại học liên thông và có giấy gọi tham gia nghĩa vụ quân sự. Đối với trường hợp này của bạn, pháp luật có quy định như sau: Căn cứ theo khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, thì các trường hợp sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ:

- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Theo đó, căn cứ vào quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì bạn chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung, nếu tiếp tục học tập ở các khoá đào tạo khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Ở đây một khóa học tập trung được hiểu như sau: Thời gian một khóa đào tạo tập trung được tính từ ngày nhà trường quy định có mặt nhập học (ghi trong giấy báo nhập học) đến khi tốt nghiệp khoá học. Và một khoá học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo, trường hợp đào tạo liên thông phải liên tục không gián đoạn.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn học hệ cao đẳng của trường đại học này và sau khi tốt nghiệp cao đẳng bạn đã trúng tuyển vào trường đại học thì thời gian học liên thông đại học của bạn sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Còn ở đây do bạn đã nghỉ đi làm nên việc học tại trường đã bị gián đoạn, không liên tục. Vì vậy, bạn không thuộc trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Tư vấn thêm: Căn cứ theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Trong trường hợp, bạn đã hết tuổi gọi nhập ngũ thì bạn sẽ không phải tham gia nghĩa vụ quân sự nữa, đương nhiên, hết độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự không phải là trường hợp được tạm hoãn hay miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về yêu cầu của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp. Tham khảo câu hỏi liên quan:Đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ? Học viên cao học có được miễn nghĩa vụ quân sự?

 

4. Điều kiện xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự là gì ?

Thưa luật sư! Cho em hỏi ngày 25/2/2016 này em phải nhập ngũ đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng em không muốn đi thì bây giờ em có thể làm gì để xin tạm hoãn ạ?
Em xin cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định :

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

>> Như vậy, trường hợp của bạn đã được gọi đi nhập ngũ nếu bạn không thuộc các trường hợp tạm hoãn quy định tại điều 41 của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì bạn phải chấp hành theo quy định của pháp luật. Nếu bạn trốn tránh tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự khi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Tham khảo bài viết liên quan: Miễn gọi nghĩa vụ quân sự khi không đủ sức khỏe ? Đối tượng nào được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

 

5. Giáo viên có được tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự ?

Thưa luật sư Cho em hỏi? Em là giáo viên, sn 1/1/1990. Nay em dạy ở vùng khó khăn(ấp nghèo) như vậy em có được miễn giảm NVQS không? Nếu được thì em cần làm giấy tờ thủ tục gì để hợp lệ ?
Em chân thành cảm ơn ạ!

>> Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về trường tạm hoãn và miễn nghĩa vụ quân sự như sau:

Điều 41. Tạm hoãn nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trongthời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Theo quy định trên và thông tin do bạn cung cấp, chúng ta có 2 trường hợp sau:

- Trường hợp 1: bạn đã ở trong biên chế của Nhà nước, là viên chức và khu vực bạn đang làm việc là khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, nếu bạn được điều động dạy ở đó trên 24 tháng thì bạn sẽ được miễn

- Trường hợp 2: bạn là viên chức nhưng chưa tùng được điều động bạn không là viên chức làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên hoặc là giáo viên hợp đồng thì bạn sẽ không được tạm hoãn hay miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác, trân trọng cảm ơn!