1. Người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở sẽ quy định mức thuế cao hơn

Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ xác định rõ Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Trong đó, việc hoàn thiện cơ chế và chính sách tài chính về đất đai được Chính phủ đưa ra các yêu cầu cụ thể như sau:

- Cần đảm bảo rằng chính sách tài chính về đất đai phải đồng thời tôn trọng lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Đồng thời, cần có các cơ chế điều tiết hợp lý và hiệu quả về thu nhập từ việc sử dụng đất và thuê đất giữa cấp trung ương và địa phương.

- Phải tiến hành nghiên cứu và thiết lập các chính sách điều tiết chênh lệch địa tô một cách công khai và minh bạch.

- Cần thực hiện việc xem xét lại các chính sách và pháp luật liên quan đến thuế sử dụng đất trong nông nghiệp và phi nông nghiệp. Đồng thời, cần xây dựng các chính sách và pháp luật về thuế sử dụng đất phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với điều kiện cụ thể và lộ trình phát triển của đất nước.

- Cần quy định mức thuế cao hơn đối với những người sử dụng đất rộng lớn, có nhiều nhà ở, hoạt động đầu cơ đất, hoặc không sử dụng đất, hoặc đất bỏ hoang.

- Cần thiết lập các chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất phù hợp với từng lĩnh vực và địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư. Đồng thời, cần có các chính sách hỗ trợ đặc biệt đối với các hộ nghèo, các gia đình thuộc dân tộc thiểu số, và các gia đình có người có công với cách mạng. Cũng cần xác định các địa phương được quy hoạch sản xuất nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và bảo vệ các loại rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.

2. Hoàn thiện về quy định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Cải thiện các quy định liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất bao gồm các điểm sau:

- Tập trung thực hiện việc giao đất và cho thuê đất chủ yếu thông qua việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư dự án có liên quan đến sử dụng đất.

- Quy định rõ ràng và chi tiết về quy trình đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư dự án liên quan đến sử dụng đất. Hạn chế và đặt ra các quy định chặt chẽ về việc giao đất và cho thuê đất mà không thông qua quá trình đấu giá và đấu thầu, đồng thời đảm bảo tính công khai và minh bạch.

- Thiết lập cơ chế đồng bộ và cụ thể để xử lý vi phạm các quy định về giao đất và cho thuê đất, đặc biệt là liên quan đến quá trình đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất.

- Ưu tiên hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm và đặt ra các quy định cụ thể về các trường hợp trả tiền thuê đất một lần, tuân thủ tính chất và mục đích sử dụng đất để đảm bảo nguồn thu ổn định và tránh lãng phí ngân sách nhà nước.

- Đặt ra hạn mức không thu tiền sử dụng đất đối với việc giao đất để sử dụng làm cơ sở thờ tự và trụ sở của các tổ chức tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo sử dụng đất cho mục đích khác phải trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Đồng thời, điều chỉnh các điều kiện giao đất và cho thuê đất, cũng như hạn mức sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáo sao cho phù hợp với quỹ đất hiện có của địa phương.

- Tăng cường công tác quản lý và kiểm soát nghiêm ngặt việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất của các doanh nghiệp nhà nước thoái vốn và cổ phần hóa, cũng như các loại đất được sử dụng đa mục đích. Tăng cường phân quyền và phân cấp cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát và thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

3. Hoàn thiện về các cơ chế xác định đất được quy định như thế nào?

Cải thiện cơ chế xác định giá đất bằng các biện pháp sau:

- Loại bỏ các quy định về khung giá đất trong các văn bản pháp luật. Quá trình loại bỏ các quy định về khung giá đất trong các văn bản pháp luật cần phải được thực hiện một cách cẩn thận và có kế hoạch, đồng thời cần có sự hỗ trợ và hợp tác từ các bên liên quan để đảm bảo tính hiệu quả và bền vững của quá trình này.

- Thực hiện cơ chế và phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc của thị trường, đồng thời rõ ràng quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc xác định giá đất. Bằng cách thực hiện các biện pháp trên, chính quyền có thể tạo ra một cơ chế xác định giá đất hiệu quả, minh bạch và công bằng, đồng thời đảm bảo tính đúng đắn và chính xác của giá đất được xác định.

- Trung ương sẽ xây dựng tiêu chí và quy trình kiểm tra, giám sát các địa phương trong quá trình xây dựng bảng giá đất. Đối với các trường hợp vi phạm hoặc không tuân thủ tiêu chuẩn và quy trình, thực hiện các biện pháp xử lý và điều chỉnh cần thiết, bao gồm việc cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ để cải thiện. Liên tục cập nhật và cải thiện tiêu chí và quy trình kiểm tra, giám sát dựa trên kinh nghiệm và phản hồi từ các hoạt động thực hiện.

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ đảm nhận trách nhiệm quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét và thông qua các quyết định về việc xác định giá đất tại địa bàn tỉnh. Cần xác định rõ các tiêu chí, phương pháp và quy trình xác định giá đất một cách minh bạch và công bằng. Thực hiện các hoạt động kiểm tra và giám sát định kỳ để đảm bảo rằng quyết định về giá đất được thực hiện đúng theo quy trình và các tiêu chí đã đề ra. Đối với các trường hợp vi phạm hoặc không tuân thủ quyết định và quy trình, thực hiện các biện pháp xử lý và điều chỉnh cần thiết, bao gồm việc sửa đổi hoặc rút lại quyết định. Liên tục cải thiện và điều chỉnh quy trình và tiêu chí dựa trên kinh nghiệm và phản hồi từ quá trình thực hiện.

- Thiết lập cơ chế hiệu quả để cải thiện chất lượng công tác xác định giá đất, đảm bảo tính độc lập của hội đồng thẩm định giá đất, năng lực của tổ chức tư vấn xác định giá đất và đạo đức của các định giá viên. Cung cấp thông tin rõ ràng về quá trình và kết quả xác định giá đất cho công chúng. Điều này bao gồm việc công bố các quy trình, tiêu chuẩn, và dữ liệu được sử dụng để định giá. Tạo điều kiện cho sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong quá trình xác định giá đất, bằng cách tổ chức cuộc họp công khai và lắng nghe ý kiến từ các bên có liên quan.

- Bổ sung và hoàn thiện các quy định để đảm bảo sự công khai, minh bạch như: công khai giá đất, bắt buộc giao dịch thông qua các sàn giao dịch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thiết lập các biện pháp pháp lý nghiêm ngặt và quy trình xử lý đối với các trường hợp vi phạm liên quan đến xác định giá đất, như gian lận, tham nhũng, hoặc thông tin sai lệch. Đảm bảo rằng các cơ quan chức năng có đủ quyền lực và tài nguyên để tiến hành điều tra và xử lý các trường hợp vi phạm một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Người dân được miễn tiền sử dụng đất trong trường hợp nào? 

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yều cầu tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!